Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Modulight Oyj, yhtiötiedote 4. huhtikuuta 2022 kello 17:00

Modulightin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen jäsenten kokoonpanoa ja palkitsemisesta koskien 2. toukokuuta 2022 pidettävää varsinaista yhtiökokousta 2022 varten.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jyrki Liljeroos, Seppo Orsila, Petteri Uusimaa, Kalle Palomäki, Pia Kantola ja Timur Kärki.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että Jyrki Liljeroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut, että Jyrki Liljeroos, Pia Kantola ja Timur Kärki ovat riippumattomia yhtiöstä ja että Jyrki Liljeroos, Kalle Palomäki, Pia Kantola ja Timur Kärki ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Uudelleenvalittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta: https://www.modulight.com/hallitus/

Hallituksen jäsenten palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muuteta. Hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi palkkiota seuraavalla tavalla:
 
-  Puheenjohtajan kuukausipalkkio 5 000 euroa, ja
-  Hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 2 500 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, että hallituksen jäsenten palkkio voidaan maksaa sekä yhtiön osakkeilla että rahana.

Matkakulut korvataan yhtiön voimassa olevan matkustusohjeistuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka on valmistellut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, koostuu yhtiön kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta Petteri Uusimaasta, Seppo Orsilasta ja Pekka Savolaisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja: Seppo Orsila, p. +358 40 830 4671
Sijoittajasuhteet: Ulla Haapanen, p. +358 40 830 4676
Sähköposti: [email protected]

Hyväksytty Neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 40 414 5358

www.modulight.com
Twitter: @modulight, @orsila

Modulight lyhyesti
Modulight Oyj on biolääketieteen alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa laservaloa hyödyntäviä laitteita syöpähoitoihin, silmäsairauksiin ja genetiikkaan. Yritys valmistaa lisäksi tuotteita muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, kuten kvanttilaskentaan ja digitaalisiin painokoneisiin. Modulightin tuotteita ovat lääkinnälliset hoitolaitteet, sovellusjärjestelmät, ohjelmistot, pilvipalvelut sekä erikoisvalmisteiset puolijohteet. Modulightin tuotteet ovat maailmanlaajuisesti käytössä ja yhtiön asiakaskuntaan kuuluu mm. useita Fortune 500 -listan yrityksiä, kansainvälisiä lääkeyhtiöitä sekä tunnettuja syöpäkeskuksia ja yliopistoja. Modulight perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön pääkonttori on Tampereella.

Modulight Oyj on suomalainen teknologiayritys, joka suunnittelee, markkinoi ja tuottaa lasertuotteita, kuten puolijohteita, lasermoduuleja ja kokonaisvaltaisia pilveen yhdistettäviä laserjärjestelmiä, sekä niihin liittyviä ohjelmistoja ja palveluita vaativille lääketeknologiayhtiöille ja kohdemarkkinoille ympäri maailmaa.