Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.5.2020 klo 16:00 paikallista aikaa

Metso Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Metson osakkeita ja Metson osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen omistusosuuden muutoksesta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen Metson osakkeiden ja osakkeiden hankintaan oikeuttavien rahoitusvälineiden yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 25.5.2020. BlackRock, Inc:lla oli tuolloin hallussaan 7,476,869 Metson osaketta, mikä vastaa 4,97 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. BlackRock, Inc:n rahoitusvälineisiin perustuva omistusmäärä oli 178,007 osaketta, mikä vastaa 0,11 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä. BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusmäärä 25.5.2020 oli 7,654,876 osaketta, mikä vastaa 5,09 prosenttia Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Metson osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

BlackRock, Inc:n hallinnoimien rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteensä
ja äänistä rahoitusvälineiden kautta % (A + B)
(A) (B)
Osuus liputusrajan 4.97 % 0,11 % 5,09 %
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
Edellisessä Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus

 

A: Osakkeet ja
äänet
Osakkeiden Osakkeiden
ja äänten ja äänten
lukumäärä, %-osuus
kpl
ISIN-koodi Suora(AML Välillinen(AML Suora(AML Välillinen(AML
9:5) 9:6 ja 7) 9:5) 9:6 ja 7)
FI0009007835 7 476 869 4,97 %
YHTEENSÄ A 7 476 869 4,97 %

B: AML:n 9 luvun
6 a §:ssä
tarkoitetut
rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen Eräpäivä Toteutusaika Toimitus Osakkeiden Osakkeiden ja
luonne -tapa ja äänten äänten %-osuus
lukumäärä
Securities Lent N/A N/A Osake 173 530 0,11 %
-omistus
CDF N/A N/A Nettoarvon 4,477 0,00 %
tilitys
YHTEENSÄ B 178,007 0,11 %

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fi (https://www.metso.com/fi/), twitter.com/metsogroup