Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Reka Industrial Oyj on luovuttanut ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2020 päätösten mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille kaudelta 24.6.2020-24.11.2020 yhteensä 2 777 yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta.

Osakkeet luovutettiin osana hallituksen vuosi- ja tulospalkkioita. 1 186 osaketta maksettiin osana hallituksen vuosipalkkiota ja 1 591 osaketta osana tulospalkkiota.

Osakkeiden luovuttamisen jälkeen Reka Industrial Oyj:n hallussa on 53 572 omaa B-sarjan osaketta.

Hyvinkäällä, 15. joulukuuta 2020

Reka Industrial Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liitteet

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.