Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 1.11.2018 klo 8.00

MARIMEKKO HAKEE KANNATTAVAN KASVUN VAUHDITTAMISTA JA PAREMPAA PÄÄOMATEHOKKUUTTA, EHDOTTAA YLIMÄÄRÄISEN 1,25 EURON OSAKEKOHTAISEN OSINGON JAKAMISTA SEKÄ MUUTTAA TALOUDELLISIA TAVOITTEITAAN

Marimekon pääkonttorin myynti huhtikuussa 2018 vahvisti yhtiön taloudellista asemaa. Marimekko kertoi 9.8.2018 julkistetussa puolivuosikatsauksessaan, että yhtiön hallitus tulee syksyn aikana arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja kaupasta saatujen varojen käyttämiseksi. Arviota tehdessään hallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota kannattavan kasvun vauhdittamiseen sekä pääomatehokkuuden parantamiseen.

Hallitus on päättänyt, että osa varoista käytetään strategisesti tärkeiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen ja että hallitus tulee ehdottamaan keväällä 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen osingon jakamista. Samassa yhteydessä hallitus on tarkastellut yhtiön pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja päättänyt muuttaa kannattavuuteen ja pääomarakenteeseen liittyviä tavoitteita.

Osa varoista käytetään kannattavan kasvun vauhdittamiseen

Marimekko myi ja vuokrasi takaisin pääkonttorinsa keväällä 2018, jotta yhtiö voi keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen. Yhtiö on myös kertonut hakevansa tulevina vuosina selvästi aiempaa vahvempaa kasvua. Hallitus on nyt osana arviointia päättänyt, että osa pääkonttorin myynnistä saaduista varoista käytetään yhtiön strategisesti tärkeiden liiketoiminta-alueiden kehittämiseen. Tällä pyritään vauhdittamaan asiakaskunnan laajentamista jatkamalla brändin ja mallistojen kehitystä sekä panostamalla digitaaliseen liiketoimintaan, monikanavaisuuteen, tietojärjestelmiin ja kasvuun Aasiassa.

Hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen osingon jakamista

Marimekon hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön vahva taloudellinen asema mahdollistaa ylimääräisen osingon jakamisen. Lisäksi hallitus on kiinnittänyt erityistä huomiota yhtiön pääomatehokkuuden parantamiseen. Hallitus tulee siten ehdottamaan keväällä 2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,25 euroa osakkeelta. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 17.4.2019. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun ja yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset (mukaan lukien ehdotuksen liittyen vuosittaiseen osinkoon) normaalissa aikataulussa alkuvuonna 2019.

Yhtiö muuttaa pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan

Marimekon hallitus on arvioinnin yhteydessä myös päättänyt muuttaa yhtiön kannattavuuteen ja pääomarakenteeseen liittyviä pitkän aikavälin tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

  • liikevaihdon vuosittainen kasvu yli 10 % (ennallaan)
  • liikevoittomarginaali 15 % (aiemmin: 10 %)
  • vuoden lopun nettovelka/käyttökate-suhdeluku korkeintaan 2 (uusi)
  • tavoitteena on jakaa osinkoa vuosittain; osinko osakekohtaisesta tuloksesta vähintään 50 % (ennallaan).

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2017 tuotteiden brändimyynti oli 193 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 102 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Marimekko on suomalainen vuonna 1951 perustettu lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Marimekko-brändi on vuosien saatossa modernisoitunut ja mallistoja on kehitetty puhuttamaan laajempaa globaalia asiakaskuntaa. Yhtiön päämarkkinoina toimii Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä.