Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
2. huhtikuuta 2021 klo 18.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 12. huhtikuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 prosentin rajan 9. huhtikuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
ja äänistä rahoitusvälineiden %-osuus (A + B)
(A:n kautta
yhteismäärä) (B:n yhteismäärä)
Osuus liputusrajan 4,95 % 0,05 % 5,01 %
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
 

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/ Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji
ISIN-koodi
(jos
mahdollista)
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000297767 200 799 515 4,95 %
A YHTEENSÄ 200 799 515 4,95 %
 

B: AML:n 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet  

Rahoitusväli- Eräpäivä Toteutus Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden ja
neen luonne - (osaketoimitus ja äänten %-osuus
aika / äänten
nettoarvon lukumäärä
tilitys)
American − − Osaketoimitus 1 316 418 0,03 %
Depository
Receipt
(US65558R1095)
Lainaksi − − Osaketoimitus 22 982 0,00 %
annetut
arvopaperit
CFD- − − Nettoarvon 852 647 0,02 %
johdannaiset tilitys
B YHTEENSÄ 2 192 047 0,05 %

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus Molemmat  
osakkeista ja osakkeista ja yhteensä
äänistä äänistä
rahoitusvälineiden
kautta
BlackRock Japan Co., Alle 5 %
Ltd.
BlackRock Investment Alle 5 %
Management, LLC
BlackRock Investment Alle 5 %
Management (UK)
Limited
BlackRock Investment Alle 5 %
Management
(Australia)
Limited
BlackRock Alle 5 %
International Limited
BlackRock Alle 5 %
Institutional Trust
Company,
National Association
BlackRock Fund Alle 5 %
Advisors
BlackRock Financial Alle 5 %
Management, Inc.
BlackRock Asset Alle 5 %
Management North Asia
Limited
BlackRock Asset Alle 5 %
Management
Deutschland AG
BlackRock Asset Alle 5 %
Management Canada
Limited
BlackRock Advisors, Alle 5 %
LLC
BlackRock Advisors Alle 5 %
(UK) Limited
BlackRock (Singapore) Alle 5 %
Limited
Aperio Group, LLC Alle 5 %

Lisätietoja:
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai [email protected]

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 12. huhtikuuta 2021 kello 18.30 Suomen aikaa.
 

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Nordea on yleispankki, joka tarjoaa kattavia palveluja. Vuonna 2019 liiketoiminnan tuotot olivat 8,5 miljardia euroa ja taseen loppusumma oli 554,8 miljardia euroa. Meillä on toimipaikka 20 maassa, muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nämä neljä Pohjoismaata ovat kotimarkkina-alueemme, ja yhdessä ne muodostavat maailman kymmenenneksi suurimman talouden.

Nordea on markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa. Nordea on taloudellisesti vakaa pankki ja yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, joilla on AA-luokitus.