Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2019 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019—30.9.2019 (9 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin alkuvuoden hyvä kehitys jatkui edelleen katsauskauden aikana. Olvi-konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat edellisvuotta paremmalla tasolla. Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut.

Lähiajan näkymät

Olvi pitää koko vuoden tulosnäkemyksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 liikevoiton pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

 7-9/ 20197-9/ 2018Muutos % /
%-yks.
1-9/ 20191-9/ 2018Muutos % / %-yks.1-12/ 2018
Myyntivolyymi, Mltr194,1200,3-3,1559,1551,01,5701,3
Liikevaihto, MEUR113,6110,72,6315,1298,15,7384,3
Käyttökate, MEUR25,024,33,362,459,64,870,8
% liikevaihdosta22,121,9 19,820,0 18,4
Liikevoitto, MEUR19,118,91,244,944,41,150,1
% liikevaihdosta16,817,1 14,314,9 13,0
Tilikauden tulos, MEUR17,116,06,935,336,1-2,041,1
% liikevaihdosta15,014,4 11,212,1 10,7
Tulos/osake, EUR0,820,776,51,691,72-1,71,97
Investoinnit, MEUR5,98,3-28,024,124,2-0,534,2
Oma pääoma/osake, EUR   12,3811,1011,511,31
Omavaraisuusaste, %   66,263,92,364,9
Velkaantumisaste, %   -9,9-5,54,4-6,0

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminnan kehitys on jatkunut suotuisasti. Liikevaihto on kasvanut katsauskaudella 5,7 prosenttia ja myös liikevoitto parantui hieman huolimatta raaka-aineiden ja Baltian henkilöstökustannusten noususta.

Sesonkikauden jälkipuoliskon sää oli koko markkina-alueella selvästi edellisvuotta heikompi, mikä vaikutti kokonaiskysyntään erityisesti kivennäisvesissä ja perinteisessä mallasjuomassa kvassissa. Konsernin kannattavuus parani kuitenkin myös kolmannella kvartaalilla.

Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti koko katsauskauden ajan. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä on pysynyt vahvana, jonka seurauksena Olvin markkina-asema vahvistui entisestään.

Viron markkina elpyi heinäkuun alussa toteutetun alkoholiveron laskun jälkeen selvästi. Veron alennuksella on ollut piristävä vaikutus niin kauppaan Virossa kuin Suomeen kohdistuvaan laiva- ja satamakauppaan. Viron mietojen alkoholijuomien myynti on lähtenyt kasvuun. Kolmannella kvartaalilla tämä paransi selvästi liikevaihtoa ja liikevoittoa.

Latviassa valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä on laskenut hieman paikallismarkkinan kysyntää.
Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä on laskenut, koska niiden verotus on suhteellisesti korkeampaa kuin väkevien alkoholijuomien. Tästä huolimatta tulos on lähes edellisvuoden tasolla onnistuneen sopeuttamisen ja toiminnan tehostamisen johdosta. Myyntivolyymia on onnistuttu kasvattamaan erityisesti alkoholittomissa juomissa sekä premium-tuotteissa.   
Liettua on jatkanut hyvää kehitystä myynnin osalta koko alkuvuoden ajan. Erityisesti miedot alkoholijuomat ja vedet ovat kasvaneet niin paikallisesti kuin viennissä. Volfas Engelman –brändi on kehittynyt hyvin ja oluiden markkinaosuus on parantunut tasaisesti. Kumulatiivista liikevoittoa rasittaa edelleen vesiliiketoiminnan aloitukseen ja uusien brändien lanseerauksiin liittyneet kustannukset.

Valko-Venäjän liiketoiminnan kehitys on jatkunut katsauskaudella hyvänä. Kumulatiivisesti sekä liikevaihto että liikevoitto ovat parantuneet edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella kvartaalilla myyntivolyymi laski erityisesti kvassin osalta niin paikallisesti kuin Venäjän viennissä viileän sesonkikauden sään vuoksi. Kvass on yhtiön toiseksi suurin tuoteryhmä ja on tuotteena erittäin sääsidonnainen kysynnältään vesituotteiden tavoin.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskauden aikana. Suomessa on lisätty oluenvalmistuksen ja Virossa mehunvalmistuksen tuotantokapasiteettia. Olvi-konsernin ensimmäinen luonnonmineraalivesitehdas Liettuassa aloitti toimintansa keväällä.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-syyskuussa 1,5 prosenttia ja oli 559,1 (551,0) miljoonaa litraa. Heinä-syyskuussa myyntivolyymi laski 3,1 prosenttia ja oli 194,1 (200,3) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymiin kolmannella kvartaalilla kokonaisuutena vaikutti merkittävästi vesien ja kvassin kysynnän väheneminen vertailukautta viileämpien säiden vuoksi. Tästä huolimatta myynti kuitenkin kasvoi Suomessa, Liettuassa ja Virossa mietojen alkoholijuomien hyvän kysynnän mahdollistamana.  

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa7-9/ 20197-9/ 2018Muutos %1-9/ 20191-9/ 2018Muutos %
Suomi59,456,74,7165,9161,82,5
Viro31,831,60,786,287,4-1,3
Latvia19,322,2-13,056,060,4-7,2
Liettua29,828,73,782,375,09,7
Valko-Venäjä60,668,5-11,5186,0184,31,0
Eliminoinnit-6,8-7,5 -17,5-17,9 
Yhteensä194,1200,3-3,1559,1551,01,5

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,7 prosenttia ja oli 315,1 (298,1) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ollen 113,6 (110,7) miljoonaa euroa ja kasvua syntyi kaikilla markkinoilla lukuun ottamatta Latviaa, jossa erityisesti mietojen alkoholijuomien markkina on laskenut voimakkaasti.

Liikevaihto, miljoonaa euroa7-9/ 20197-9/ 2018Muutos %1-9/ 20191-9/ 2018Muutos %
Suomi46,144,53,6127,9119,86,8
Viro21,320,25,556,155,60,9
Latvia10,811,9-9,430,731,7-3,3
Liettua13,813,15,637,733,711,8
Valko-Venäjä24,724,02,771,064,99,4
Eliminoinnit-3,1-3,0 -8,3-7,7 
Yhteensä113,6110,72,6315,1298,15,7

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 44,9 (44,4) miljoonaa euroa, mikä on 14,3 (14,9) prosenttia liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 19,1 (18,9) miljoonaa euroa ja 16,8 (17,1) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannella kvartaalilla erityisesti Viron liikevoitto parani kysynnän vahvistuessa.

Liikevoitto, miljoonaa euroa7-9/ 20197-9/ 2018Muutos %1-9/ 20191-9/ 2018Muutos %
Suomi7,37,30,416,215,35,9
Viro5,65,010,811,912,2-2,8
Latvia1,51,9-19,33,74,1-9,2
Liettua1,61,51,63,13,4-10,6
Valko-Venäjä3,43,5-0,810,99,613,5
Eliminoinnit-0,3-0,3 -0,8-0,2 
Yhteensä19,118,91,244,944,41,1

Konsernin tammi-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 35,3 (36,1) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa tulos oli
17,1 (16,0) miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen on hieman edellisvuotta pienempi. Tämä johtuu verojen kasvusta, koska tytäryhtiöistä kotiutettiin osinkoja merkittävästi aiempaa enemmän.  

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-syyskuussa 1,69 (1,72) euroa ja heinä-syyskuussa 0,82 (0,77) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma syyskuun 2019 lopussa oli 392,9 (365,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli syyskuun 2019 lopussa 12,38 (11,10) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,2 (63,9) prosenttia ja velkaantumisaste -9,9 (-5,5) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,2 (1,1).

Korollisten velkojen määrä oli syyskuun lopussa 3,7 (7,5) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,8 (5,9) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 51,5 (50,1) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 24,1 (24,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 9,3 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 11,4 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,4 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin. Vuositason investoinnit pysyvät edellisen vuoden tasolla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa pysyi ennallaan vertailukauteen verrattuna ja oli 1 805 (1 805) henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä heinä-syyskuussa oli 1 837 (1 875).

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

 7-9/ 20197-9/ 2018Muutos %1-9/ 20191-9/ 2018Muutos %
Suomi4114061,23943725,9
Viro3263134,23133043,0
Latvia2021963,11981970,5
Liettua2222153,32222134,2
Valko-Venäjä676745-9,3678719-5,7
Yhteensä1 8371875-2,01 80518050,0

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-syyskuun 2019 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan. Edellä kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2

- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

 OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 1
      
LAAJA TULOSLASKELMA     
1 000 EUR     
 7-9/
2019
7-9/
2018
1-9/
2019
1-9/
2018
1-12/
2018
      
Liikevaihto113 587110 661315 127298 085384 302
Liiketoiminnan muut tuotot3245021 2511 1812 144
Liiketoiminnan kulut-88 862-86 906-253 933-239 673-315 694
Poistot ja arvonalentumiset-5 933-5 360-17 509-15 146-20 602
Liikevoitto19 11618 89744 93644 44750 150
      
Rahoitustuotot509501 111331432
Rahoituskulut-99-932-366-1 245-1 429
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta000023
      
Tulos ennen veroja19 52618 01545 68143 53349 176
Tuloverot *)-2 442-2 036-10 333-7 482-8 039
TILIKAUDEN VOITTO17 08415 97935 34836 05141 137
      
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
    
    
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot1 456-3 2855 661-2 260-2 713
Eriin liittyvät tuloverot-250-19700
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ18 51512 69440 81233 79138 424
      
Tilikauden voiton jakautuminen:    
- emoyhtiön omistajille16 95315 86634 94435 67740 809
- määräysvallattomille omistajille131113404374328
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
 - emoyhtiön omistajille18 33512 67040 26233 47838 169
 - määräysvallattomille omistajille18024550313255
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta   
laskettu tulos/osake, EUR     
-  laimentamaton0,820,771,691,721,97
-  laimennettu0,820,771,691,721,97
      

*) Tuloverot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

 OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 2
    
TASE   
1 000 EUR30.9.201930.9.201831.12.2018
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset hyödykkeet207 852193 065195 599
Liikearvo26 53726 16926 134
Muut aineettomat hyödykkeet10 79010 44911 481
Osuudet osakkuusyrityksissä9531 1131 016
Sijoitukset542543543
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset253264235
Laskennalliset verosaamiset416706558
Pitkäaikaiset varat yhteensä247 343232 309235 566
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus48 16441 76239 882
Myyntisaamiset ja muut saamiset68 17571 21071 038
Tuloverosaaminen280440
Rahavarat29 15819 73118 520
Lyhytaikaiset varat yhteensä145 525132 703129 880
VARAT YHTEENSÄ392 868365 012365 446
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma20 75920 75920 759
Muut rahastot1 0921 0921 092
Omat osakkeet-503-1 332-956
Muuntoerot-41 428-46 305-46 746
Kertyneet voittovarat276 523255 737259 864
 256 443229 951234 013
Määräysvallattomien omistajien osuus3 6643 3873 165
Oma pääoma yhteensä260 107233 338237 178
    
Pitkäaikaiset velat   
Rahoitusvelat2 9531 6031 167
Muut velat4 7474 8514 765
Laskennalliset verovelat7 4797 8768 085
    
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat7565 9143 554
Ostovelat ja muut velat114 162109 565110 222
Tuloverovelka2 6641 865475
Velat yhteensä132 761131 674128 268
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ392 868365 012365 446


 OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 3
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    
 Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Muunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
1 000 EUR
        
Oma pääoma 1.1.201820 7591 092-228-44 106238 2421 228216 987
Laaja tulos:       
  Tilikauden tulos   35 67737436 051
  Muut laajan tuloksen erät:      
  Muuntoerot   -2 199 -61-2 260
Tilikauden laaja tulos yhteensä  -2 19935 67731333 791
Liiketoimet omistajien kanssa:      
  Osingonmaksu    -16 574-34-16 608
  Omien osakkeiden hankinta -1 104   -1 104
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo  391 391
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä-1 104 -16 183-34-17 321
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:     
  Määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusvelvoite -1 999 -1 999
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 01 8801 880
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä  -1 9991 880-119
Oma pääoma 30.9.201820 7591 092-1 332-46 305255 7373 387233 338
        
 Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Muunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
1 000 EUR
Oma pääoma 1.1.201920 7591 092-956-46 746259 8643 165237 178
Laaja tulos:       
  Tilikauden tulos   34 94440435 348
  Muut laajan tuloksen erät:      
  Muuntoerot   5 318 1465 464
Tilikauden laaja tulos yhteensä  5 31834 94455040 812
Liiketoimet omistajien kanssa:      
  Osingonmaksu    -18 640-35-18 675
  Omien osakkeiden hankinta -726   -726
  Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179   1 179
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo  392 392
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä453 -18 248-35-17 830
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:      
  Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta -53 -53
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos  16-160
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä  -37-16-53
Oma pääoma 30.9.201920 7591 092-503-41 428276 5233 664260 107

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4
 
RAHAVIRTALASKELMA   
1 000 EUR   
 1-9/20191-9/20181-12/2018
    
Tilikauden voitto35 34836 05141 137
Oikaisut tilikauden tulokseen27 42125 14631 061
Käyttöpääoman muutos-3 049-4 3341 409
Maksetut korot-193-370-603
Saadut korot29299440
Saadut osingot33123
Maksetut verot-8 061-6 665-10 525
Liiketoiminnan rahavirta (A)51 49850 13063 042
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
Hyödykkeisiin-21 504-21 609-32 315
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
Luovutustulot1 3701 5911 796
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta-5300
Ostetut tytäryhtiöosakkeet-355-16 059-16 059
Saadut osingot6300
Investointien rahavirta (B)-20 479-36 077-46 578
    
Lainojen nostot2 44913 64813 543
Lainojen takaisinmaksut-6 027-18 602-21 641
Omien osakkeiden hankinta-726-1 104-1 770
Omien osakkeiden myynti henkilöstölle1 17900
Maksetut osingot-17 664-16 587-16 587
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten 
lisäys (-)/vähennys (+)-2119316
Rahoituksen rahavirta (C)-20 791-22 526-26 139
    
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C)10 228-8 473-9 675
    
Rahavarat 1.1.18 52028 62528 625
Valuuttakurssimuutosten vaikutus410-421-430
Rahavarat 30.9./31.12.29 15819 73118 520

OLVI-KONSERNI                                                                                                          TAULUKKO 5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa.

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

 1.  SEGMENTTI-INFORMAATIO   
 SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-9/2019   
1 000 EUR 

Suomi
 

Viro
 

Latvia
 

Liettua
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
 

Konserni
        
TUOTOT       
Ulkoinen myynti126 73552 89329 25235 38270 8650315 127
  Juomamyynti125 49352 89329 25235 38270 8650313 885
  Laitepalvelut1 242000001 242
Sisäinen myynti1 1973 2431 4152 276164-8 2950
Liikevaihto yhteensä 

127 932
 

56 136
30 66737 65871 029-8 295315 127
 

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-9/2018
   
1 000 EUR 

Suomi
 

Viro
 

Latvia
 

Liettua
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
 

Konserni
        
TUOTOT       
Ulkoinen myynti119 31351 76829 91832 16664 9200298 085
  Juomamyynti118 01751 76829 91832 16664 9200296 789
  Laitepalvelut1 296000001 296
Sisäinen myynti4953 8731 7931 5260-7 6870
Liikevaihto yhteensä 

119 808
 

55 641
31 71133 69264 920-7 687298 085


2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    
      
Johdon työsuhde-etuudet
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1 000 EUR    
  1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018 
Toimitusjohtaja680738823 
Hallituksen puheenjohtaja535171 
Muut hallituksen jäsenet126117164 
Yhteensä8599061 058 


3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
  
 30.9.2019  %
A-osakkeita, kpl16 989 97682,0
K-osakkeita, kpl3 732 25618,0
Yhteensä20 722 232100,0
   
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä16 989 97618,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä74 645 12081,5
Äänimäärä yhteensä, kpl91 635 096100,0
   
Ääniä / A-sarjan osake1 
Ääniä / K-sarjan osake20 

Rekisteröity osakepääoma 30.9.2019 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 0,90 euroa/osake vuodelta 2018 (0,80 euroa/osake vuodelta 2017), yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.5.2019. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.9.2019. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.       

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                                                             

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Tammi-syyskuussa 2019 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 849,6 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OMAT OSAKKEET          

Olvi Oyj:llä on hallussa yhteensä 11 549 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 502 956,28 euroa. Olvi Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma päättyi 21.1.2019. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,07 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2019, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.  

 6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
    
  - keskimäärin20 707 36820 710 49620 711 397
  - jakson lopussa20 710 68320 717 23320 696 504
 *) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty. 
 
7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ   
  1-9/2019 1-9/2018 1-12/2018
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl1 064 2901 164 9651 741 051
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR35 92235 06752 140
Vaihdon osuus A-osakkeiden   
kokonaismäärästä, %6,36,910,2
    
Osakkeiden keskikurssi, EUR33,8030,1029,95
Päätöspäivän kurssi, EUR38,1528,6031,50
Korkein noteeraus, EUR38,8534,0034,00
Alhaisin noteeraus, EUR31,2027,0027,00

                                                                                                                                                    

8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.9.2019
 Arvo-osuusmääräÄänimääräOmistajia
 kpl%kpl%kpl%
Suomalaiset yhteensä15 488 75874,7486 401 62294,2811 99599,54
Ulkomaiset yhteensä279 7281,35279 7280,31460,38
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä135 4050,65135 4050,1540,03
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä4 818 34123,264 818 3415,2660,05
Yhteensä20 722 232100,0091 635 096100,0012 051100,00


9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2019    
 K-sarjaA-sarjaYhteensä%Äänimäärä%
1. Olvi-säätiö 2 363 904890 6133 254 51715,7148 168 69352,57
2. Hortling Heikki kuolinpesä *) 903 488103 2801 006 7684,8618 173 04019,83
3. Hortling Timo Einari212 60049 257261 8571,264 301 2574,69
4. Hortling-Rinne Marit 149 06414 699163 7630,792 995 9793,27
5. OP Yrityspankki Oyj, hall.rek.2 318 7872 318 78711,192 318 7872,53
6. Nordea Bank Abp, hall.rek. 1 836 3801 836 3808,861 836 3802,00
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma828 075828 0754,00828 0750,90
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen771 401771 4013,72771 4010,84
9. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),
 Helsingin sivukonttori, hall.rek.
575 220575 2202,78575 2200,63
10. Hortling Pia Johanna23 38823 56646 9540,23491 3260,54
Muut79 8129 578 6989 658 51046,6011 174 93812,20
Yhteensä3 732 25616 989 97620 722 232100,0091 635 096100,00
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-syyskuun 2019 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
1 000 EUR   
  1-9/2019 1-9/2018  1-12/2018
Alkusaldo195 599188 155188 155
IFRS 16 –vaikutus94100
Lisäykset25 25324 35432 833
Vähennykset ja siirrot-1 973-3 725-4 395
Poistot-15 884-14 007-18 922
Kurssierot3 916-1 712-2 072
Yhteensä207 852193 065195 599


11. VASTUUSITOUMUKSET   
1000 EUR   
 30.9.201930.9.201831.12.2018
    
Annetut pantit ja vastuusitoumukset  
  Omasta puolesta2 1141 9162 114
    
Leasing- ja vuokravastuut:  
  Alle vuoden sisällä erääntyvät7541 0461 129
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät221976805
  yli 5 vuoden päästä erääntyvät1302
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä9762 0521 936
    
Muut vastuut602 00057

12. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).              

Liite

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.