Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Marimekko Oyj, Puolivuosikatsaus 15.8.2019 klo 8.30

MARIMEKKO OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2019: Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 18 prosenttia toisella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona, ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.

Toinen vuosineljännes lyhyesti

  • Liikevaihto nousi 3 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon (Q2/2018: 28,2). Liikevaihdon kasvu kertyi pääosin vähittäismyynnistä Suomessa ja tukkumyynnistä EMEA:n alueella. Suomen-tukkumyynti laski, mikä johtui siitä, että tänä vuonna ei ollut vastaavansuuruisia kertaluonteisia kampanjatoimituksia kuin vertailukaudella.
  • Liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (9,1). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi yhtiön pääkonttorin myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 18 prosenttia 3,7 miljoonaan euroon (3,1).
  • Tulosta paransivat suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen ja myynnin kasvu. Myyntikatteen paranemiseen vaikuttivat maltillisemmat alennuskampanjat, tuotevalikoiman optimointi sekä vähittäismyynnin vertailukautta suurempi osuus liikevaihdosta. Tulosta puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut.

Tammi-kesäkuu lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli 56,3 miljoonaa euroa (1–6/2018: 52,3). Myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Kasvu kertyi pääosin vähittäismyynnistä Suomessa sekä tukkumyynnistä EMEA:n ja Aasian-Tyynenmeren alueilla. Suomen-tukkumyynti laski, mikä johtui siitä, että tänä vuonna ei ollut vastaavansuuruisia kertaluonteisia kampanjatoimituksia kuin vertailukaudella.
  • Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (10,3). Vertailukauden liikevoittoon sisältyi yhtiön pääkonttorin myynnistä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 47 prosenttia 6,3 miljoonaan euroon (4,3). Vuonna 2018 yhtiön tuloskertymä painottui tavanomaisesta poiketen vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle.
  • Liikevoittoa paransivat myynnin kasvu ja suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Sitä puolestaan heikensivät korkeammat kiinteät kulut.

Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2019 (22.7.2019 päivitetyn mukaisesti)

Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja myös vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotista korkeampi, arviolta enintään noin 15 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi osavuosikatsauksessaan 16.5.2019 konsernin liikevaihdon vuonna 2019 olevan edellisvuotista korkeampi ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla.


Avainluvut


(Milj. euroa)
 
 

4–6/
2019

4–6/
2018

 

Muutos, %
 

1–6/ 2019
 

1–6/
2018

Muutos, %

1–12/
2018
Liikevaihto29,128,2356,352,38111,9
Kansainvälinen myynti12,412,1226,724,21048,3
  osuus liikevaihdosta, %4243 4746 43
Käyttökate (EBITDA)6,89,8-3012,511,7720,2
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)6,83,78312,55,712114,7
Liikevoitto3,79,1-606,310,3-3917,7
Vertailukelpoinen liikevoitto3,73,1186,34,34712,2
Liikevoittomarginaali, %12,732,4 11,219,7 15,8
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %12,711,1 11,28,2 10,9
Kauden tulos2,67,3-654,57,9-4313,7
Tulos/osake, euroa0,320,90-650,560,98-431,70
Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa*0,320,3140,560,38451,15
Liiketoiminnan rahavirta7,25,63010,23,717712,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   26,345,9 47,6
Omavaraisuusaste, %   35,568,9 70,0
Bruttoinvestoinnit0,40,410,90,8161,3
Henkilöstö kauden lopussa   453456-1445
  joista Suomen ulkopuolella   99104-5102
Brändimyynti**52,985,5-38112,5143,0-21248,4
  josta Suomen ulkopuolella31,965,4-5171,9106,5-32167,2
  kansainvälisen myynnin osuus, %6076 6474 67
Myymälöiden lukumäärä   147156-6153


Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin on esitetty tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osassa.

Vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) muutokseen, liiketoiminnan rahavirtaan ja omavaraisuusasteeseen vaikutti myös IFRS 16. Taulukon bruttoinvestoinnit eivät sisällä IFRS 16:n vaikutusta.

Vertailukauden brändimyyntiä kasvatti maailmanlaajuisesti rajoitetun ajan saatavilla olleiden lisenssituotteiden myynti.

* Huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa. Verovaikutus huomioitu.

** Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka on arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin mitattuna. Brändimyynti lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo. Arvio on epävirallinen ja perustuu Marimekon toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin, eikä se sisällä arvonlisäveroa. Tunnuslukua ei tilintarkasteta.


Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko puolivuosikatsauksen yhteydessä:


"Alkuvuonna nähty Suomen-vähittäismyynnin kasvu jatkui toisella neljänneksellä tukien koko liikevaihdon kehitystä. Suomen-tukkumyynnin lasku johtui siitä, että edellisvuoden vastaavalla kaudella oli merkittäviä kertaluonteisia kampanjatoimituksia, joita ei nyt ollut. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi suhteellisen myyntikatteen vahvistuttua.

Huhti-kesäkuussa 2019 liikevaihtomme kasvoi 3 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa (28,2). Suomessa myynti nousi 4 prosenttia vähittäismyynnin 12 prosentin kasvun vetämänä; kasvua tuki joka kevät toteutettava vähittäismyyntikampanjamme, joka onnistui erittäin hyvin. Kotimaan tukkumyynti puolestaan laski 18 prosenttia, mikä johtui siitä, että vuonna 2018 vertailukaudella tukkumyyntiimme Suomessa vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset, joita ei tänä vuonna ollut vastaavansuuruisina. Kansainvälinen myynti kasvoi 2 prosenttia; kasvua kertyi etenkin EMEA:n alueen tukkumyynnistä, kun taas Pohjois-Amerikassa tukkumyynti laski edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 3,7 miljoonaan euroon (3,1) erityisesti suhteellisen myyntikatteen vahvistumisen ansiosta. Myyntikatteen paranemiseen vaikuttivat maltillisemmat alennuskampanjat, tuotevalikoiman optimointi sekä vähittäismyynnin vertailukautta suurempi osuus liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuussa 2019 liikevaihtomme nousi 8 prosenttia 56,3 miljoonaan euroon (52,3). Kasvua kertyi kaikilta markkina-alueilta Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Kansainvälinen myynti kasvoi 10 prosenttia. Vuonna 2018 vastaavan kauden liikevoittoon sisältyi pääkonttorimme myynnistä toisella neljänneksellä saatu 6,0 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen verotettava myyntivoitto. Tästä syystä kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevoittomme laski, mutta vertailukelpoinen liikevoittomme vahvistui 47 prosenttia ja oli 6,3 miljoonaa euroa (4,3). Huomioitavaa on myös, että vuonna 2018 tuloskertymämme painottui tavanomaisesta poiketen toiselle ja kolmannelle neljännekselle. Kaiken kaikkiaan voimme mielestäni olla tyytyväisiä vuoden 2019 ensimmäiseen vuosipuoliskoon.

Nostimme 22.7.2019 ohjeistustamme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Muutos johtui pääasiassa ennakoitua korkeammista odotetuista lisenssituotoista Aasian-Tyynenmeren alueelta.

Loppuvuoden 2019 osalta on hyvä huomioida, että vuoden 2018 kotimaan tukkumyyntiin vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset; tänä vuonna kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta alhaisempi ja toimitusten pääpaino on toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi arviomme mukaan vuoden jälkimmäiseen puoliskoon ajoittuu enemmän kuluja kuin vuonna 2018. Kuten olemme aiemmin kertoneet, investoimme tänä vuonna kasvuun selvästi edellisvuotta enemmän: uudistamme myymäläverkostoamme ja Marimekko-taloa sekä panostamme tietojärjestelmiin vahvistaaksemme digitaalista liiketoimintaamme. Näin jatkamme pitkäjänteistä työtämme, jolla rakennamme Marimekosta kansainvälisesti entistäkin puhuttelevampaa ilmiötä päätavoitteenamme laajemman asiakaskunnan saavuttaminen ja vahvempi kasvu ja kannattavuus.

Julkistimme toukokuussa vuoden 2018 vastuullisuuskatsauksemme. Vastuullisuus on yksi toimialaamme eniten mullistavista megatrendeistä, ja uskomme, että tulevaisuudessa asiakkaat ympäri maailmaa entistä enemmän arvioivat ostopäätöksiään vastuullisuuden perusteella. Marimekon toiminta ja suunnittelufilosofia ovat alusta alkaen pohjanneet vastuulliseen ajatteluun: haluamme tarjota asiakkaillemme ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joita ei haluta heittää pois. Aiomme tulevaisuudessa panostaa tuotteidemme elinkaaren pidentämiseen entisestään sekä jatkaa työtämme toimintaketjumme vastuullisuuden kehittämiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi.”

Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2019

Epävarmuuden maailmantaloudessa ennakoidaan jatkuvan muun muassa poliittisen tilanteen arvaamattomuuden vuoksi. Kulutuskysynnän arvioitu kehitys vaihtelee Marimekon eri markkina-alueilla.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myynnin Suomessa odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuoden 2018 tukkumyyntiin vaikuttivat positiivisesti kertaluonteiset kampanjatoimitukset; kampanjatoimituksia oli jokaisella neljänneksellä, ja suurimmat toimitukset ajoittuivat toiselle ja viimeiselle neljännekselle. Vuonna 2019 vastaavansuuruisia kampanjatoimituksia ei ole. Kampanjatoimitusten kokonaisarvo on viime vuotta alhaisempi, ja toimitusten pääpaino on toisella vuosipuoliskolla.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälistymisessä. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella. Muiden maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä suhteellisen pieni, koska toiminta näissä maissa on varhaisessa vaiheessa Japaniin verrattuna. Japanissa on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Myynnin kasvua tukee olemassa olevien myymälöiden toiminnan kehittäminen, tuotevalikoiman optimoiminen ja verkkomyynnin lisääminen. Kuluvana vuonna liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella arvioidaan nousevan. Yhtiö näkee kasvavaa kysyntää tuotteilleen tällä alueella etenkin pidemmällä aikavälillä.

Marimekon tietoon on tullut harmaavientitapauksia, joiden osalta on ryhdytty toimenpiteisiin ja joiden kontrolloimisella saattaa olla heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

Yhtiön kasvun vetureita ovat oma verkkokauppa ja muut verkkomyyntikanavat, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä olemassa olevien myymälöiden neliömyynnin kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Uusien avausten pääpaino on jälleenmyyjävetoisissa Marimekko-myymälöissä ja muissa tukkumyyntikanavissa. Tavoitteena on avata noin 10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia vuonna 2019.

Odotettujen lisenssituottojen arvioidaan olevan ennakoitua ja edellisvuotta korkeammat.

Yhtiö arvioi loppuvuoteen ajoittuvan enemmän kuluja kuin edellisvuonna. Koko vuoden 2019 markkinointikustannusten ennakoidaan olevan suuremmat kuin vuonna 2018 (6,3 miljoonaa euroa*). Kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisvuodesta (1,3 miljoonaa euroa). Pääosa investoinneista kohdistuu myymäläverkoston ja pääkonttorin toimitilojen uudistamiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen digitaalisen liiketoiminnan vahvistamiseksi. Henkilöstöannin kustannusten sekä johtoryhmälle suunnatun pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän laskennallisten vaikutusten ennakoidaan heikentävän yhtiön tulosta. Vaikutukset riippuvat yhtiön osakkeen kurssikehityksestä vuoden aikana.

Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen liikevaihto- ja tuloskertymä painottuu yleensä tilivuoden kahdelle viimeiselle neljännekselle, ja näin arvioidaan olevan myös vuonna 2019. Vuoden viimeisellä neljänneksellä erityisesti joulukaupan osuus myynnistä on merkittävä, ja joulusesongin onnistuminen vaikuttaa koko vuoden tulokseen.

* Markkinointikustannusten luokittelutapa vuodelle 2019 on muuttunut; vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi muutos vaikuttaa myös vuoden 2018 lukuihin.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71
Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261


MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Asta Halme
Puh. 09 758 7233
[email protected]


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2018 tuotteiden brändimyynti oli 248 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 112 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa.