Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          8.11.2019 KLO 17:00

Lombard International Assurance S.A.:n osakeomistus Taalerista on laskenut alle 5 prosentin rajan

Taaleri Oyj on vastaanottanut 8.11.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lombard International Assurance S.A.

Lombard International Assurance S.A.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 7.11.2019 laskenut alle viiden (5) prosentin.

Lombard International Assurance S.A.:n ja sen rahastojen osuus:

 % osakkeista ja äänistä 
% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Yhteenlaskettu % -osuus
Taaleri Oyj:n osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-rajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,98 %  0 4,98 % 
 1 411 252
 
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 6,55 %  0 6,55 %  


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:


A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi   Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten % -osuus
 Suora (AML 9:5)      Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)    Suora (AML 9:5)         Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI000062195
 1 411 252 0  0
YHTEENSÄ A 1 411 252 4,98 %


Taalerin osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. 


Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 552 8907, [email protected]

 


Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, [email protected]

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.