Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.5.2020 klo 9.45 paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Metson osakkeita ja Metson osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen Metson osakkeiden ja osakkeiden hankintaan oikeuttavien rahoitusvälineiden yhteenlaskettu omistus alitti 5 prosentin kynnyksen Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä 22.5.2020. Metson osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.
BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteensä
ja äänistä rahoitusvälineiden kautta % (A + B)
(A) (B)
Osuus liputusrajan Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä 5,03% 0,11% 5,15%
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus

 

A: Osakkeet ja
äänet
Osakkeiden Osakkeiden
ja äänten ja äänten
lukumäärä, %-osuus
kpl
ISIN-koodi Suora(AML Välillinen(AML Suora(AML Välillinen(AML
9:5) 9:6 ja 7) 9:5) 9:6 ja 7)
FI0009007835 Alle 5 % Alle 5 %
YHTEENSÄ A Alle 5 % Alle 5 %

B: AML:n 9 luvun
6 a §:ssä
tarkoitetut
rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitus Osakkeiden Osakkeiden ja
luonne -tapa ja äänten äänten %-osuus
lukumäärä
Securities Lent N/A N/A Osake Alle 5 % Alle 5 %
-omistus
CDF N/A N/A Nettoarvon Alle 5 % Alle 5 %
tilitys
YHTEENSÄ B Alle 5 % Alle 5 %

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi (https://www.metso.com/fi/), twitter.com/metsogroup