Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Modulight Oyj, Yhtiötiedote, 2.5.2022 kello 15:15

Modulight Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.5.2022 klo 14:00 alkaen osoitteessa Hermiankatu 22, 33720 Tampere. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Modulightin verkkosivuilla osoitteessa https://www.modulight.com/yhtiokokous2022/ viimeistään 16.5.2022.

Modulight Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2021 tulos -5 061 tuhatta euroa siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja osinkoa ei jaeta.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä kuusi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jyrki Liljeroos, ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Seppo Orsila, Petteri Uusimaa, Kalle Palomäki, Pia Kantola ja Timur Kärki.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenten palkkio voidaan maksaa sekä yhtiön osakkeilla että rahana ja hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustusohjeistuksen mukaisesti tositteita vastaan.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus piti järjestäytymiskokouksensa välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus vahvisti hallituksen puheenjohtajan valinnan ja valitsi palkitsemisvaliokuntansa jäsenet.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jyrki Liljeroos.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jyrki Liljeroos (puheenjohtaja), Pia Kantola ja Timur Kärki.
Jyrki Liljeroos, Pia Kantola ja Timur Kärki ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kalle Palomäki on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä.

MODULIGHT OYJ

Modulight Oyj on suomalainen teknologiayritys, joka suunnittelee, markkinoi ja tuottaa lasertuotteita, kuten puolijohteita, lasermoduuleja ja kokonaisvaltaisia pilveen yhdistettäviä laserjärjestelmiä, sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ja palveluita vaativille lääketeknologiayhtiöille ja kohdemarkkinoille ympäri maailmaa.