Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 15.12.2020 klo 14.45

Nokian Renkaat on vastaanottanut 15.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti Société Générale SA:n omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 5 %:n rajan 30.10.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 7 242 362 osakkeeseen, mikä vastaa 5,21 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä  |laskettu |ja äänten  |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,68 % |4,53 % |5,21 % |138 921 750 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä |0,70 % |4,24 % |4,94 % | |
|liputusilmoi- | | | | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:  

A: Osakkeet ja äänet:

+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji ISIN|äänten |äänten |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|-koodi |lukumäärä |lukumäärä | | |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
| |Suora  |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318 |949 546 | |0,68 % | |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|SUBTOTAL A |949 546 | |0,68 % | |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus- |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen | | | |ja |äänten %-osuus|
|luonne | | | |äänten | |
| | | | |lukumäärä | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen |2 297 798 |1,65 % |
|Option on |3 |saakka | | | |
|Basket | | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Certificate |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen |52 939 |0,04 % |
| |3 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Contract For|N/A |N/A |Käteinen |44 804 |0,03 % |
|Difference | | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Euro Medium |16/05/202|16/05/2028 |Käteinen |1 322 |0,00 % |
|Term Note |8 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Euro Medium |31/12/203|31/12/2030 |Käteinen |37 335 |0,03 % |
|Term Note |0 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call |03/01/202|03/01/2025 |Käteinen |368 |0,00 % |
|Option |5 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen |420 000 |0,30 % |
|Option |3 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call |19/11/202|19/11/2020 |Käteinen |22 304 |0,02 % |
|Option |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call |20/11/202|20/11/2020 |Käteinen |35 330 |0,03 % |
|Option |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call |18/12/202|18/12/2020 |Käteinen |44 426 |0,03 % |
|Option |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen |240 000 |0,17 % |
|Option |3 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put |20/11/202|20/11/2020 |Käteinen |19 601 |0,01 % |
|Option |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put |18/12/202|18/12/2020 |Käteinen |10 367 |0,01 % |
|Option |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen |2 716 498 |1,96 % |
|Warrant |3 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call |20/11/202|20/11/2020 |Käteinen |35 330 |0,03 % |
|Warrant |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call |18/12/202|18/12/2020 |Käteinen |44 426 |0,03 % |
|Warrant |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put |03/01/203|03/01/2033 |Käteinen |240 000 |0,17 % |
|Warrant |3 |saakka | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put |20/11/202|20/11/2020 |Käteinen |19 601 |0,01 % |
|Warrant |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put |18/12/202|18/12/2020 |Käteinen |10 367 |0,01 % |
|Warrant |0 | | | | |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
| | | |Yhteensä B |6 292 816 |4,53 % |
+------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:
 

+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
| |ja äänistä  |rahoitusvälineiden | |
| | |kautta | |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société |0,68 % |2,32 % |3,00 % |
|Générale S.A.| | | |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société |0,00 % |2,21 % |2,21 % |
|Générale | | | |
|Effekten Gmbh| | | |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

 
Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka tarjoaa mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Tietotaitomme kumpuaa pohjoismaisista juurista ja arvomaailmasta. Henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin kehittämiemme renkaiden tavoitteena on kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2019 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.