Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 22.11.2021 klo 9.00 (EET)

Nexstim on sopinut strategisesta investoinnista masennuspotilaille hoitoja tarjoavaan kalifornialaisen klinikan palveluyhtiöön

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä ”Nexstim” tai ”Yhtiö”) yhdysvaltalainen tytäryhtiö Nexstim, Inc. on allekirjoittanut sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ja vähemmistöosuudesta PNC Management Services, LLC:stä. Investoinnin on arvioitu olevan noin 0,5 miljoonaa euroa ja se tullaan rahoittamaan käteisvaroista. Järjestelyyn liittyy tavanomaiset kauppaehdot ja se arvioidaan saatettavan päätökseen seuraavien viikkojen aikana.

PNC Management Services, LLC perustettiin tarjoamaan hallinta-, konsultointi-, hallinto- ja muita tukipalveluita Piedmont Neuroscience Centerille. Osana järjestelyä PNC Management Services, LLC ostaa Nexstim-laitteiston, jolla hoidetaan vakavaa masennusta (MDD) sairastavia potilaita Piedmont Neuroscience Center -klinikalla. Klinikka tekee tiivistä yhteistyötä Nexstimin kanssa ja toimittaa yhtiölle anonymisoituja hoitotietoja potilasrekisteriin.

Vakavan masennuksen hoidossa ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin hyödyntämään TMS-teknologiaa ja Yhdysvallat on maailman suurin TMS-hoitoa tarjoava yksittäinen maa. Hoitojen vakuutuskorvattavuus vakavan masennuksen hoidossa Yhdysvalloissa tukee hoitomuodon yleistymistä. Nyt tehtävä investointi luo Nexstimille kasvupotentiaalia Yhdysvalloissa uudella liiketoimintamallilla.

Piedmont Neuroscience Centerin pääjohtaja, lääketieteen tohtori, neurologi ja psykiatri, Joshua Elan Kuluva kommentoi: ”Odotamme tyytyväisinä yhteistyötä Nexstimin kanssa. Käytämme Piedmont Neuroscience Centerissä transkraniaalista magneettistimulaatiota (TMS) neurologisten ja psykiatristen sairauksien kuten vakavan masennuksen hoitoon. Tämä yhteistyö tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa resurssejamme tuodaksemme TMS-hoitojen edut niin monen potilaan saataville kuin mahdollista.

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme kertoa myönteisestä kehityksestä tässä vuoden 2021 strategisessa päätavoitteessamme. Nexstim mahdollistaa vakavaa masennusta sairastavien potilaiden TMS-hoidot ja pääsemme klinikkayhteistyöllä lähelle potilaita, mikä mahdollistaa yhä tarkemman tiedon potilasrajapinnasta. Olemme innoissamme kumppanuussopimuksesta tri Kuluvan ja hänen klinikkansa kanssa, koska uskomme yhteistyön luovan erinomaiset edellytykset kasvulle ja kannattavuuden parantamiselle tulevaisuudessa. Vakavaa masennusta sairastavien potilaiden hoidosta ainutlaatuisella SmartFocus®-teknologiallamme on jo saatu erinomaisia tuloksia. Potilasrekisterimme hoitotietojen perusteella saavutettu remissioaste on yli 50 %. Olemme innoissamme, että pääsemme tekemään yhteistyötä tri Kuluvan asiantuntijaryhmän kanssa, jolloin Nexstimin TMS-teknologialla voidaan hoitaa yhä useampia potilaita Kaliforniassa.”

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja
+ 358 50 326 4101
[email protected]

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
[email protected]

Tietoja lääketieteen tohtori, neurologi ja psykiatri Joshua Elan Kuluvasta

Tri Kuluva on neurologi ja psykiatri, jolla on vahva akateeminen ja tutkimustausta. Ennen Piedmont Neuroscience Centerin perustamistaan Tri Kuluva toimi Mindful Health Solutions -klinikan neurologiaosaston johtajana. Osana tätä työtä hän auttoi erikoistuvien lääkäreiden kouluttamisessa ja loi ohjelman TMS-hoitojen käytöstä neurologian tutkimuksissa. Tri Kuluva on erikoistunut aivotärähdyksen jälkeisen oireyhtymän / kroonisten traumaattisten aivovammojen hoitoon, ja on työskennellyt oireyhtymän neuropsykiatrisista oireista kärsivien ammattiurheilijoiden ja muun väestön parissa. Hän on samaan tapaan työskennellyt hoitaakseen veteraanien vammojen fyysisiä ja psyykkisiä osa-alueita.

Koko uransa ajan Tri Kuluva on toiminut aktiivisesti lääketieteen opetuksen parissa, opettaen NYU School of Medicine:ssa, UCSF/UC Berkeley Joint Medical Program:ssa ja Touro University College of Osteopathic Medicine:ssa. Hän on erityisen kiinnostunut hoitoresistenttien neurologisten ja psykiatristen sairauksien eri hoitomuodoista. Tällä hetkellä Tri Kuluva jatkaa työtään TMS-hoitojen parissa neurologisten sairauksien, kuten lievän kognitiivisen heikentymisen, kroonisen kivun, migreenin, traumaattisten aivovammojen ja aivohalvauksesta toipumisen hoitamiseksi.

Lisätietoja on osoitteessa www.piedmontneurosciencecenter.com.

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

 

Liite


Nexstim on vuonna 2000 perustettu on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkintäteknologiayritys, joka kehittää ja tarjoaa ratkaisuja noninvasiiviseen (kallon ulkopuoliseen) aivostimulaation. Nexstimin NBS ja NBT® laitteistoja on myyty sairaaloille ja klinikoille ympäri maailman. Nexstimin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiöllä on tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa ja Saksassa.