Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Norrhydro Group Oyj Yhtiötiedote 18.8.2022 kello 8.00

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Norrhydron tammi–kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-raportit-ja-esitykset

 

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja.


Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 40,0 % % ja oli 16 617 (11 871) tuhatta euroa
  • Käyttökate oli 1 662 (1 485) tuhatta euroa
  • Käyttökateprosentti oli 10,0 % (12,5 %)
  • Liikevoitto oli 1 281 (1 099) tuhatta euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,08) euroa (Osakemäärä 30.6.2022: 10 901 638; 30.6.2021: 8 242 394)

Tuhatta euroa

1.1.–30.6.2022

1.1.–30.6.2021


Muutos

1.1.–31.12.2021

Liikevaihto

16 617

11 871

40,0 %

24 693

Käyttökate

1 662

1 485

11,9 %

2 968

Käyttökate, %

10,0 %

12,5 %

 

12,0 %

Liikevoitto

1 281

1 099

16,6 %

2 177

Liikevoitto, %

7,7 %

9,3 %

 

8,8 %

Kauden tulos

777

631

23,2 %

353

Kauden tulos, %

4,7 %

5,3 %

 

1,4 %

Liiketoiminnan rahavirta

112 

1 177 

 

756

Sijoitetun pääoman tuotto, %

7,2 %

10,8 %

 

15,2 %

Oman pääoman tuotto, %

6,8 %

18,8 %

 

4,8 %

Omavaraisuusaste, %

50,1 %

21,5 %

 

50,7 %

Current ratio

1,81

1,21

 

1,74

Quick ratio

0,68

0,54

 

1,09

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €

0,07*

0,08

 

0,04

Osakekohtainen tulos, laimennettu, €

0,07*

0,08

 

0,04

Henkilöstö kauden lopussa

159

126

 

144

 

  • * Osakemäärä 30.6.2022: 10 901 638; 30.6.2021: 8 242 394)

 

Vuoden 2022 ohjeistus

Yhtiö toistaa huhtikuussa 2022 antamansa ohjeistuksen: Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 15–25 % vuodesta 2021 ja olevan 28,3–31,0 miljoonaa euroa (24,7 milj. €).

 

Geopoliittinen tilanne ja Covid19-pandemian vaikutukset voivat tuoda haasteita yhtiön tai asiakkaiden käyttämien valmistusmateriaalien saatavuuteen ja kustannuskehitykseen. Saatavuusongelmat voivat toteutuessaan aiheuttaa häiriöitä yhtiön omassa ja asiakkaiden tuotannossa. Yhtiö siirtää inflaation aiheuttamat kustannukset tuotteiden hintoihin markkinatilanteen ja asiakassopimusten mukaan ja vaikutus myyntihintoihin tapahtuu 3–6 kuukauden viiveellä.

 

Uusi tuotantolaitos valmistuu elokuun 2022 aikana, jonka jälkeen tuotannon ylösajo aloitetaan uudessa tuotantolaitoksessa. Muuton, tehtaan ylösajon sekä kustannusinflaation vaikutusten vuoksi kannattavuuden osalta ei anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022.

 

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

Norrhydron liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta. Vahvinta kasvu oli maanrakennuksen, kaivosteollisuuden sekä materiaalinkäsittelykoneiden ja -laitteiden segmenteissä. Myös metsäkoneteollisuuden kysyntä kasvoi metsäteollisuustuotteiden hyvän hintakehityksen ja koneiden korkeiden käyttöasteiden ansiosta. Ainoastaan meriteollisuuden segmentissä kysyntä laski hieman. Olen erityisen ilahtunut siitä, että haastavissa olosuhteissa saimme lisättyä markkinaosuuttamme tarjoamalla uusia tuoteryhmiä nykyisille asiakkaillemme. Valmistumassa olevan uuden tehtaamme myötä sylinterivalmistuskapasiteettimme kasvaa kaksinkertaiseksi ja voimme jatkossa hakea vahvemmin lisäkasvua myös uusista asiakkaista.

 

Kevään aikana materiaali- ja logistiikkakustannukset nousivat merkittävästi, mikä vaikutti suhteelliseen kannattavuuttamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Saamme kuitenkin siirrettyä kustannusten nousun tuotteiden hintoihin noin 3–6 kuukauden viiveellä. Myös komponenttien saatavuudessa ja logistiikassa oli viiveitä, mutta onnistuimme silti toimittamaan kaikki tuotteet asiakkaillemme suunnitellusti. Liiketoiminnan kasvu, kohonneet raaka-aineiden hinnat ja varastojen kasvattaminen lisäsivät käyttöpääoman tarvettamme. Olemme kuitenkin melko tyytyväisiä tulokseen raaka-aineiden hintakehitys ja markkinatilanne huomioiden. Ukrainan sota ja Kiinan sulkutoimet lisäävät edelleen epävarmuutta markkinoilla.

 

Hydraulisylinterien valmistuksen lisäksi uusien digitaalisten palveluidemme kehitystyö jatkui hyvin alkuvuonna. Meillä on portfoliossamme lukuisia aktiivisia kehitysprojekteja ja olemme tunnistaneet useita uusia digipalveluistamme kiinnostuneita asiakkaita. Vaikka projekteista on vielä matkaa sarjatuotannon aloittamiseen, kehitys on ollut rohkaisevaa ja uskomme, että tulevaisuudessa digipalveluillemme on kysyntää niin nykyisten kuin uusienkin asiakkaiden taholta.

 

Uusin digitaalinen konseptimme on NorrData, jonka kehitystyö aloitettiin alkuvuoden aikana. NorrData on jatkumoa digitaalisuutta hyödyntäville tuotteillemme ja tukee erityisesti NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmää. NorrDatassa jalostamme koneista ja laitteista saatavaa dataa palvelutuotteeksi, jonka avulla asiakkaamme voivat parantaa liiketoimintansa tuottavuutta ja laitteiden käytettävyyttä. NorrDatan kehitystyön myötä valmistaudumme tulevaisuuteen, jossa älykkäät koneet suurine datamäärineen yleistyvät ja datan käsittelystä ja tehokkaasta hyödyntämisestä tulee tärkeä osa jokapäiväistä toimintaa.

 

Uusi ympäristöystävällinen tuotantolaitoksemme Rovaniemellä on valmistumassa aikataulussa pienistä laitetoimitusten viiveistä huolimatta ja aloitamme tuotannon ylösajon elokuun lopulla. Tehdas vähentää tuotantomme päästöjä arviolta 20 prosenttia nykyisestä, lisää kapasiteettiamme ja mahdollistaa myös NorrDigin® sarjatuotannon aloittamisen. Ylösajo ja muuton aiheuttama tuotantoseisokki vaikuttaa toimintaamme vielä vuoden toisella puoliskolla, mutta tilauskantamme on hyvällä tasolla ja lähdemme luottavaisina vuoden loppua kohden. Suurimmat materiaalien ja komponenttien hinnankorotukset näyttäisivät olevan ohitse ja aiemmat saamme siirrettyä myyntihintoihin pienellä viiveellä.

 

Näistä lähtökohdista toivotan uuden, marraskuussa aloittavan toimitusjohtajamme Matias Parviaisen tervetulleeksi Norrhydroon. Vahvan johtamiskokemuksensa ansiosta Matiaksella on erinomaiset edellytykset jatkaa ja kehittää Norrhydro-konsernin menestyksellistä tulevaisuutta. Jatkan myös itse Norrhydron kasvutarinan parissa: keskityn jatkossa Norrhydron kasvustrategian edistämiseen hallituksen puheenjohtajan roolissani.

 

Yrjö Trög

Toimitusjohtaja

 

 

Webcast-tilaisuus

Norrhydro Group Oyj:n puolivuosikatsauksen 2022 julkaisun yhteydessä järjestetään webcast-tilaisuus tänään torstaina 18.8.2022 kello 10.00.

 

Tilaisuudessa Norrhydro Group Oyj:n toimitusjohtaja Yrjö Trög ja talousjohtaja Hanne Sarajärvi esittelevät ja kommentoivat vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuolikkaan tulosta ja tapahtumia. Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa: https://norrhydro.videosync.fi/2022-h1-tulosjulkistus

 

Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla:

https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajasivut.

 

 

Lisätietoja:

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja Norrhydro Group Oyj

Puh. +358 40 029 1229

Sähköposti: [email protected]

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Translink Corporate Finance Oy

Jari Lauriala, Managing Partner

Puh. +358 40 091 8855

Sähköposti: [email protected]

 

Sami Miettinen, Partner

Puh. +358 400 735 835

Sähköposti: [email protected]

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
https://www.norrhydro.com/fi

 

Norrhydro Group Oyj lyhyesti

 

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,2 miljoonaa euroa.

Liitteet

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu rovaniemeläinen, hyvin etabloitunut hydraulisylintereiden valmistaja. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja valmistuttaa sekä toimittaa hydraulisylintereitä raskaisiin mobiileihin työkoneisiin kuten metsäkoneisiin, maanrakennuskoneisiin, kaivoskoneisiin, materiaalinkäsittelykoneisiin sekä merenkulkusektorille. Norrhydro on erikoistunut korkealaatuisiin asiakasräätälöityihin, energiatehokkaisiin ja kaikkein vaativimmissa olosuhteissa toimivien mobiilien työkoneiden hydraulisylintereihin.