Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Marjo Matikainen-Kallström ja Ari Järvelä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen. Hallitukseen uusiksi jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden tiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla: https://www.neoindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous.
Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hyvinkäällä 13.11.2020

Neo Industrial Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.

Liitteet

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.