Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 16.5.2019 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019: Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto kaksinkertaistui tukkutoimitusten ajoituksen ja Suomen-vähittäismyynnin tukemana

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto nousi 13 prosenttia 27,1 miljoonaan euroon (Q1/2018: 24,1). Liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Suomessa myynti nousi 7 prosenttia ja kansainvälinen myynti 18 prosenttia.
  • Liikevaihdon kasvu kertyi pääosin tukkumyynnistä Aasian-Tyynenmeren alueella ja vähittäismyynnistä Suomessa. Myyntiä Aasian-Tyynenmeren alueella tukivat merkittävästi vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä katsauskaudelle siirtyneet tukkutoimitukset. Lisäksi myynti EMEA:n alueella veti hyvin.
  • Liikevoitto nousi 2,6 miljoonaan euroon (1,2). Vertailukelpoinen liikevoitto oli niin ikään 2,6 miljoonaa euroa (1,2). Vahvan tuloksen taustalla olivat myynnin kasvu sekä parempi suhteellinen myyntikate. Suhteellisen myyntikatteen paranemiseen vaikutti normaalihintaisen myynnin hyvä kehitys.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2019

Marimekko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Avainluvut


(Milj. euroa) 

1–3/2019


1–3/2018

Muutos, %

1–12/2018
Liikevaihto27,124,113111,9
Kansainvälinen myynti14,312,21848,3
  osuus liikevaihdosta, %5351 43
Käyttökate (EBITDA)5,71,919620,2
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)5,71,919614,7
Liikevoitto2,61,212517,7
Vertailukelpoinen liikevoitto2,61,212512,2
Liikevoittomarginaali, %9,64,8 15,8
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %9,64,8 10,9
Kauden tulos1,90,6 13,7
Tulos/osake, euroa0,240,08 1,70
Liiketoiminnan rahavirta3,0-1,9 12,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %18,020,9 47,6
Omavaraisuusaste, %43,466,9 70,0
Bruttoinvestoinnit0,50,4341,3
Henkilöstö kauden lopussa4264162445
  joista Suomen ulkopuolella94103-9102
Brändimyynti*59,657,64248,4
  josta Suomen ulkopuolella40,141,1-3167,2
  kansainvälisen myynnin osuus, %6771 67
Myymälöiden lukumäärä148158-6153


Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.

Vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) muutokseen, liiketoiminnan rahavirtaan ja omavaraisuusasteeseen vaikutti myös IFRS 16.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.


Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Vuosi alkoi varsin hyvin. Ensimmäisen neljänneksen vahvojen lukujen taustalla olivat tukkutoimitusten ajoitusmuutos ja Suomen-vähittäismyynnin hyvä kehitys.

Tammi-maaliskuussa 2019 liikevaihtomme kasvoi 13 prosenttia ja oli 27,1 miljoonaa euroa (24,1). Kasvua kertyi kaikilla markkina-alueilla. Suomessa myynti nousi 7 prosenttia. Brändimme uuden suunnan ja mallistojemme uudistustyön tulokset näkyvät nopeammin vahvalla kotimarkkinallemme. Kansainvälinen myynti kasvoi 18 prosenttia; sitä tukivat merkittävästi vuoden 2018 viimeiseltä neljännekseltä katsauskaudelle siirtyneet tukkutoimitukset Aasian-Tyynenmeren alueella.

Vertailukelpoinen liikevoittomme kaksinkertaistui 2,6 miljoonaan euroon (1,2) myynnin kasvun ja suhteellisen myyntikatteen vahvistumisen ansiosta. Myyntikatteen paranemiseen vaikutti normaalihintaisen myynnin hyvä kehitys. Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä ensimmäiseen neljännekseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että vuoden 2018 kotimaan tukkumyyntiimme vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, eikä vastaavansuuruisia toimituksia tänä vuonna ole. Suurimmat kampanjatoimitukset ajoittuivat viime vuonna toiselle ja viimeiselle neljännekselle.

Verkkomyynnin laajentamisella on tärkeä rooli yhtenä kasvumme vetureista. Olemme tänä keväänä jatkaneet panostuksiamme bränditunnettuuden kasvattamiseen ja verkkomyyntiin Kiinassa. Koska Kiinan-verkkomyynti on vielä hyvin alkuvaiheessa, syntyy siitä meille kustannuksia tänä vuonna. Oman verkkokaupan lisäksi haemme kasvua myös muiden verkkomyyntikanavien kautta. Helmikuussa verkkokauppa Zalando aloitti tuotteidemme myynnin Suomessa ja Saksassa. Zalando tavoittaa erittäin suuren määrän kuluttajia ja parantaa tuotteidemme saatavuutta sekä kasvattaa tunnettuuttamme.

Haluamme haastaa perinteisen tavan tehdä vähittäiskauppaa ja yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman inspiroivaksi ja helpoksi asiakaskokemukseksi. Pilotoimme Milanon designviikon yhteydessä aivan uudenlaista palvelua: veimme kaupungin sydämeen ostovalmiin Marimekko-kodin, jossa asiakas saattoi ostaa yksittäisiä tuotteita tai halutessaan vaikka koko sisustuksen huonekalut mukaan lukien digitaalista palvelua käyttäen.

Kerroimme aiemmin henkilöstöllemme ja freelancesuunnittelijoillemme suunnatusta osakeannista Suomessa. Henkilöstöanti toteutettiin katsauskaudella, ja siihen osallistui puolet merkintään oikeutetuista. Mielestäni on hienoa, että suuri osa marimekkolaisista on yhtiön osakkeenomistajia ja osallistuu näin tulevaisuutemme rakentamiseen myös omistajan roolissa. Vuoteen 2022 ulottuvan strategiakauden päätavoitteemme on aiempaa laajemman asiakaskunnan puhutteleminen ja vahvempi kasvu ja kannattavuus. Olemme nyt strategiakautemme alkutaipaleella. Henkilöstöannin ajankohta oli mielestäni luonteva, sillä sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on keskeinen voimavara menestyksemme rakentamisessa.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2019

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuoden 2018 tukkumyyntiin vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset; kampanjatoimituksia oli jokaisella neljänneksellä, ja suurimmat toimitukset ajoittuivat toiselle ja viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2019 vastaavansuuruisia kampanjatoimituksia ei ole.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Kuluvana vuonna liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon on tullut harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella saattaa olla heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.

Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2019 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018 (6,3 miljoonaa euroa*). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta (1,3 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu myymäläverkoston ja pääkonttorin toimitilojen uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi. Henkilöstöannin kustannusten sekä johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän yhtiön tulosta. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle, ja näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistuminen vaikuttaa koko vuoden tulokseen.

*Markkinointikustannusten luokittelutapa vuodelle 2019 on muuttunut; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2018 lukuihin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
[email protected]


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2018 tuotteiden brändimyynti oli 248 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 112 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa.