Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Witted Megacorp Oy Lehdistötiedote 11.1.2022 kello 8.00

Witted Megacorp Oy (myöhemmin “Witted” tai “Yhtiö”) on päättänyt aloittaa selvitystyön, jonka tavoitteena on tutkia Wittedin mahdollisuuksia toteuttaa listautumisanti ja listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Mahdollisen listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön kasvua sekä kotimarkkinalla että kansainvälisesti. Tämä myös auttaa Yhtiön epäorgaanista kasvua helpottamalla osakevaihtoa yrityskauppojen välineenä ja nostaa Yhtiön brändin tunnettuutta.

Witted on vuonna 2016 perustettu ohjelmistokehitysyritys (entiseltä nimeltään Talented Solutions Oy), joka tarjoaa ohjelmistokehityksen konsultointia ja projektitoimituksia. Näiden lisäksi se tarjoaa kasvukonsultointi- ja rekrytointipalvelut asiakkaan oman ohjelmistokehityksen tueksi.

Konsernilla on Suomessa noin 160 asiakasta ja muissa pohjoismaissa noin 60 asiakasta, jotka ovat pääsääntöisesti isoja yrityksiä ja tunnettuja brändejä. Julkisten organisaatioiden osuus asiakkaista on kasvussa.

“Markkina on muuttunut. Asiakkaat ovat kuljettajan penkillä digitaalisessa palvelukehityksessä. Se paikka kuuluu heille, ei ohjelmistokonsulteille. Meillä on yhteinen tavoite rakentaa menestyviä kehitystiimejä, joita asiakas johtaa. Projektien sasta työtä tehdään jatkuvana kehitystyönä, jossa voittavat tiimit ja yhteistyö ovat keskiössä. Witted kuuluu niihin, jotka ovat onnistuneet mukautumaan markkinan muutokseen. Siksi pystymme kasvamaan merkittävästi markkinaa nopeammin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä”, sanoo Wittedin toimitusjohtaja Harri Sieppi.

Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 15,7 miljoonaa euroa, josta liikevoitto oli 4 %. Konserni ennustaa vuoden 2021 tilinpäätökseen noin 30 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa.

“Toisin kuin monet alalla, Witted ei kärsi merkittävästi osaajapulasta vaan pystyy houkuttelemaan alan parhaita teköitä: kiinnostavilla kotimaisilla ja kansainvälisillä projekteilla, tarjoamalla erilaisia työkulttuureita, työsuhteen malleja ja työympäristöjä. Yksi malli ei sovi kaikille, eikä ole olemassa yhtä parasta paikkaa olla töissä, ja siksi Wittedin eri osat ovat muovattu vastaamaan eri tarpeisiin. Kun globaali taistelu ohjelmistokehittäjistä voitetaan, niin siitä hyötyvät sekä tekät että asiakkaat”, toteaa Sieppi.

Yhtiö tiedottaa myöhemmin mahdollisesta listautumisen ja listautumisannin toteutuksesta. Witted kertoo prosessin etenemistä sekä blogissaan yhtiön kotisivuilla että podcastissaan nimeltä Witted: Matka pohjoiseen.

Lisätietoja Toimitusjohtaja Harri Sieppi
Witted Megacorp Oy +358 40 859 6387

www.witted.com

Witted Megacorp Oy lyhyesti
Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa asiakkaita rakentamaan menestyviä ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi it-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 15,7 miljoonaa euroa. Konserni ennustaa vuoden 2021 tilinpäätökseen noin 30 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa. Konserni työllistää täysipäiväisesti noin 300 it-ammattilaista, joista osan itsenäisinä konsultteina ja osa työnteköinä. Wittedillä on yhtiöt Suomen lisäksi Norjassa ja Ruotsissa, ja se tekee projekteja näiden lisäksi myös useilla eri markkinoilla.

Huomautus
Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous merkitä tai ostaa arvopapereita eikä tätä tiedotetta tai mitään siinä esitettyä tietoa tule pitää sopimuksena tai minkään muun tarjouksen, sitoumuksen tai lupauksen perustana. Mikäli yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, mahdollinen päätös soittaa yhtiön arvopapereihin merkitsemällä tai hankkimalla niitä on perustettava kokonaisuudessaan yhtiön tällaisen tarjouksen tai kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä julkistamaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön.

Witted on uuden sukupolven ohjelmistokehitysyhtiö, joka auttaa asiakkaita rakentamaan menestyviä ohjelmistokehitystiimejä ja pyrkii luomaan yhteistyötä läpi IT-toimittajakentän. Witted Megacorp -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 30 miljoonaa euroa. Konserni työllistää täysipäiväisesti noin 400 IT-ammattilaista, joista osa toimii itsenäisinä konsultteina ja osa työntekijöinä. Witted Megacorp -konserniin kuuluvat Suomessa sijaitsevien yhtiöiden lisäksi yhtiöt Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa. Näiden lisäksi Yhtiö tekee projekteja useilla eri markkinoilla.