Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lifeline SPAC I Oyj on 27.1.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön yhteenlaskettu suora ja välillinen omistus Lifeline SPAC I Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on ylittänyt viiden (5) prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö omisti 27.1.2022 suoraan ja välillisesti yhteensä 632 001 Lifeline SPAC I Oyj:n A-sarjan osaketta, mikä vastaa 5,06 prosenttia kaikista Lifeline SPAC I Oyj:n osakkeista ja äänistä. 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,06%

12 500 000

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

n/a

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI4000512496

0

632 001

0%

6,32%

FI4000512124

0

0

0%

0%

A Yhteensä

632 001

5,06%

Lisätietoja antaa:
Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
[email protected]
040 736 0676

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 24-36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.

Liitteet

Lifeline SPAC I on ensimmäinen pohjoismainen SPAC-yhtiö, jonka tavoitteena on tunnistaa ja hankkia korkean kasvupotentiaalin teknologiapainotteinen kohdeyhtiö. Tiimillämme on selkeät näytöt kansainvälisten menestystarinoiden rakentamisesta. Tavoitteenamme on yhdistyä pohjoismaisen kasvuyhtiön kanssa ja tukea sen kasvustrategian toteuttamista suunnitellussa listautumisannissa kerättävillä varoilla sekä hyödyntäen omaa laajan kansainvälisen verkostomme osaamista.