Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nixu Oyj, Pörssitiedote 28.6.2021 klo 17.28

Nixu Oyj on 28. kesäkuuta 2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä (Y-tunnus 0743962-2).

Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien OP-Suomi Pienyhtiöt- ja OP-Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nixu Oyj:n osakkeista (ISIN: FI0009008387) laski alle viiden (5) prosentin 23. kesäkuuta 2021.

Nixu Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on
7 425 219.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
a äänistä  % -osuus osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus liputus Alle 5 % Alle 5 % 7 425 219
-
rajan
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 5,05 % 5,05 %
liputus
-ilmoituksessa
ilmoitettu
osuus
(jos
liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakkeiden ja Osakkeiden ja
äänioikeuksien äänioikeuksien
lukumäärä %-osuu
Osakesarja / Suora Välillinen Suora Välillinen
osakelaji (AML 9:5) (AML 9:6 ja (AML 9:5) (AML 9:6 ja
9:7) 9:7)
FI0009008387 365 224 0  4,92 % 0 %

A YHTEENSÄ 365 224 4,92 %

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

 Nimi  %-osuus % osakkeista ja äänistä Osakkeet, äänet ja
osakkeista ja rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
äänistä kautta yhteensä
OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 % 0,00
OP-Suomi 0,94 % 0,94 %
Mikroyhtiöt
-sijoitusrahasto
OP-Suomi 3,97 % 3,97 %
Pienyhtiöt
-sijoitusrahasto

Lisätietoja: OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on alle 5% 23.6.2021.

Nixu Oyj 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Janne Kärkkäinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 529 4603, sähköposti: [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.