Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
15. huhtikuuta 2021 klo 17.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 15. huhtikuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on saavuttanut 5 prosentin rajan 14. huhtikuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+--------------------+------------+-----------------------+---------------+
| |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Yhteenlaskettu |
| |ja äänistä |rahoitusvälineiden |%-osuus (A + B)|
| |(A:n |kautta | |
| |yhteismäärä)|(B:n yhteismäärä) | |
+--------------------+------------+-----------------------+---------------+
|Osuus liputusrajan |4,95 % |0,05 % |5,00 % |
|saavuttamisen | | | |
|tai rikkoutumisen | | | |
|jälkeen | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+---------------+
|Edellisessä |Alle 5 % |Alle 5 % |Alle 5 % |
|liputusilmoituksessa| | | |
|ilmoitettu osuus | | | |
|(jos liputettu) | | | |
+--------------------+------------+-----------------------+---------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
|osakelaji | | |
|ISIN-koodi | | |
|(jos | | |
|mahdollista)| | |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|FI4000297767| |200 517 274 | |4,95 % |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|A YHTEENSÄ |200 517 274 | |4,95 % | |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+

B: AML:n 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet

+--------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+
|Rahoitusväli- |Eräpäivä|Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|neen luonne | |- |(osaketoimitus|äänten |äänten %-osuus|
| | |aika |/ |lukumäärä | |
| | | |nettoarvon | | |
| | | |tilitys) | | |
+--------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+
|American |− |− |Osaketoimitus |1 317 058 |0,03 % |
|Depository | | | | | |
|Receipt | | | | | |
|(US65558R1095)| | | | | |
+--------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+
|Lainaksi |− |− |Osaketoimitus |46 892 |0,00 % |
|annetut | | | | | |
|arvopaperit | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+
|CFD- |− |− |Nettoarvon |797 615 |0,01 % |
|johdannaiset | | |tilitys | | |
+--------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+
| | | |B YHTEENSÄ |2 161 565 |0,05 % |
+--------------+--------+--------+--------------+-------------+--------------+

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|Nimi |%-osuus |%-osuus |Molemmat  yhteensä|
| |osakkeista ja|osakkeista ja | |
| |äänistä |äänistä | |
| | |rahoitusvälineiden| |
| | |kautta | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Japan Co., Ltd.| | |Alle 5 % |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Investment | | |Alle 5 % |
|Management, LLC | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Investment | | |Alle 5 % |
|Management (UK) | | | |
|Limited | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Investment | | |Alle 5 % |
|Management (Australia) | | | |
|Limited | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock International | | |Alle 5 % |
|Limited | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Institutional | | |Alle 5 % |
|Trust Company, | | | |
|National Association | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Fund Advisors | | |Alle 5 % |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Financial | | |Alle 5 % |
|Management, Inc. | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Asset | | |Alle 5 % |
|Management North Asia | | | |
|Limited | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Asset | | |Alle 5 % |
|Management Deutschland AG| | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Asset | | |Alle 5 % |
|Management Canada Limited| | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Advisors, LLC | | |Alle 5 % |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock Advisors (UK) | | |Alle 5 % |
|Limited | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|BlackRock (Singapore) | | |Alle 5 % |
|Limited | | | |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+
|Aperio Group, LLC | | |Alle 5 % |
+-------------------------+-------------+------------------+------------------+

Lisätietoja:
Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai [email protected]

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 15. huhtikuuta 2021 kello 17.00 Suomen aikaa.
 

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Nordea on yleispankki, joka tarjoaa kattavia palveluja. Vuonna 2019 liiketoiminnan tuotot olivat 8,5 miljardia euroa ja taseen loppusumma oli 554,8 miljardia euroa. Meillä on toimipaikka 20 maassa, muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Nämä neljä Pohjoismaata ovat kotimarkkina-alueemme, ja yhdessä ne muodostavat maailman kymmenenneksi suurimman talouden.

Nordea on markkina-arvolla mitattuna Euroopan kymmenen suurimman finanssipalveluyrityksen joukossa. Nordea on taloudellisesti vakaa pankki ja yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, joilla on AA-luokitus.