Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.3.2023 klo 14.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 14.3.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä ylitti 5 %:n rajan 13.3.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta Nokian Renkaista nousi 8 829 003 osakkeeseen, mikä vastaa 6,36 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä sekä yhteenlaskettu omistusosuus nousi 8 890 543 osakkeeseen, mikä vastaa 6,40 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista % osakkeista Yhteen- Kohdeyhtiön
ja äänistä ja äänistä  laskettu  osakkeiden
(A:n yhteis rahoitusväli %-osuus ja äänten 
- - (A+B) kokonais-
määrä) neiden määrä
kautta
(B:n
yhteismäärä)
Osuus liputusrajan 0,04 6,36 6,40 138 921 750
saavuttamisen tai 
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 0,05 4,78 4,83
liputusilmoi-
tuksessa
ilmoitettu osuus

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ Osakkeiden ja Osakkeiden ja
osakelaji ISIN äänten lukumäärä äänten %-osuus
-koodi
Suora  Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005318 61 540 0,04 %
Ordinary shares
Yhteensä A 61 540 0,04 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus- Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden
välineen ja ja
luonne äänten äänten %
lukumäärä -osuus
Right to recall N/A N/A Osakeomistus 175 556 0,13 %
lent securities
Contract for N/A N/A Nettoarvon 5 730 0,00 %
difference tilitys
OTC Call Option 03/01/203 03/01/2033 Nettoarvon 113 725 0,08 %
on Basket 3 asti tilitys
OTC Call Option 03/01/203 03/01/2033 Nettoarvon 1 261 000 0,91 %
3 asti tilitys
OTC Put Option 03/01/203 03/01/2033 Nettoarvon 2 956 230 2,13 %
3 asti tilitys
Listed Call 03/01/203 03/01/2033 Nettoarvon 1 360 532 0,98 %
Warrant 3 asti tilitys
Listed Put 03/01/203 03/01/2033 Nettoarvon 2 956 230 2,13 %
Warrant 3 asti tilitys
Yhteensä B 8 829 003 6,36 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista % osakkeista ja äänistä Molemmat yhteensä, %
ja äänistä  rahoitusvälineiden
kautta
Société 0,04 % 3,24 % 3,28 %
Générale S.A.
Société 0,00 % 3,12 % 3,12 %
Générale
Effekten Gmbh

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, [email protected]

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaat on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa.