Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Verkkopalveluyhtiö Elenian hanke hyödyntää sähkövarastoja sähkönjakelun turvaamisessa etenee. Uudeksi innovaatiokumppaniksi akustoratkaisujen hyödyntämisessä Elenia on valinnut kotimaisen Merus Powerin jo aiemmin mukana olleen Fortumin kanssa.

Elenia rakennuttaa sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin erikoistuneen Merus Powerin sekä Fortumin kanssa Pirkanmaalle kaksi sähkövarastoa innovaatiokumppanuuden yhteistyönä. Elenia omistaa ratkaisusta verkkoliityntälaitteiston ja ostaa akkukapasiteetin palveluna akut omistavalta Fortumilta. Sähkövarastojen sijoituspaikat ovat parhaillaan suunnittelussa ja laitteistot otetaan käyttöön kesään 2022 mennessä.

Kaikkiaan Elenialla on suunnitelmissa rakentaa kymmeniä sähkövarastoja lähivuosina erityisesti alueille, joissa ilmajohdoilla on käyttöikää jäljellä eikä maakaapelointi ole lähivuosina ajankohtaista.

- Tavoitteemme on laajentaa sähkövarastojen käyttöä haja-asutusalueilla ratkaisuna, jolla voimme turvata sähkönjakelun varmuutta muun muassa myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamissa sähkökatkoissa. Akustot pitävät sähköjä päällä asiakkaillemme haja-asutusalueilla, joissa tämä ratkaisu on nopein tapa parantaa sähkönjakelun säävarmuutta, sanoo Elenian verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho.

Merus Power toimittaa Elenian ja Fortumin käyttöön akustot sekä niiden verkkoliityntälaitteet. Elenia ja Fortum käyttävät akustoja sähkön varastointiin sähkökatkojen varalle sekä säätövoimana sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon. Normaalitilanteessa Fortum hyödyntää akustojen kapasiteettia sähkömarkkinoilla, kun varastoja ei tarvita sähkönjakelussa. 

- Energian varastoinnista odotetaan tulevaisuudessa merkittävää osaa energiajärjestelmään. Sähkövarastot turvaavat osaltaan sähkönjakelua kaikissa olosuhteissa, ja ne lisäävät joustoa sähkömarkkinoilla, sanoo Merus Powerin myyntijohtaja Aki Leinonen.

Ilmastonmuutos vaatii uusia ratkaisuja joustavuuteen

Ilmastonmuutos sekä energiamurros lisäävät sähkön säätötarvetta, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta kasvaa. Myös yhteiskunnan sähköistyminen lisää säätötarvetta.

- Sähkövarastoja tarvitaan sähkön tuotannon muuttuessa yhä vaihtelevammaksi sääriippuvaisen uusiutuvan energiantuotannon kasvaessa, sillä tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Akustolla saamme markkinoille nopeaa säätövoimaa, joka reagoi tuotannon ja kulutuksen vaihteluihin perinteisiä voimalaitoksia nopeammin, kertoo Fortumin liiketoiminnan kehityspäällikkö Ilari Alaperä.

- Sähkövarastoista tulee yksi ratkaisu kulutuspiikkien tasaamiseen. Voimme myydä sähkövarastojen kapasiteettia kantaverkon reservimarkkinoille, kun varastoja ei tarvita sähkönjakelussa. Tämä lisää taloudellista tehokkuutta, Alaperä jatkaa.

Elenialla ja Fortumilla on hyviä kokemuksia sähkön varastoinnista Ylöjärven Kurusta, jossa akustojen avulla on turvattu sähkönsaantia haja-asutusalueella myrskyn vaurioitettua sähköverkkoa. Akustoista on saatu sähköä verkon korjaustöiden aikana niin, ettei viankorjaus häirinnyt asiakkaita.

Vahvaa kotimaista innovaatiokehitystä Merus Powerilta

Merus Powerin sähkövarastot sisältävät nykyaikaiset litiumioniakut, invertterit ja muuntajat sekä järjestelmän muun laitteiston. Elenian sähkövarastojen tehoksi on suunniteltu 0,6 MW ja kapasiteetiksi 0,6MWh, ja ne perustuvat Merus Powerin kehittämään modulaariseen teknologiaan. Sähkövaraston verkkoliitynnän laitteet ja ohjelmistot suunnitellaan ja valmistetaan Merus Powerin tehtaalla Nokialla.

- Sähkövaraston hyötysuhde on jopa 95-98 prosenttia. Sen avulla voidaan turvata keskimäärin 280 omakotitalon sähkönsaanti tunnin ajaksi tai 12 talouden vuorokauden sähkönkulutus, Merus Powerin markkinointijohtaja Jonna Kannosto kertoo.

Merus Powerin sähkövarastoja on käytössä muun muassa Suomessa Iin Kuivaniemen Viinamäen tuulipuistossa tasaamassa tuulivoiman tuotantoa. Pirkanmaalle Merus Power on toimittanut sähkövarastoja esimerkiksi Lempäälän Energian LEMENE-projektiin. Yhtiön tuotannosta menee 85 % vientiin.

Lisätietoja
Verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho, [email protected] puh. 040 820 2204
Myyntijohtaja Aki Leinonen, [email protected] puh. 040 573 1250
Markkinointijohtaja Jonna Kannosto, [email protected] puh. 044 357 8320
Liiketoiminnan kehityspäällikkö Ilari Alaperä [email protected]puh. 040 688 5559

Elenia palvelee 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu www.elenia.fi (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elenia.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C714e3ee27346403945bf08d914a6dc90%7C000314a87bb74a45931b31627ce68e74%7C0%7C0%7C637563529177279653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3X0N0mVUYyDm9%2BT2CgzUvZhndRw%2FNm5s21yixLf8u4o%3D&reserved=0)

Merus Power on kestävän ja energiatehokkaan tulevaisuuden mahdollistava teknologiayhtiö. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista.

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fortum.fi%2F&data=04%7C01%7C%7C714e3ee27346403945bf08d914a6dc90%7C000314a87bb74a45931b31627ce68e74%7C0%7C0%7C637563529177289643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bKlwjlCpsq4i4v6ZbiVhDyppSpd%2BpNSgS3uF2h6Xtnk%3D&reserved=0)