Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 11.11.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)


MUUTOKSIA HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA


Pörssitiedote


Barry Rourke ja Yolanda Bolleurs ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön hallitus haluaa yhtiön puolesta kiittää Rourkea työstään ja arvokkaasta panoksestaan yhtiön hyväksi vuosien varrella. Rourke nimitettiin yhtiön hallitukseen toukokuun 8. päivänä 2015 ja hän toimi yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toukokuusta 2015 kesäkuuhun 2019 ja edelleen hallituksen puheenjohtajana kesäkuusta 2019 marraskuuhun 2019.

Edelleen Yhtiön hallitus haluaa yhtiön puolesta kiittää Bolleursia työstään ja arvokkaasta panoksestaan yhtiön hyväksi tänä vuonna. Bolleurs nimitettiin yhtiön hallitukseen kesäkuun 25. päivänä 2019 ja hän toimi yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana kesäkuusta 2019 marraskuuhun 2019.

Samalla kun yhtiön hallitus kiittää Rourkea ja Bolleursia heidän panoksestaan, haluaa yhtiön hallitus toivottaa Rourkelle ja Bolleursille menestystä heidän tulevaisuuden tehtävissään.

Thorstein Abrahamsen on valittu hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on toiminut hallituksen riippumattomana jäsenenä toukokuun 23 päivästä 2017 alkaen.

Hallitus tulee nyt kokonaisuudessaan osallistumaan myös kaikkien valiokuntien tehtävien hoitoon.

Yhtiö toivottaa Thorstein Abrahamsenille tervetulleeksi uuteen tehtävään ja toivottaa menestystä yhtiön tavoitteiden toteuttamisessa.

Helsingissä, 11.11.2019


Afarak Group Oyj


Hallitus


Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, [email protected]


Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.


Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).


Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


www.afarak.com

Afarak on maailmanlaajuinen vertikaalisesti integroitunut erikoismetalliseosten tuottaja. Yhtiöllä on liiketoimintaa Etelä-Afrikassa, Turkissa, Saksassa, Lontoossa, Helsingissä ja Maltalla. Afarak toimittaa tuotteitaan maailman johtaville yrityksille monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailmaa. Afarakin liiketoiminta jakautuu kahteen eri yksikköön, jotka ovat rautametalliliiketoiminta ja erikoismetalliliiketoiminta. Afarakilla on rautametalliliiketoimintaa eteläisessä Afrikassa. Liiketoimintaan kuuluvat Stelliten kaivos, Mecklenburgin kaivos ja Mogalen tuotantolaitos Etelä-Afrikassa.