Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 9.8.2018 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018: Toinen neljännes oli vahva; liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 28,2 miljoonaan euroon (Q2/2017: 22,8). Kasvu kertyi pääosin vähittäis- ja tukkumyynnistä Suomessa sekä tukkumyynnistä Aasian-Tyynenmeren alueella. Suomessa vähittäismyynnin kasvuun vaikutti osaltaan muutos joka kevät toteutettavan myyntikampanjan ajoituksessa; tukkumyynti nousi kertaluonteisten kampanjatoimitusten ansiosta. Koko vuoden kertaluonteisista kampanjatoimituksista noin puolet ajoittui toiselle neljännekselle. Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynti nousi 32 prosenttia. Osa kasvusta kertyi siitä, että kolmannen neljänneksen toimituksia siirtyi katsauskaudelle.
  • Liikevoitto kasvoi 9,1 miljoonaan euroon (0,7). Liikevoittoon sisältyi yhtiön pääkonttorin myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (0,7).
  • Tulosta paransi liikevaihdon kasvu. Sitä puolestaan heikensi suhteellisen myyntikatteen lasku, joka enimmäkseen johtui siitä, että tukkumyynnin osuus liikevaihdosta oli suurempi kuin vertailukaudella.
  • Pääkonttorin myynti vahvisti yhtiön taloudellista asemaa, ja hallitus tulee syksyn aikana arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja kaupasta saatujen varojen käyttämiseksi.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 52,3 miljoonaa euroa (1–6/2017: 45,3). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Suomessa vähittäismyynti kasvoi 11 prosenttia ja tukkumyynti 27 prosenttia. Tukkumyynnin kasvu tuli kertaluonteisista kampanjatoimituksista; koko vuoden kampanjatoimituksista osa ajoittui ensimmäiselle ja noin puolet toiselle neljännekselle. Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynti nousi 22 prosenttia. Osa kasvusta kertyi siitä, että kolmannen neljänneksen toimituksia siirtyi toiselle neljännekselle.
  • Liikevoitto parani 10,3 miljoonaan euroon (1,6) pääkonttorin myynnistä saadun myyntivoiton myötä. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (1,8).
  • Liikevoittoa paransi myynnin kasvu, erityisesti Suomessa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Tulosta puolestaan heikensi suhteellisen myyntikatteen lasku, joka enimmäkseen johtui siitä, että tukkumyynnin osuus liikevaihdosta oli suurempi kuin vertailukaudella. Lisäksi kiinteät kulut olivat vertailukautta korkeammat ja poistot alemmat.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2018 (täsmennetty)

Marimekko täsmentää arviotaan vuoden 2018 liikevaihdosta: liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuotta korkeampi. Arvio vertailukelpoisesta liikevoitosta on ennallaan.

Täsmennetty arvio kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 olevan edellisvuotta korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla tai korkeampi.

Yhtiö arvioi osavuosikatsauksessaan 9.5.2018 konsernin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2018 olevan edellisvuoden tasolla tai korkeammat.

Avainluvut

(Milj. euroa)  4-6/2018 4-6/2017 Muutos, % 1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 1-12/2017
Liikevaihto 28,2 22,8 24 52,3 45,3 16 102,3
Kansainvälinen myynti 12,1 10,4 17 24,2 21,0 15 46,6
  osuus liikevaihdosta, % 43 45   46 46   46
Käyttökate (EBITDA) 9,8 1,5   11,7 3,3   11,7
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 3,7 1,5 142 5,7 3,5 61 11,9
Liiketulos 9,1 0,7   10,3 1,6   8,4
Vertailukelpoinen liiketulos 3,1 0,7   4,3 1,8 136 8,6
Liiketulosmarginaali, % 32,4 3,1   19,7 3,5   8,2
Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali, % 11,1 3,1   8,2 4,0   8,4
Kauden tulos 7,3 0,1   7,9 0,7   5,7
Tulos/osake, euroa 0,90 0,01   0,98 0,08   0,70
Liiketoiminnan rahavirta 5,6 -1,6   3,7 -2,7   9,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       45,9 17,4   21,6
Omavaraisuusaste, %       68,9 54,0   65,2
Bruttoinvestoinnit 0,4 0,4 0 0,8 0,7 15 1,2
Henkilöstö kauden lopussa       456 452 1 446
  joista Suomen ulkopuolella       104 109 -5 122
Brändimyynti* 85,5 40,9 109 143,0 85,6 67 192,7
  josta Suomen ulkopuolella 65,4 24,6 166 106,5 53,1 101 118,6
  kansainvälisen myynnin osuus, % 76 60   74 62   62
Myymälöiden lukumäärä       156 163 -4 161


Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi.
Tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.


Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:

"Liikevaihtomme kasvoi 24 prosenttia ja kansainvälinen myyntimme 17 prosenttia vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittomme parani merkittävästi. Mielestäni voimme olla varsin tyytyväisiä liikevaihtomme positiiviseen kehitykseen, jota osaltaan vahvistivat myös ajoitukselliset tekijät.

Huhti-kesäkuussa 2018 liikevaihtomme nousi 28,2 miljoonaan euroon (22,8). Vähittäis- ja tukkumyynnin kasvu Suomessa sekä tukkumyynnin hyvä kehitys Aasian-Tyynenmeren alueella olivat keskeisiä tekijöitä vahvan kvartaalin taustalla. Liikevoittomme kasvoi 9,1 miljoonaan euroon (0,7). Liikevoittoon sisältyi pääkonttorimme myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 3,1 miljoonaa euroa (0,7). Kerroimme huhtikuussa, että olemme myyneet pääkonttorimme OP Ryhmän hallinnoimalle rahastolle. Kaupan myötä kulumme kasvavat noin miljoona euroa ja poistot vähenevät noin 0,5 miljoonaa euroa vuositasolla. Pääkonttorin myynti vahvisti taloudellista asemaamme, ja yhtiön hallitus tulee syksyn aikana arvioimaan erilaisia vaihtoehtoja kaupasta saatujen varojen käyttämiseksi.

Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihtomme kasvoi 16 prosenttia ja liikevoittomme nousi 10,3 miljoonaan euroon (1,6) pääkonttorin myynnistä saadun myyntivoiton myötä. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 4,3 miljoonaa euroa (1,8). Kaiken kaikkiaan vuoden ensimmäinen puolisko oli vahva, ja liikevaihtomme kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Suomessa vähittäiskaupan yleinen piristyminen jatkui. Vähittäismyyntimme kasvoi 11 prosenttia, ja mielestäni on hienoa, että kasvu oli alan yleistä kehitystä nopeampaa. Suomen-tukkumyyntiimme vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Koko vuoden kampanjatoimituksista noin puolet ajoittui toiselle neljännekselle ja loput jakautuvat melko tasaisesti vuoden muille kvartaaleille. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella tukkumyynti kasvoi ilahduttavan hyvin. Osa kasvusta kertyi siitä, että kolmannen neljänneksen toimituksia siirtyi toiselle neljännekselle.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli nähtävissä merkkejä mallistojemme ja brändimme uuden suunnan toimivuudesta. Se kannustaa meitä jatkamaan pitkäjänteistä työtämme, jolla haemme selvästi aiempaa vahvempaa kasvua. Keskeisin tavoitteemme on, että tuotteemme puhuttelevat entistä laajempaa asiakaskuntaa. Kasvumme vetureita ovat verkkomyynti, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä Marimekko-myymälöiden neliömyynnin tehostaminen. Olen iloinen siitä, että olemme ottaneet askeleita oikeaan suuntaan kaikilla näillä osa-alueilla. Maailmanlaajuisesti lanseeratut ja rajoitetun ajan saatavilla olleet yhteistyömallistot vaatebrändi Uniqlon ja kosmetiikkabrändi Cliniquen kanssa ovat tänä vuonna tuoneet meille poikkeuksellisen paljon kansainvälistä näkyvyyttä ja brändimyyntiä.

Loppuvuonna aloitamme omat entistä vahvemmat panostukset markkinointiin ja bränditunnettuuden kasvattamiseen Kiinassa. Tavoitteenamme on käynnistää Marimekko-tuotteiden verkkomyynti, jotta voimme yhdessä paikallisen kumppanimme kanssa tarjota monikanavaisen kokemuksen asiakkaillemme myös tällä markkinalla. Tämän vuoksi olemme heinäkuussa perustaneet tytäryhtiön Kiinaan. Kiina on yksi maailman edistyksellisimmistä ja nopeimmin kehittyvistä verkkokauppamarkkinoista. Verkkomyynnin aloittaminen siellä tuo meille todellisen näköalapaikan ja antaa koko verkkoliiketoiminnallemme arvokasta oppia digitaalisen liiketoiminnan tulevaisuuden kehityksestä.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2018

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa kasvun ennakoidaan olevan kohtalaista. Vuoden 2018 myyntiin vaikuttavat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joista noin puolet ajoittui vuoden toiselle neljännekselle ja loput jakautuvat melko tasaisesti vuoden muille kvartaaleille. Vuonna 2017 vastaavan suuruisia toimituksia ei ollut. Marimekon myynnin Suomessa odotetaan kasvavan vuonna 2018.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella; muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on melko alkuvaiheessa. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto ja uusia myymälöitä avataan muutaman myymälän vuosivauhdilla. Myyntiä tuetaan myymälöiden toimintaa kehittämällä ja tuotevalikoimaa optimoimalla. Kuluvana vuonna myynnin Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan kasvavan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Vuonna 2018 laajentumisen pääpaino säilyy jälleenmyyjävetoisten Marimekko-myymälöiden avauksissa, ja oman verkkokaupan ja muiden verkkomyyntikanavien odotetaan jatkavan kasvuaan. Tavoitteena on avata noin 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia. Yhtiö jatkaa viime vuosina avattujen Marimekko-myymälöiden toiminnan kehittämistä.

Lisenssituottojen arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2018 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2017 (4,5 miljoonaa euroa). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan edellisvuodesta (1,2 miljoonaa euroa).

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle. Vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihto- ja tuloskertymää vahvistivat osaltaan ajoitukselliset tekijät. Suomessa myynnin kasvuun vaikutti kertaluonteisten kampanjatoimitusten lisäksi muutos joka kevät toteutettavan myyntikampanjan ajoituksessa, ja Aasian-Tyynenmeren alueella osa tukkumyynnin kasvusta kertyi siitä, että kolmannen neljänneksen toimituksia siirtyi toiselle neljännekselle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistumisella on olennainen vaikutus koko vuoden tulokseen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Aalto, puh. 09 758 7261

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Piia Kumpulainen
Puh. 09 758 7293
[email protected]

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2017 tuotteiden brändimyynti oli 193 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 102 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 160 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Marimekko on suomalainen vuonna 1951 perustettu lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Marimekko-brändi on vuosien saatossa modernisoitunut ja mallistoja on kehitetty puhuttamaan laajempaa globaalia asiakaskuntaa. Yhtiön päämarkkinoina toimii Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka.