Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2023 klo 14.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Bank of America Corporationilta, jonka mukaisesti Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 13.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Bank of America Corporationin yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista laski 6 056 679 osakkeeseen, mikä vastaa 4,359777 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Bank of America Corporationin osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä |laskettu|ja äänten |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,694290 % |3,665487 % |4,359777|138921 750 |
|saavuttamisen tai | | |% | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Edellisessä |1,101324 % |4,325991 % |5,427315| |
|liputusilmoi- | | |% | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|Osakesarja/ osakelaji|Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten |
|ISIN-koodi | |%-osuus |
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|FI0009005318 |0 |964 343 |0 |0,694163|
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|US65528V1070 |0 |177 |0 |0,000127|
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+
|A Yhteensä |964 520 |0,694290 |
+---------------------+----------------+-------------+----------------+--------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä |Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | |-aika |(osakeomistus / |äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | |nettoarvon tilitys)|lukumäärä | |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Right to |N/A |N/A |N/A |832 573 |0,599311 |
|Recall | | | | | |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|Swaps |16/03/202|N/A |Nettoarvon ylitys |4259 586 |3,066176 |
| |3 - | | | | |
| | | | | | |
| |15/02/202| | | | |
| |8 | | | | |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+
|B Yhteensä| | | |5092 159 |3,665487 |
+----------+---------+--------+-------------------+-------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Nimi |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä|
| |ja äänistä |rahoitusvälineiden | |
| | |kautta | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdings | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofAML Jersey | | | |
|Holdings Limited | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofAML EMEA Holdings| | | |
|2 Limited | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|ML UK Capital | | | |
|Holdings Limited | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Merrill Lynch | | | |
|International | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdings | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BAC North America | | | |
|Holdinq Company | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America, | | | |
|National Association| | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdinqs | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofA Securities, Inc| | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Merrill Lynch | | | |
|Professional | | | |
|Clearing Corp. | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
| | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|Bank of America | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|NB Holdinqs | | | |
|Corporation | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+
|BofA Securities, Inc| | | |
+--------------------+------------+-----------------------+-----------------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaat on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa.