Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Martela Oyj:n julkistanut yhtiökokouksessa 18.3.2021 esitetyn uuden hallinnointikoodin mukaisen palkitsemisraportin verkkosivuillaan osoitteessa www.martela.com.

Palkitsemisraportti on saatavilla pdf tiedostona myös tämän tiedotteen liitteenä.
  

Helsinki 14.5.2021 

Kalle Lehtonen
Talousjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.martela.fi

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.

 

Liite


Martela on vuonna 1945 perustettu työtilojen ja julkisten tilojen sisustusratkaisujen suunnittelija ja toteuttaja. Suomessa Martela on toimialansa suurin yritys ja Pohjoismaissa yksi alansa suurimpia. Päämarkkina-alueita yhtiölle on Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi he myyvät ratkaisuja jälleenmyyjäverkostonsa kautta. Tuotanto sijaitsee Suomessa ja Puolassa.