Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Metsä Board Oyj Pörssitiedote Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 29.10.2020 kello 12

Tammi-syyskuu 2020
(verrattuna 1-9/2019)

 • Liikevaihto oli 1 416,4 miljoonaa euroa (1 453,4).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 156,7 miljoonaa euroa (145,3) eli 11,1 prosenttia liikevaihdosta (10,0). Liiketulos oli 162,7 miljoonaa euroa (160,8).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,32), ja osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,36).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 11,8 prosenttia (11,0).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 226,7 miljoonaa euroa (110,9).
Heinä-syyskuu 2020
(verrattuna 7-9/2019)
 • Liikevaihto oli 471,2 miljoonaa euroa (489,2).
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 62,5 miljoonaa euroa (42,5) eli 13,3 prosenttia liikevaihdosta (8,7). Liiketulos oli 62,5 miljoonaa euroa (42,5).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,09), ja osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,09).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia (9,7).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 74,4 miljoonaa euroa (43,8).
Koronapandemian vaikutus Metsä Boardin liiketoimintaan

Koronapandemia on lisännyt puhtaiden ja turvallisten pakkausmateriaalien kysyntää erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden loppukäytöissä. Toisaalta pandemia on heikentänyt kysyntää ylellisyystuotteiden pakkausmateriaaleissa sekä graafisissa loppukäytöissä.

Koronavirus ei ole vaikuttanut tehtaiden tuotantoon. Joitakin tehtaiden vuosihuoltotoimenpiteitä siirrettiin vuoden ensimmäiseltä puoliskolta toiselle. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuneet suunnitellut vuosihuoltoseisokit sujuivat hyvin.

Metsä Boardin taloudellinen asema on hyvä. Lainojen maturiteettirakenne on terve ja yhtiöllä on riittävä maksuvalmius. Yhtiön kartonkituotevalikoima on pandemiatilanteessa defensiivinen ja siten vahvana pysynyt rahavirta tukee taloudellista liikkumavaraa.

Yhtiöllä on käytössään mittavia varotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa työtekijöiden terveys ja turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus. Varotoimenpiteistä huolimatta pandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa häiriöitä tuotannossa ja/tai toimitusketjussa. Lisäksi pandemian aiheuttama maailmantalouden voimakas heikentyminen voisi vähentää Metsä Boardin tuotteiden kysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Olennaista heinä-syyskuussa 2020
Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysyntä pysyi hyvänä ja toimitusmäärät olivat edellisen vuosineljänneksen korkealla tasolla. Taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihinnat olivat vakaat.
 • Kolmannen vuosineljänneksen suunnitelluista vuosihuoltoseisokeista aiheutuneet tulosmenetykset jäivät arvioidun vaihteluvälin alalaitaan. 
 • Kiinassa markkinasellun kysyntä piristyi ja hinnat nousivat hieman. Euroopassa sellumarkkina jatkui epävarmana.
 • Liiketoiminnan nettorahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 74,4 miljoonaa euroa ja korollinen nettovelka kauden lopussa oli 277,3 miljoonaa euroa. Taloudellinen asema pysyi vahvana.
 • Äänekoskella otettiin käyttöön uusi kartongin ja pakkaussuunnittelun osaamiskeskus Excellence Centre.
 • Kaikille Metsä Boardin kartongeille, lukuun ottamatta PE-päällystettyjä lajeja, myönnettiin teollisen kompostoituvuuden sertifiointi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Metsä Board antoi positiivisen tulosvaroituksen 9.10.2020 koskien heinä-syyskuun vertailukelpoista liiketulosta. Yhtiö arvioi aiemmin, että sen kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos heikkenee toisen vuosineljänneksen vertailukelpoisesta liiketuloksesta. Kolmannen vuosineljänneksen kartonkimyynti sujui arvioitua paremmin ja kokonaiskustannukset olivat ennustettua pienemmät.

Lähiajan näkymät

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian kestoa ja sen negatiivisten vaikutusten laajuutta maailmantalouteen sekä Metsä Boardin liiketoimintaan on edelleen vaikea arvioida.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä laskevan hieman vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tasosta. Toimitusmäärien laskuun vaikuttaa mm. kausiluonteisesti hiljaisempi joulukuu.  

Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.

Neljännellä vuosineljänneksellä on vuosihuoltoseisokit Metsä Fibren kolmella sellutehtaalla ja lisäksi Metsä Boardin Husumin tehdasintegraatin vuosihuoltoseisokki jatkui suunnitellusti lokakuulle.

Pitkäkuituisen markkinasellun tarjontaa vähentävät loppuvuonna tuottajien vuosihuoltoseisokit sekä tiettyjen tahojen ilmoittamat tuotannonrajoitukset. Metsä Boardin markkinasellutoimitusten arvioidaan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä kasvavan vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tasosta.

Valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä on neutraali tulosvaikutus kolmanteen neljännekseen verrattuna ja positiivinen tulosvaikutus vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Kartongin ja sellun tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina.

Tulosohjeistus loka-joulukuu 2020

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio:

"Koronapandemian negatiiviset vaikutukset Metsä Boardin liiketoimintaan ovat toistaiseksi jääneet odotettua vähäisemmiksi. Hyvä kysyntätilanne elintarvike- ja lääkepakkauksissa sekä vähittäiskaupan eri pakkausratkaisuissa on lisännyt ensikuitukartonkiemme myyntiä niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassa. Tammi-syyskuussa kartonkiemme kokonaistoimitusmäärät olivat korkeammalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Meillä on hyvä kartonkituotevalikoima, joka on pandemiatilanteessa defensiivinen. Lisäksi kierrätettävät uusitutuvasta puukuidusta valmistetut kartonkimme soveltuvat erinomaisesti kestävään pakkaamiseen, mikä tukee niiden kysyntää myös tulevaisuudessa.

Heinä-syyskuun vertailukelpoinen liiketuloksemme oli 62,5 miljoonaa euroa (7-9/2019: 42,5). Kannattavuuttamme tukivat erityisesti kartongin matalammat tuotantokustannukset, kiinteiden kustannusten lasku sekä myönteinen valuuttakurssivaikutus. Markkinasellujen myyntihinnat olivat viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa matalammat. Kiinassa sellujen markkinatilanne on viime kuukausina hieman piristynyt, Euroopassa paperituotannon raju lasku vähentää edelleen markkinasellun kysyntää.  

Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittui suunnitellusti runsaasti tehtaiden vuosihuoltoa, joista merkittävimmät olivat Kemin ja Husumin tehdasintegraattien vuosihuoltoseisokit. Huoltotoimenpiteet sujuivat hyvin, ja niistä aiheutuneet tulosmenetykset jäivät arvioidun vaihteluvälin alalaitaan. Tämä oli jatkoa tehtaidemme hyvälle suoriutumiselle koko koronapandemian aikana.   

Liiketoimintamme rahavirta pysyi vahvana, ja oli tammi -syyskuussa 226,7 miljoonaa euroa - tuplasti yli viime vuoden vastaavan ajanjakson. Tämä vahvistaa entisestään hyvää likviditeettiämme ja tukee meitä tulevissa suurissa investoinneissamme. Olemme valmiit tekemään lopullisen investointipäätöksen Husumin sellutehtaan uudistamisesta heti, kun ympäristöluvan muutos saa viranomaishyväksynnän Ruotsissa. Odotamme tämän tapahtuvan vielä ennen vuoden vaihdetta. Husumin sellutehtaan uudistaminen on meille tärkeä investointi: se mahdollistaa pitkäjänteisen ja kilpailukykyisen kartonkiliiketoiminnan kehittämisen ja kasvattamisen Husumin tehdasintegraatissa tulevina vuosina. Investointi myös vie meitä kohti kunnianhimoista tavoitettamme fossiilivapaista tehtaista vuoteen 2030 mennessä.  

Kasvava kulutus ja vastuullisten pakkausratkaisujen kysyntä vauhdittavat tarvetta uusille innovaatioille. Avasimme syyskuussa huipputason osaamiskeskuksen (Excellence Centre) Äänekosken ainutlaatuisessa biotalouden ekosysteemissä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on vauhdittaa materiaali- ja pakkausinnovaatioita hyödyntäen huipputeknologiaa tutkimus- ja kehitystyössä sekä tarjota yhteistyöalusta asiakkaille ja teknologiakumppaneille maailmanlaajuisesti. Olen erittäin innostunut niistä mahdollisuuksista, joita uusi osaamiskeskus tarjoaa meille nyt ja tulevaisuudessa."

Avainluvut

[]
2020 2019 2020 2020 2019    2019
Q3 Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Liikevaihto, milj. e 471,2 489,2 473,1 1 416,4 1 453,4 1 931,8
EBITDA milj. e 84,7 62,1 92,6 236,6 235,1 294,5
  vertailukelpoinen, 84,7 62,1 86,6 230,6 219,6 279,0
milj. e
EBITDA, %:a 18,0 12,7 19,6 16,7 16,2 15,2
liikevaihdosta
  vertailukelpoinen, 18,0 12,7 18,3 16,3 15,1 14,4
%:a liikevaihdosta
Liiketulos milj. e 62,5 42,5 66,5 162,7 160,8 180,8
  vertailukelpoinen, 62,5 42,5 60,5 156,7 145,3 184,4
milj. e
Liiketulos, %:a 13,3 8,7 14,1 11,5 11,1 9,4
liikevaihdosta
  vertailukelpoinen, 13,3 8,7 12,8 11,1 10,0 9,5
%:a liikevaihdosta
Tulos ennen veroja, 58,1 38,8 63,9 150,8 148,6 165,6
milj. e
  vertailukelpoinen, 58,1 38,8 57,8 144,8 133,1 169,2
milj. e
Kauden tulos, milj. e 47,0 32,5 51,7 120,8 128,4 144,6
  vertailukelpoinen, 47,0 32,5 46,9 116,0 114,6 145,8
milj. e
Osakekohtainen tulos, e 0,13 0,09 0,15 0,34 0,36 0,41
  vertailukelpoinen, e 0,13 0,09 0,13 0,33 0,32 0,41
Oman pääoman tuotto, % 14,6 10,1 16,0 12,2 13,1 10,9
  vertailukelpoinen, % 14,6 10,1 14,5 11,7 11,7 11,0
Sijoitetun pääoman 14,3 9,7 15,3 12,2 12,1 10,2
tuotto, %
  vertailukelpoinen, % 14,3 9,7 13,9 11,8 11,0 10,4
Omavaraisuusaste , % 59 58 58 59 58 59
Nettovelkaantumisaste, 21 27 24 21 27 23
%
Korollinen 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1,1
nettovelka/vertailukelpo
inen EBITDA
Osakekohtainen oma 3,69 3,65 3,57 3,69 3,65 3,76
pääoma, e
Korollinen 277,3 351,8 305,5 277,3 351,8 307,8
nettovelka[1)], milj. e
Kokonaisinvestoinnit, 44,4 17,9 43,3 117,5 42,2 98,9
milj. e
Liiketoiminnan 74,4 43,8 72,3 226,7 110,9 200,5
nettorahavirta, milj. e
Henkilöstö 2 398 2 382 2 662 2 398 2 382 2 351
 

METSÄ BOARD OYJ

Metsä Board on vuonna 1986 perustettu kartonkiyhtiö. Metsä Board on johtava eurooppalainen ensikuitukartongin tuottaja. Yhtiö keskittyy kevyisiin ja korkealuokkaisiin ensikuitukartonkeihin, joita käytetään pääosin kuluttajatuotepakkauksissa ja vähittäiskaupan tarpeisiin. Yhtiön taive- ja tarjoilupakkauskartongin vuosittainen kapasiteetti on 1 350 000 tonnia ja valkoisen kraftlainerin 675 000 tonnia. Lisäksi yhtiö valmistaa kemiallista sellua ja valkaistua kemihierrettä omaan käyttöön sekä myytäväksi.