Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 6.11.2019 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2019: Liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 24 prosenttia kolmannella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona, ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Kolmas vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto nousi 15 prosenttia 34,5 miljoonaan euroon (Q3/2018: 29,8). Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Kasvua toivat etenkin vähittäis- ja tukkumyynti Suomessa sekä vertailukautta suuremmat lisenssituotot ja tukkumyynti Aasian-Tyynenmeren alueella.
  • Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,2). Vertailukelpoinen liikevoitto parani 24 prosenttia ja oli 7,8 miljoonaan euroa (6,3).
  • Tulosta paransi myynnin kasvu; sitä puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut.

Tammi-syyskuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 90,7 miljoonaa euroa (1–9/2018: 82,1). Liikevaihtoa kasvattivat pääasiassa vähittäismyynti Suomessa, tukkumyynti EMEA:n alueella sekä tukkumyynti ja lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella.
  • Liikevoitto oli 14,1 miljoonaa euroa (16,5). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi yhtiön pääkonttorin myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 33 prosenttia 14,1 miljoonaan euroon (10,6).
  • Liikevoittoa paransivat myynnin kasvu ja suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Sitä puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut.


Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2019 (14.10.2019 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta noin 17 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi puolivuosikatsauksessaan 15.8.2019 konsernin liikevaihdon vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta enintään noin 15 miljoonaa euroa.


Avainluvut(Milj. euroa)
 
 

7–9/
2019


7–9/
2018
 

Muutos, %
 

1–9/
2019
 

1–9/
2018


Muutos, %


1–12/
2018
Liikevaihto34,529,81590,782,110111,9
Kansainvälinen myynti14,812,71741,536,91248,3
  osuus liikevaihdosta, %4342 4645 43
Käyttökate (EBITDA)11,06,86223,518,42720,2
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)*11,06,95923,512,68714,7
Liikevoitto7,86,22614,116,5-1417,7
Vertailukelpoinen liikevoitto7,86,32414,110,63312,2
Liikevoittomarginaali, %22,720,7 15,520,1 15,8
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %22,721,2 15,512,9 10,9
Kauden tulos6,44,93110,912,8-1513,7
Tulos/osake, euroa0,790,60311,341,58-151,70
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa0,790,60311,341,04291,15
Liiketoiminnan rahavirta*10,92,8 21,26,5 12,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   17,348,5 47,6
Omavaraisuusaste, %*   39,873,3 70,0
Bruttoinvestoinnit0,40,3311,31,1211,3
Henkilöstö kauden lopussa   4374214445
  joista Suomen ulkopuolella   100 982102
Brändimyynti**64,454,917176,8197,9-11248,4
  josta Suomen ulkopuolella39,533,119111,4139,6-20167,2
  kansainvälisen myynnin osuus, %6160 6371 67
Myymälöiden lukumäärä   147150 153


Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa. Verovaikutus huomioitu.

* Vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) muutokseen, liiketoiminnan rahavirtaan ja omavaraisuusasteeseen vaikutti myös IFRS 16. Taulukon bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta. Brändimyyntiä tammi-syyskuussa 2018 kasvatti maailmanlaajuisesti rajoitetun ajan saatavilla olleiden lisenssituotteiden myynti.


Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osakatsauksen yhteydessä:


"Marimekon liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä kaikilla markkina-alueilla. Erityisen hyvin myynti kehittyi tärkeimmillä markkinoillamme, Suomessa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Myynnin hyvä kehitys kasvatti vertailukelpoista liikevoittoa.

Heinä-syyskuussa 2019 liikevaihtomme kasvoi 15 prosenttia ja oli 34,5 miljoonaa euroa (29,8). Suomessa myynti nousi 14 prosenttia, kun sekä vähittäis- että tukkumyynti kasvoivat. Kansainvälisen myynnin 17 prosentin kasvu tuli pääosin Aasian-Tyynenmeren alueelta, jolla liikevaihtoa kerryttivät varsinkin kasvaneet lisenssituotot ja tukkumyynti. Myynnin hyvän kehityksen ansiosta vertailukelpoinen liikevoittomme parani 24 prosenttia, 7,8 miljoonaan euroon (6,3).

Tammi-syyskuussa 2019 liikevaihtomme nousi 10 prosenttia 90,7 miljoonaan euroon (82,1). Myynti Suomessa kasvoi 10 prosenttia ja kansainvälinen myynti 12 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani 33 prosenttia 14,1 miljoonaan euroon (10,6) myynnin kasvun ja suhteellisen myyntikatteen vahvistumisen ansiosta.

Pitkän aikavälin kasvustrategiamme ytimessä on laajemman globaalin asiakaskunnan puhutteleminen siten, että muoti, laukut ja asusteet toimivat viestinnällisenä keihäänkärkenä. Aloitimme mallistojemme ja brändimme modernisoinnin jo useampi vuosi sitten tavoitteenamme tarjota niin nykyisille kuin uusille asiakkaille entistä kiinnostavampia tuotteita sekä kasvattaa brändimme tunnettuutta ja haluttavuutta avainmarkkinoillamme. Menneen vuosineljänneksen aikana lanseerasimmekin uudenlaisia, kiehtovia tuotekonsepteja.

Elokuussa toimme markkinoille Marimekko Kioski -kokoelman, jossa ikonisimmat printtimme yhdistyvät unisex-katumuotiin. Katumuoti tällä hetkellä on suuressa nosteessa muotimaailmassa. Konsepti sai ensiesittelynsä muotivaikuttajien suosimassa Dover Street Marketissa Tokion Ginzassa, ja useat tuotteet myytiin loppuun tunneissa. Uusia, nuorempiakin asiakkaita puhuttelevan Marimekko Kioskin vastaanotto on ollut yhtä innostunutta myös muilla markkinoilla.

Alkusyksystä lanseerasimme myös uuden nahkalaukkumalliston, jonka suunnittelun inspiraationa oli klassikkolaukkujemme ajaton muotokieli. Laukkujen ja asusteiden avulla voimme tarjota nykyisille asiakkaillemme entistä viimeistellympiä asukokonaisuuksia, ja ne tarjoavat myös luontevan tavan tutustuttaa uusia asiakkaita brändiimme. Laukuilla ja asusteilla on tärkeä rooli globaalissa muotiliiketoiminnassa, ja usein ne muodostavat merkittävän osuuden brändien liikevaihdosta.

Kansainvälisen bränditunnettuuden rakentaminen on edellytys kansainväliselle kasvulle. Tässä työssä Marimekolle tärkeitä ovat erilaiset brändiyhteistyöt, joissa kilpailuetunamme ovat tunnistettavat painokuviomme sekä voimaannuttava arvomaailmamme. Syyskuussa Marimekko sai paljon näkyvyyttä Yhdysvalloissa, kun olimme mukana designkumppanuuksistaan kuuluisan, maan suurimpien kauppaketjujen joukkoon lukeutuvan Targetin juhlamallistossa, johon ketju oli valinnut rajoitetuksi ajaksi myytäväksi tuotteita 20 yhteistyömallistostaan 20 vuoden ajalta. Aasian-Tyynenmeren alueella kesällä 2019 solmittu sopimus puolestaan kasvatti lisenssituottojamme vuoden kolmannella neljänneksellä.

Nostimme 14.10.2019 ohjeistustamme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton osalta, mikä johtui pääasiassa ennakoitua voimakkaammasta myynnin kasvusta ja kasvunäkymistä Suomessa sekä arvioitua paremmasta suhteellisen myyntikatteen kehityksestä.

Loppuvuoden osalta on hyvä huomioida, että arvioimme tuloksemme kertyvän tänä vuonna edellisvuoden tapaan tavanomaisesta poiketen pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Vuonna 2018 Suomen-tukkumyyntiin positiivisesti vaikuttaneiden kertaluonteisten kampanjatoimitusten kokonaisarvo on tänä vuonna merkittävästi alhaisempi, ja toimitukset ajoittuvat pääosin viimeiselle neljännekselle. Lisäksi arvioimme loppuvuoteen kohdistuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna. Viimeisellä neljänneksellä iso osa myynnistä tulee joulukaupasta, ja keskitymmekin nyt onnistuneen joulusesongin varmistamiseen.”


Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2019

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Esimerkiksi USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja epävakaa tilanne Hongkongissa vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Vuoden 2018 tukkumyyntiin Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Vuonna 2019 kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta merkittävästi alhaisempi, ja toimitukset painottuvat erityisesti vuoden viimeiselle neljännekselle.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Kuluvana vuonna liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon on tullut harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella on heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin 5 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.

Lisenssituottojen vuonna 2019 arvioidaan olevan edellisvuotta merkittävästi korkeammat.

Yhtiö arvioi loppuvuoteen kohdistuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna. Koko vuoden 2019 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018 (6,3 miljoonaa euroa*). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta (1,3 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu pääkonttorin toimitilojen ja myymäläverkoston uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi. Myös johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän yhtiön tulosta. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymät ovat historiallisesti painottuneet yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2018 yhtiön tuloskertymä painottui aiemmasta poiketen vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle, ja yhtiön päivitetyn näkymän mukaan näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä.


* Markkinointikustannusten luokittelutapa vuodelle 2019 on muuttunut; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2018 lukuihin.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261


MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Anna Tuominen
Puh. 040 584 6944
[email protected]

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2018 tuotteiden brändimyynti oli 248 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 112 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa.