Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Neles Oyj:n pörssitiedote 08.04.2021 klo 10:00 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Société Générale SA (SG SA):n yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 06.04.2021. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Société Générale SA (SG SA):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+---------------------+------------+-------------------------+---------+
| |% osakkeista| % osakkeista ja äänistä |Yhteensä |
| | ja äänistä |rahoitusvälineiden kautta|% (A + B)|
| | (A) | (B) | |
+---------------------+------------+-------------------------+---------+
|Osuus liputusrajan | 0,88 | 4,34 | 5,22 |
|saavuttamisen tai | | | |
|rikkoutumisen jälkeen| | | |
+---------------------+------------+-------------------------+---------+
|Edellisessä | 0,21 | 4,75 | 4,96 |
|liputusilmoituksessa | | | |
|ilmoitettu osuus | | | |
+---------------------+------------+-------------------------+---------+

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
| |Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
|ISIN-koodi | Suora | Välillinen | Suora | Välillinen |
| |(AML 9:5)| (AML 9:6 ja 7) |(AML 9:5)| (AML 9:6 ja 7) |
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
|FI4000440664|1,321,538| - | 0,88 % | - |
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+
|YHTEENSÄ A | 1,321,538 | 0,88 % |
+------------+---------+-------------------------+---------+------------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | | | | äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | | | lukumäärä | |
+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|OTC Call |03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 900 000 | 0,60 % |
|Option on | 3 | saakka | | | |
|Basket | | | | | |
+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Certificate|03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 600 000 | 0,40 % |
| | 3 | saakka | | | |
+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|OTC Call |03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 2 060 800 | 1,37 % |
|Option | 3 | saakka | | | |
+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
|Listed Call|03/01/203| 03/01/2033 | Käteinen | 2 960 285 | 1,97 % |
|Warrant | 3 | saakka | | | |
+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+
| | | | YHTEENSÄ B| 6,521,085 | 4,34 % |
+-----------+---------+------------+------------+-------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nimi | %-osuus | %-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänet ja|
| |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden| rahoitusvälineet |
| | äänistä | kautta | yhteensä |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Société | 0,88 % | 2,37 % | 3,25 % |
|Générale S.A.| | | |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Société | 0 % | 1,97 % | 1,97 % |
|Générale | | | |
|Effekten Gmbh| | | |
+-------------+-------------+--------------------------+------------------+

Neles Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

neles.com/fi (http://www.neles.com/fi), Twitter (http://www.twitter.com/nelesflow)

Neles Oyj on tunnettu virtauksensäätöratkaisujen ja -palveluiden toimittaja. Se palvelee öljyn- ja kaasunjalostusteollisuutta, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuutta, kemianteollisuutta sekä muita prosessiteollisuuksia. Markkinoiden johtavan asiantuntemuksen ja parhaiden tuotteiden ja palvelujen avulla määritämme luotettavuuden uudelleen ja täytämme asiakaslupauksemme: Reinventing reliability. Meillä on noin 2 900 työntekijää yli 40 maassa. Pääkonttorimme on Vantaalla.