Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Nordic Lights Group Oyj  Yhtiötiedote  16.2.2023 klo 09.00

Nordic Lights Group Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2022: Liikevaihdon kasvu ohjeistuksen ylälaidassa ja hyvä kannattavuus

 

Tämä on tiivistelmä Nordic Lights Group Oyj:n tänään julkistetusta tammi-joulukuun 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja osoitteessa https://investors.nordiclights.com/raportit-ja-esitykset/. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen tilinpäätöstiedotteeseen.

HEINÄ – JOULUKUU 2022 LYHYESTI (H2)

 • Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli yhteensä 37,5 miljoonaa euroa (35,4)
 • EBITA kasvoi 119 % ja oli yhteensä 5,8 miljoonaa euroa (2,7)
 • EBITA-marginaali oli 15,5 % (7,5 %)
 • Oikaistu EBITA kasvoi 83 % ja oli yhteensä 5,9 miljoonaa euroa (3,2)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 15,7 % (9,0 %)
 • Liikevoitto kasvoi 270 % ja oli yhteensä 4,2 miljoonaa euroa (1,1)
 • Liikevoittomarginaali oli 11,1 % (3,2 %)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,8 miljoonaa euroa (-2,1)

TAMMI – JOULUKUU 2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi 24 % ja oli yhteensä 82,4 miljoonaa euroa (66,3)
 • EBITA kasvoi 46 % ja oli yhteensä 12,2 miljoonaa euroa (8,4)
 • EBITA-marginaali oli 14,8 % (12,6 %)
 • Oikaistu EBITA kasvoi 50 % ja oli yhteensä 13,4 miljoonaa euroa (8,9)
 • Oikaistu EBITA-marginaali oli 16,3 % (13,5 %)
 • Liikevoitto kasvoi 69 % ja oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa (5,3)
 • Liikevoittomarginaali oli 10,9 % (8,0 %)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 11.3 miljoonaa euroa (-2,1)
 • Taseen loppusumma oli 73,8 miljoonaa euroa (63,7)
 • Nordic Lights Group Oyj:n osakkeiden kaupankäynti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 5. heinäkuuta 2022

Raportin luvut ovat tilintarkastamattomia ellei toisin mainita. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan luvut ovat sulkeissa.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä  17 878 042 euroa, josta tilikauden voitto on 2 867 081 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta emoyhtiön tilikauden voitosta ja jäljellä oleva voitto siirretään voittovaroihin. Ehdotuksen mukaan osinkoihin käytetään yhteensä 2 514 955 euroa.

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi nopeasti sekä vuonna 2022 (24,3 %) että vuonna 2021 (51,9 %), mikä johtui pääasiassa yhtiön markkinaosuuden kasvusta. Yhtiö näkee mahdollisuuksia markkina-aseman vahvistamiseen entisestään myös vuonna 2023, mutta kokonaisuudessaan markkinakysynnän odotetaan heikkenevän, etenkin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuonna 2022 kannattavuus parani merkittävästi yhtiön onnistuiden kustannusinflaatiota hillitsevien ja tasapainottavien sekä tuotannon tehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö näkee mahdollisuuksia jatkaa marginaalin parantamista myös vuonna 2023.

Yhtiö on julkaissut seuraavanlaisen ohjeistuksen vuodelle 2023:

 • Nordic Lightsin liikevaihdon arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla (2022: 82,4 miljoonaa euroa). Etenkin vuoden 2023 ensimmäisen ja myös toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2022 vastaavia ajankohtia alemmaksi, ja vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 vastaavaa ajankohtaa korkeammalla.
 • Vuoden 2023 oikaistun EBITA-marginaalin arvioidaan olevan korkeampi kuin edellisenä vuonna.

TOM NORDSTRÖM, TOIMITUSJOHTAJA:

Nordic Lights jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna 2022, ja liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 24 prosenttia 82,4 miljoonaan euroon. Kaiken kaikkiaan koko vuoden liikevaihtomme ylsi ohjeistuksemme ylälaitaan, mitä tuki 6 prosentin liikevaihdon kasvu toisella vuosipuoliskolla, ensimmäistä vuosipuoliskoa kovemmista vertailuluvuista ja heikommasta markkinatilanteesta huolimatta. Olen tyytyväinen siihen, että liikevaihto kasvoi kaikissa asiakassegmenteissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Panostamme jatkossakin toimintamme tehokkuuteen. Aktiivinen hinnoittelu, onnistunut kustannusten hallinta, parempi tuontantotehokkuus ja  toimittajaverkoston laajentaminen  paransivat kannattavuuttamme vuoden  2022 aikana, vuoden 2021 loppupuolen onnistuneiden toimenpiteiden jälkeen.  Vuoden toisella puoliskolla oikaistu EBITA kasvoi vertailukaudesta 83 prosenttia 5,9 miljoonaan euroon (15,5 % marginaali) ja koko vuoden osalta 50 prosenttia 13,4 miljoonaan euroon (16,3 % marginaali). Samaan aikaan nettorahavirtamme on pysynyt vahvana ja velkaantumisasteemme matalalla. Jatkamme määrätietoisesti kannattavuutemme parantamista saavuttaaksemme keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteemme, 18 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin.

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen, vuonna 2022 määrittelimme keskeiset vastuullisuuden painopisteet ja toimenpiteet, ja kuluvan vuoden tammikuussa asetimme uudet ESG-tavoitteet. Olemme nyt sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden Suomen tehtaassamme vuoden 2024 loppuun mennessä.

Olen tyytyväinen siihen, että LED-siirtymä on jatkunut raskaiden työkoneiden markkinoilla. Yhä useampi asiakkaamme vaihtaa esimerkiksi halogeeniajovalojaan energiatehokkaaseen LED-teknologiaan, ja Nordic Lights on vastaavasti laajentanut tarjontaansa vastaamaan tähän kysyntään. Samalla olemme onnistuneet sekä vahvistamaan suhdettamme jo olemassa oleviin asiakkaisiimme että laajentamaan liiketoimintaamme hankkimalla uusia asiakkaita uusissa tuotekategorioissa.

Viimeisen kahden vuoden aikana raskaan työkaluston kysyntä on globaalisti kehittynyt suotuisasti, etenkin Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Kohdemarkkinamme kasvu onkin selkeästi ylittänyt aikaisemmat arviot neljän prosentin vuosittaisesta kasvusta (CAGR). Samaan aikaan Nordic Lights on kasvanut selvästi markkinaa nopeammin: arvioimme globaalin markkinaosuutemme kasvaneen vuoden loppuun mennessä jo noin kahdeksaan prosenttiin (2021: 6 %, 2016: 3 %).

Odotamme kokonaismarkkinakysynnän olevan heikompaa vuonna 2023, mutta pysyvän silti historiallisen korkealla tasolla. Markkinaolosuhteissa yleisesti vallitsevan epävarmuuden vaikutukisa inflaatioon, energian hintaan, komponenttien saatavuuteen, asiakkaiden varastotasoihin tai geopoliittisten jännitteiden eskaloitumiseen liittyviin muutoksiin on vaikea ennustaa. Toistaiseksi asiakkaidemme lyhyen aikavälin näkymät ovat pysyneet melko positiivisina. Ottaen huomioon Nordic Lightsin nopean kasvun vuonna 2022, odotamme kuitenkin liikevaihtomme pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla vuonna 2023, oikaistun EBITA-marginaalin ollessa edellisen vuoden tason yläpuolella.

Raportoimme kuluvana vuonna tuloksestamme vuosineljänneksittäin antaaksemme osakkeenomistajillemme paremman näkyvyyden liiketoimintaamme. Laaja-alainen asiakaspohjamme, jatkuvan liikevaihdon merkittävä osuus myynnistämme sekä kasvava liiketoimintamme jälkimarkkinoilla auttavat meitä kestämään kysynnän vaihtelua, samalla tarjoten meille kasvumahdollisuuksia. Pehmeämmästä markkinasta huolimatta uskomme, että meillä on mahdollisuus jatkaa markkina-asemamme vahvistamista.

AVAINLUVUT

(miljoonaa euroa)

7–12/2022

7–12/2021

Muutos

1–12/2022

1–12/2021

Muutos

Liikevaihto

37,5

35,4

6,0 %

82,4

66,3(1

24,3 %

Bruttokate

13,4

10,0

33,7 %

28,7

21,4

34,1 %

Bruttokatemarginaali (%)

35,7 %

28,3 %

7,4 %

34,8 %

32,2 %

2,5 %

Käyttökate (EBITDA)

6,8

3,6

89,4 %

14, 3

10,0

42,8 %

Käyttökatemarginaali (%)

18,1 %

10,1 %

8,0 %

17,3 %

15,1 %

2,2 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketoiminnan muissa kuluissa

0,1

0,6

 

1,2

0,6

 

Oikaistu käyttökate

6,9

4,1

65,7 %

15,5

10,6

46,5 %

Oikaistu käyttökatemarginaali (%)

18,3 %

11,7 %

6,6 %

18,8 %

15,9 %

2,8 %

EBITA

5,8

2,7

119,3 %

12,3

8,4

46,1 %

EBITA-marginaali (%)

15,5 %

7,5 %

8,0 %

14,8 %

12,6 %

2,2 %

Oikaistu EBITA

5,9

3,2

83,4 %

13,4

8,9

50,3 %

Oikaistu EBITA-marginaali (%)

15,7 %

9,0 %

6,6 %

16,3 %

13,5 %

2,8 %

Liikevoitto

4,2

1,1

270,3 %

9,0

5,3(1

68,5 %

Liikevoittomarginaali (%)

11,1 %

3,2 %

7,9 %

10,9 %

8,0 %

2,9 %

Oikaistu liikevoitto

4,2

1,7

151,8 %

10,2

5,9

72,7 %

Oikaistu liikevoittomarginaali (%)

11,2 %

4,7 %

6,5 %

12,3 %

8,9 %

3,5 %

Osakekohtainen tulos (EPS)

0,11

-0,05

 

0,23

0,09

 

Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin

20 957 962

17 940 430

 

19 449 196

17 940 430

 

 Liiketoiminnan rahavirta

4,8

-2,1

 

11,3

-2,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

0,8

1,9

-60,8 %

1,9

3,6

-47,9 %

Bruttokate

2,0 %

5,5 %

-3,4 %

2,3 %

5,5 %

-3,2 %

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (suhdeluku)

 

 

 

 

0,2

2,5

 

Konsernin henkilöstön määrä tilikauden päättyessä

 

 

 

271

275

 

Avainluvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita. 1) Tilintarkastettu

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

WEBCAST-LÄHETYS

Suora lähetys vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon ja koko vuoden tulosjulkistuksesta pidetään 16.2.2023 klo 11.00 (EET). Lähetys pidetään englanniksi ja sitä voi seurata osoitteessa:

https://nordiclights.videosync.fi/h2-2022

Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa https://investors.nordiclights.com/raportit-ja-esitykset/.

TALOUDELLISET KATSAUKSET 2023

Nordic Lights julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2023 seuraavasti:

 • 24.5.2023 Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023
 • 24.8.2023 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023
 • 1.11.2023 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan viimeistään 13.3.2023 alkavalla viikolla (viikko 11). Vuosikertomus on saatavilla osoitteessa https://investors.nordiclights.com/raportit-ja-esitykset/.

 

Nordic Lightsin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 20.4.2023. Nordic Lightsin hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhemmin.

 

Pietarsaaressa 16.2.2023

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 400 909005

[email protected]

 

Ann-Louise Brännback, talousjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 40 190 1165

[email protected]

 

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Tel. +358 9 612 9670

 

Nordic Lights lyhyesti

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com

 

Liitteet

Nordic Lights on valaisinratkaisujen globaali premium-toimittaja, joka valmistaa työvaloja, ajovaloja ja merkkivaloja maailman tunnetuimmille työkoneiden valmistajille kuten Caterpillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Ponsse ja Sandvik. Lisäksi Nordic Lightsilla on asiakkainaan useita keskikokoisia ja pieniä alkuperäislaitteiden valmistajia (OEM) ja jakelijoita. Nordic Lightsilla oli vuonna 2021 yhteensä 475 asiakasta.