Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Lifeline SPAC I Oyj julkaisee taloudelliset katsaukset vuonna 2022 seuraavasti:

  • 9.3.2022: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021
  • 15.9.2022: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2021, julkaistaan viikolla 12.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 18.5.2022. Lifeline SPAC I Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

 

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
[email protected]
040 736 0676

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 24-36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.

Liitteet

Lifeline SPAC I on ensimmäinen pohjoismainen SPAC-yhtiö, jonka tavoitteena on tunnistaa ja hankkia korkean kasvupotentiaalin teknologiapainotteinen kohdeyhtiö. Tiimillämme on selkeät näytöt kansainvälisten menestystarinoiden rakentamisesta. Tavoitteenamme on yhdistyä pohjoismaisen kasvuyhtiön kanssa ja tukea sen kasvustrategian toteuttamista suunnitellussa listautumisannissa kerättävillä varoilla sekä hyödyntäen omaa laajan kansainvälisen verkostomme osaamista.