Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 14.3.2023 klo 13.10

Nokian Renkaat on vastaanottanut 13.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 10.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6710 772 osakkeeseen, mikä vastaa 4,83 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä  |laskettu |ja äänten  |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,05 % |4,78 % |4,83 % |138921 750 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä |0,25 % |5,18 % |5,43 % | |
|liputusilmoi- | | | | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji ISIN |äänten |äänten |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|-koodi |lukumäärä |lukumäärä | | |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
| |Suora  |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318 |63 713 | |0,05 % | |
|Ordinary shares| | | | |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Yhteensä A |63 713 |0,05 % |
+---------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+
|Rahoitus-|Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|välineen | | | |äänten lukumäärä|äänten %-osuus|
|luonne | | | | | |
+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+
| | | |Yhteensä B |6647 059 |4,78 % |
+---------+--------+------------+------------+----------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
| |ja äänistä  |rahoitusvälineiden | |
| | |kautta | |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société |0,05 % |2,45 % |2,50 % |
|Générale S.A.| | | |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société |0,00 % |2,33 % |2,33 % |
|Générale | | | |
|Effekten Gmbh| | | |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaat on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa.