Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

RAUTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2021 KLO 11.20
 

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS RAUTE OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOSTA

Raute Oyj:n nimitysvaliokunta on ilmoittanut ehdottavansa 31.3.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen kuusi ja että hallitukseen valitaan edelleen puheenjohtajaksi tekniikan lisensiaatti Laura Raitio, varapuheenjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Mustakallio sekä hallituksen jäseniksi diplomi-insinööri Joni Bask, insinööri Ari Harmaala, kauppatieteiden maisteri Pekka Suominen ja diplomi-insinööri Patrick von Essen.

Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta.

Raute Oyj:n nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, varapuheenjohtaja Mika Mustakallio sekä hallituksen jäsen Pekka Suominen.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.
 

RAUTE OYJ
Tapani Kiiski
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, puh. 050 3860004

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI:
Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahdessa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2020 oli 115,0 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 751. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

Raute on vuonna 1908 perustettu maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa.