Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

KESLA OYJ                                                                             PÖRSSITIEDOTE 24.1.2020 klo 12.00


NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KESLA OYJ:N VUODEN 2020 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 


Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous valitsee hallitukseen viisi (5) jäsentä. Hallitukseen esitetään vanhoina jäseninä jatkamaan Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni Paajanen, Ritva Toivonen ja Ari Virtanen. Uutena jäsenenä hallitukseen esitetään valittavaksi Vesa Tuomi. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni Paajanen ovat Keslan osakkeenomistajia – kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja hallitukseen ehdotetuista henkilöistä löytyy yhtiön sijoittajasivuilta  http://www.kesla.fi/fi/sijoittajat/yhtiokokous/ ja tämän tiedotteen liitteestä.


Hallituspalkkiota koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa ja hallituksen jäsenille 16 500 euroa toimikaudelta, joka on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut kulut esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.


Tilintarkastusta koskeva ehdotus

Tilintarkastajaksi nimitystoimikunta esittää KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:ä vastuullisena tilintarkastajana Juha Hilmola. Nimitystoimikunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiona kohtuullinen korvaus laskua vastaan.


Nimitystoimikunta

Kesla Oyj:n nimitystoimikuntaan kuuluvat osakkeenomistajien edustajina Kare Kotiranta puheenjohtajana sekä jäseninä Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni Paajanen.

Keslan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2020 yhtiökokouskutsuun. Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Joensuussa 5.3.2020. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erillisellä kutsulla myöhemmin.


Joensuu 24.1.2020


Kesla Oyj
Simo Saastamoinen
ToimitusjohtajaLISÄTIETOJA:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kare Kotiranta, p. 040 532 2072Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 45 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 72 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.

Liite

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittely-ratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 47 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 68 %.