Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Norrhydro Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Odotuksia vahvemman kysynnän ja uusasiakashankinnan ansiosta liikevaihto kasvoi 24 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Norrhydron tammi–joulukuu 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-raportit-ja-esitykset

 

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja.

Tilinpäätöstiedotteen pääkohdat

 

Heinä–joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 12 822 (10 589) tuhatta euroa
 • Konsernin käyttökate oli 1 483 (3 158) tuhatta euroa
 • Käyttökateprosentti oli 11,6 % (29,8 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 1 078 (2 792) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,23)
 • Norrhydron listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja yhtiö keräsi 8 000 tuhannen euron bruttovarat
 • Kaupankäynti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 1.12.2021 
 • 2.12.2021 yhtiö hankki 51,04 % sähkömekaanisten ratkaisujen toimittamiseen keskittyvän Motiomax Oy:n osakkeista. 

 

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 24,0 % ja oli 24 693 (19 908) tuhatta euroa
 • Konsernin käyttökate oli 2 968 (3 771) tuhatta euroa
 • Käyttökateprosentti oli 12,0 % (18,9 %)
 • Konsernin liikevoitto oli 2 177 (3 044) tuhatta euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,23)
 • Oman pääoman tuotto oli 4,8 % (77,6 %)
 • Omavaraisuusaste oli 50,7 % (21,1 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 756 (5 252) tuhatta euroa
 • Hallituksen osinkoehdotus on 0,06 euroa (0,06) euroa osakkeelta
 • Yhtiö kirjasi kertaluonteisena kuluna listautumiskulut 1 171 tuhatta euroa, joka heikensi merkittävästi yhtiön tulosta

  

 

Tuhatta euroa

1.7.–31.12.2021

1.7.–31.12.2020


Muutos

1.1.–31.12.2021

1.1.–31.12.2020

Muutos

Liikevaihto

12 822

10 589

21,1 %

24 693

19 908

24,0 %

Käyttökate

1 483

3 158

-53,0 %

2 968

3 771

-21,3 % 

Käyttökate, %

11,6 %

29,8 %

 

12,0 %

18,9 %

 

Liikevoitto

1 078

2 792

-61,4 %

2 177

3 044

-28,5 %

Liikevoitto, %

8,4 %

26,4 %

 

8,8 %

15,3 %

 

Tilikauden tulos

-278

1 939

 

353

1 909

 

Tilikauden tulos, %

-2,2 %

18,3 %

 

1,4 %

9,6 %

 

Oikaistu tilikauden tulos

946

1 939

 

1 624

1909

 

Oikaistu tilikauden tulos, %

7,4 %

18,3 %

 

6,4 %

9,6 %

 

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

756

5 252

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

 

15,2 %

29,5 %

 

Oman pääoman tuotto, %

 

 

 

4,8 %

77,6 %

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

50,7 %

21,1 %

 

Current ratio

 

 

 

1,74

1,49

 

Quick ratio

 

 

 

1,09

0,70

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, €

-0,03

0,23

 

0,04

0,23

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, €

-0,03

0,23

 

0,04

0,23

 

Oikaistu osakekohtainen tulos, €

0,12

0,23

 

0,19

0,23

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

144

124

 

  

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–15 prosenttia vuodesta 2021. Uusi tuotantolaitos valmistuu kesän 2022 aikana, jonka jälkeen toiminta muuttaa uuteen tuotantolaitokseen ja tuotannon ylösajo aloitetaan. Tämän muutoksen vuoksi kannattavuuden osalta ei anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022. Konsernilla on tulevina vuosina tavoitteena yli 12 prosentin käyttökate ja pitkän ajan tavoitteena on yli 15 prosentin käyttökate vuosittain.

 

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 10 994 186,06 euroa, josta tilikauden voitto on 799 780,48 euroa.

 

 Toimitusjohtajan katsaus

Norrhydron liiketoiminta kehittyi vuonna 2021 vahvasti. Kasvumme oli jopa ripeämpää kuin odotimme. Konsernin liikevaihto kasvoi vahvan kysynnän ja uusasiakashankinnan ansiosta noin neljänneksen edellisvuodesta. Kysyntä oli hyvää lähes kaikilla asiakastoimialoillamme ja segmenteillämme ja saimme uusia tilauksia muun muassa Sandvikilta ja HMF:ltä.

 

Kannattavuutemme ja käyttökateprosenttimme oli ohjeistuksemme mukainen ja pitkän aikavälin historiallisen keskiarvomme yläpuolella. Kannattavuuttamme heikensi loppuvuodesta 2021 kiihtynyt raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousu. Olemme kuitenkin voineet siirtää osan kustannuksista pienellä viiveellä myös omiin asiakashintoihimme tämän vuoden alusta lähtien.

 

Suurin osa kasvustamme tuli edelleen kannattavasta ja kassavirtaa tasaisesti tuottavasta sylinteriliiketoimin-nastamme, mutta odotamme älykkään ja energiaa säästävän NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmämme myötä kasvattavamme digitaalisten ratkaisujen osuuden 30 prosenttiin liikevaihdostamme vuoteen 2026 mennessä.

 

Kehittämämme Norrdigi-teknologia on markkinoilla ainutlaatuinen teknologia, jolla saavutetaan merkittävää polttoainetehokuuden paranemista ja myös mahdollistetaan asiakaskoneiden siirtymistä sähköisiin akkukoneisiin. Volvo CE:lle Norrdigi-teknologia on merkittävä askel kohti nollapäästöisyyttä, ja ratkaisu palkittiinkin mm. yhtiön sisäisellä Volvo Technology Award -palkinnolla vuonna 2021.

 

Aloitimme vuonna 2021 NorrDigin kaupallistamisessa Volvon kanssa pilottivaiheen, joka etenee suunnitelmien mukaan. Tavoitteena on sarjatuotannon aloittaminen Volvon telakaivinkoneissa testijakson jälkeen. Muiden työkoneiden osalta neuvottelemme jo useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa.  Syksyn aikana käynnistyi kaksi uutta NorrDigin asiakasprojektia materiaalinkäsittely- ja energiasektorin asiakkaille.  Odotamme saavamme nyt käynnistyneissä projekteissa ratkaisut sarjatuotantoon parin vuoden sisällä.

 

Strategiaamme kuuluvat myös kasvuamme siivittävät yritysostot. Vuonna 2021 lisäsimme sähkömekaaniset liikeratkaisut tuotevalikoimaamme Motiomax Oy:n hankinnalla. Sen myötä voimme tarjota valmiita sähkömekaanisia sylintereitä ja kokonaisia sähkömekaanisia liikejärjestelmiä ja siten viedä toimialaa jälleen askeleen lähemmäs kohti päästöttömiä laitteita ja koneita.

 

Uusi tuotantolaitoksemme nousee hyvää vauhtia Rovaniemelle ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 kesällä. 15 miljoonan euron investointi kaksinkertaistaa nykyisen sylinterivalmistuskapasiteetin, mahdollistaa muun muassa NorrDigin sarjatuotannon aloittamisen ja luo seuraavien viiden vuoden aikana yli 100 uutta tuotantotyöpaikkaa Rovaniemelle.

 

Uusi tuotantolaitos vähentää tuotantomme päästöjä arviolta 20 prosenttia nykyisestä. Ympäristö ja hiilijalanjälki on huomioitu jo rakentamisvaiheen aikana. Osa tuotantolaitoksen sähköstä tuotetaan aurinkopaneeleilla ja jäähdytyksen hukkalämpö hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa.

 

Vuoden 2021 suurimpia onnistumisiamme oli listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland 
-markkinapaikalle joulukuun alussa. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa ja se merkittiin kokonaisuudessaan noin seitsemänkertaisesti. Annilla keräsimme 8 miljoonan euron bruttovarat ja sen myötä saimme paljon uusia omistajia. Anti lisäsi tunnettuuttamme, ja Norrhydron kiinnostavuus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työnhakijoiden keskuudessa on lisääntynyt.

 

Näkymät ovat kasvun suhteen lupaavat myös vuonna 2022. Pidämme joulukuussa 2021 antamamme ohjeistuksen vuodelle 2022 ennallaan, ja arvioimme liikevaihdon kasvavan 5–15 prosenttia vuodesta 2021. Pandemia saattaa silti edelleen aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi asiakkaidemme tuotannossa ja siten aiheuttaa epävarmuutta Norrhydron liiketoimintaan.

 

Hydrauliikan käyttö laajenee koko ajan uusille toimialoille. Digitaalisille liikkeenohjausratkaisuille, energiatehokkuudelle ja sähkömekaanisille ratkaisuille riittää kysyntää, ja meillä on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa niiden varaan menestystarinamme. Vahvan vuoden jälkeen olemme vakaasti matkalla kohti taloudellisia tavoitteitamme: 54 miljoonan euron liikevaihdon ja 16 prosentin käyttökatteen (EBITDA) saavuttamista vuoteen 2026 mennessä.

 

Yrjö Trög

Toimitusjohtaja

 

 

Tuloksen julkistustilaisuus

Norrhydro Group Oyj vuoden 2021 tuloksen julkistustilaisuus järjestetään tänään perjantaina 11.2.2022 kello 13.00.

 

Tilaisuudessa Norrhydro Group Oyj:n toimitusjohtaja Yrjö Trög ja talousjohtaja Hanne Sarajärvi esittelevät ja kommentoivat vuoden 2021 tulosta. Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa: https://norrhydro.videosync.fi/2021-tulosjulkistus.

 

Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla:

https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajasivut.

 

 

Lisätietoja:

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja Norrhydro Group Oyj

Puh. +358 40 029 1229

Sähköposti: [email protected]

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Translink Corporate Finance Oy

Jari Lauriala, Managing Partner

Puh. +358 40 091 8855

Sähköposti: [email protected]

 

Sami Miettinen, Partner

Puh. +358 400 735 835

Sähköposti: [email protected]

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet 

https://www.norrhydro.com/fi

 

Norrhydro Group Oyj lyhyesti

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja ympäristöihin. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,2 miljoonaa euroa.

 

Tietoja julkaisijasta Norrhydro Group Oyj

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuudessa. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää päästöjä merkittävästi ja tulee mullistamaan koko toimialaa.

Norrhydrolla on yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin. Yhtiön asiakkaat ovat pohjoismaisia, globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, jolle yhtiö on pitkäaikainen, strateginen kumppani. Norrhydron liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa noin 120 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä, minkä lisäksi yhtiöllä on toimipisteet myös Tampereella ja Kuopiossa.

Liitteet

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden johtavista energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoajista. Kehittämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsäkone-, materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuuden tarpeisiin. Norrhydron tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä Norrdigi®-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa edistyksellistä ja globaaleilla markkinoilla ainutlaatuista teknologiaa, joka vähentää päästöjä.