Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nixu Oyj Pörssitiedote 9.2.2021 kello 10.00    

Nixu uudistaa toimintamalliaan ja johtamisjärjestelmäänsä ollakseen strategiansa mukaisesti ykkösvaihtoehto yritysten digitalisaation kyberturvakumppaniksi sekä paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille. Uuden toimintamallin tavoitteena on vauhdittaa kasvua lisäämällä asiakasläheisyyttä ja -keskeisyyttä, vahvistaa kyberturva-asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä ja parantaa kannattavuutta palveluiden tehokkaammalla tuotannolla. Jatkossa kaikki Nixun toiminnot ovat maiden rajat ylittäviä, ja asiakkaita palvellaan ja kompetensseja kehitetään koko yhtiön laajuisesti.

Nixu muodostuu viidestä tulosvastuullisesta liiketoiminta-alueesta 1.3.2021 alkaen:

Asiakaskokemus (Client Experience)
Asiakaskokemus-liiketoiminta-alue edistää voimakasta kasvua ja varmistaa asiakkaille yhtenäisen asiakaskokemuksen Nixusta luotettuna kyberturvakumppanina kehittäen samalla erikoistunutta toimialaosaamista. Liiketoimintaa johtaa Valtteri Peltomäki, joka on aiemmin vastannut Suomen markkina-alueen liiketoiminnoista.

Asiantuntijapalvelut (Expert Services)
Asiantuntijapalvelut vastaa Nixun kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelujen tuottamisesta sekä kyberturvan osa-alueiden ammattilaisten erityisosaamisen kehittämisestä erikoistuneissa tiimeissä. Liiketoimintaa johtaa Björn-Erik Karlsson, joka on aiemmin vastannut Ruotsin markkina-alueen liiketoiminnoista.

Hallinnoidut palvelut (Managed Services)
Hallinnoidut palvelut vastaa Nixun hallinnoitujen (teknologiapohjaisten) kyberturvapalvelujen tuotannosta, kehittämisestä sekä kumppanihallinnasta. Hallinnoidut palvelut muodostivat vuonna 2020 noin 20 % Nixun liikevaihdosta, ja Nixun strateginen tavoite on kasvattaa tätä osuutta voimakkaasti. Liiketoiminnan johtajan rekrytointi on käynnissä ja tehtävää hoitaa toistaiseksi toimitusjohtaja Petri Kairinen oman työnsä ohella.

Markkinalaajentuminen (Market Expansion)
Nixun strategiaan kuuluu myös epäorgaaninen kasvu yritysostoin samalla markkinaa konsolidoiden. Markkinalaajentuminen vastaa tulevien uusien Nixun perheenjäsenten löytämisestä ja niiden johtamisesta osana Nixua integraation ajan. Liiketoimintaa johtaa Mats Lindgren, joka on aiemmin vastannut Nixun M&A-toiminnasta.

Innovaatiot (Labs)
Innovaatiot-liiketoiminta-alueen tavoitteena on tarjota uusia ja innovatiivisia palveluratkaisuja asiakkaiden kyberturvahaasteisiin. Yksi sen keskeisimmistä hankkeista tulee olemaan perustettava IIoT-startup, joka keskittyy teollisen internetin laitteistojen turvallisuuden varmistamiseen. Innovaatiot-liiketoimintaa johtaa Pietari Sarjakivi, joka on aiemmin vastannut Nixun Cyber Defense Center -liiketoiminnasta.

Nixun johtoryhmä 1.3.2021 alkaen:
  • Petri Kairinen, toimitusjohtaja (Chief Executive Officer)
  • Valtteri Peltomäki, johtaja, asiakaskokemus (SVP Client Experience)
  • Björn-Erik Karlsson, johtaja, asiantuntijapalvelut (SVP Expert Services)
  • Mats Lindgren, johtaja, markkinalaajentuminen (SVP Market Expansion)
  • Pietari Sarjakivi, johtaja, innovaatiot (SVP Labs)
  • Janne Kärkkäinen, talousjohtaja (Chief Financial Officer)
  • Katja Müller, henkilöstöjohtaja (Chief People Officer)

"Koronaviruspandemian myötä etätyöstä ja -toimituksista on muodostunut uusi normaali. Nixulla on nyt erinomainen mahdollisuus ottaa tärkeä askel One Nixu -ajattelumme mukaisesti ja vahvistaa kansainvälisiä markkinoitamme luomalla yksi vahva palveluportfolio sekä rajat ylittävät erityisosaajatiimit tukemaan paikallista, asiakasläheistä neuvonanto- ja myyntitiimiä. Uskon, että nyt muodostettava uusi, entistäkin asiakaskeskeisempi ja kansainväliseen yhtenäiseen toimintatapaan perustuva mallimme vahvistaa kilpailukykyämme kansainvälisten yritysten kyberturvakumppanina. Lisäksi malli auttaa meitä hyödyntämään nopeammin tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia digitalisaation edetessä ja asiakkaidemme kyberturvatarpeiden kehittyessä", kertoo toimitusjohtaja Petri Kairinen.

Yhtiön taloudellinen raportointi säilyy ennallaan.

Nixu Oyj

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: [email protected]

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin 400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.
www.nixu.com

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.