Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 2.9.2021 klo 15.30

Nokian Renkaat on vastaanottanut 2.9.2021 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti yhtiön yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n rajan 1.9.2021 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc. ja sen hallinnoimat rahastot omistivat kaupantekohetkellä yhteensä 7 001 161 Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa yhteensä 5,03 %:n osuutta yhtiön yhteensä 138 921 750 osakkeesta ja äänimäärästä.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
| |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen- |Kohdeyhtiön osakkeiden|
| |ja äänistä |ja äänistä |laskettu|ja äänten |
| |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus |kokonais- |
| |- |- |(A+B) |määrä |
| |määrä) |neiden | | |
| | |kautta | | |
| | |(B:n | | |
| | |yhteismäärä)| | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|4,96 % |0,07 % |5,03 % |138 921 750 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+
|Edellisessä |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 %| |
|liputusilmoi- | | | | |
|tuksessa | | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
+------------------+------------+------------+--------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji |äänten |äänten |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|ISIN-koodi |lukumäärä |lukumäärä | | |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
| |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318| |6 896 208 | |4,96 % |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|A YHTEENSÄ | |6 896 208 | |4,96 % |
+------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|Rahoitus |Eräpäivä|Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen | |-aika |(osakeomistus|äänten |äänten %-osuus|
|luonne | | |/ |lukumäärä | |
| | | |nettoarvon | | |
| | | |tilitys) | | |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|American |N/A |N/A |Physical |54 787 |0,03 % |
|Depository | | | | | |
|Receipt | | | | | |
|(US65528V1070)| | | | | |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|Securities |N/A |N/A |Physical |31 982 |0,02 % |
|Lent | | | | | |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|CFD |N/A |N/A |Cash |18 184 |0,01 % |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|B YHTEENSÄ | | | |104 953 |0,07 % |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat on vuonna 1988 perustettu yhtiö, joka kehittää ja valmistaa premium-luokan renkaita ja on tunnettu erityisesti talvirenkaistaan. Yhtiö myy renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Nokian Renkaar on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Henkilöautonrenkaat, Raskaat Renkaat sekä autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.