Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Muutos Bilot Oyj:n johtoryhmässä

Tiedotteet 23.12.2020 14:00 Bilot

Bilot Oyj Yhtiötiedote 23.12.2020 kello 14.00

KTM Mathias Hjelt on nimitetty 1.1.2021 alkaen Chief Strategy Officer -tehtävään ja Bilot Oyj:n johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan Bilotin strategisen palvelutarjooman kehittäminen. Vuodesta 2008 Bilot-konsernin palveluksessa työskennellyt Hjelt oli johtoryhmän jäsen vuosina 2016-2018. Viimeiset kaksi vuotta Hjelt on ollut perustamassa Bilotin Ruotsin liiketoimintaa ja toiminut Ruotsin maajohtajana.

"Bilotin kasvustrategia perustuu muun muassa palvelutarjoomamme ja kohdemarkkinoidemme laajentamiseen sekä nykyisen tarjooman viemiseen uusiin maihin. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kasvaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin Suomessa ja kansainvälisesti.

Mathias on ollut kasvumme ja menestyksemme kannalta Bilotin avainhenkilöitä jo useita vuosia. Hän sai vajaassa kahdessa vuodessa Ruotsin liiketoiminnan erinomaiselle kasvu-uralle ja palaa nyt suunnitellusti takaisin Suomeen. Mathiaksella on pitkä kokemus alalta, erinomainen käsitys asiakkaidemme tarpeista ja valtavasti näyttöjä siitä, kuinka asiakkaiden tarpeisiin vastataan yhtiön tarjoomaa kehittämällä", kertoo Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner.

"Vuodet Ruotsissa vahvistivat uskoani siihen, että Bilotilla on kansainvälisestikin mitattuna kovaa osaamista ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa asiakkaiden asiakkaille,  ja että tämä osaaminen istuu erinomaisesti suurten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Samalla on selvää, että meidän pitää jatkuvasti seurata teknologiatrendien kehittymistä eri markkinasegmenteissä. Minulle tarjooman kehittäminen tarkoittaa strategisesti tärkeiden valintojen tekemistä: meidän tulee määrittää ne asiakasryhmät, joille aiomme jatkossakin olla paras kehityskumppani sekä palvelu-, tuote- ja osaamisportfolio, jolla varmistamme asemamme nyt ja tulevaisuudessa", toteaa Hjelt.

Bilot Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:
Mika Tanner
toimitusjohtaja
Bilot Oyj 
puh. +358 40 544 0477

Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bilot.fi

Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

Bilot on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm.