Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                PUOLIVUOSIKATSAUS 15.8.2019 klo 9.00

 OLVI-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.2019—30.6.2019 (6 KK)

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kehittyneet suotuisasti katsauskauden aikana. Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut.

Lähiajan näkymät

Olvi pitää koko vuoden tulosnäkemyksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 liikevoiton pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

 4-6/ 20194-6/ 2018Muutos % /
%-yks.
1-6/ 20191-6/ 2018Muutos % / %-yks.1-12/ 2018
Myyntivolyymi, Mltr227,6217,04,9365,0350,74,1701,3
Liikevaihto, MEUR124,5116,86,6201,5187,47,5384,3
Käyttökate, MEUR25,724,16,437,435,35,870,8
% liikevaihdosta20,620,6 18,618,9 18,4
Liikevoitto, MEUR19,819,23,325,825,61,150,1
% liikevaihdosta15,916,4 12,813,6 13,0
Tilikauden tulos, MEUR13,214,4-8,618,320,1-9,041,1
% liikevaihdosta10,612,3 9,110,7 10,7
Tulos/osake, EUR0,620,68-8,80,870,96-9,41,97
Investoinnit, MEUR11,39,617,718,116,013,734,2
Oma pääoma/osake, EUR   11,4910,509,411,31
Omavaraisuusaste, %   58,856,82,064,9
Velkaantumisaste, %   -9,5-2,96,6-6,0

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti erityisesti Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Uutuudet ovat saaneet laajan jakelun, vienti on kasvanut ja alkoholittomien tuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut markkinoilla. Liikevaihto on kasvanut alkuvuonna 7,5 prosenttia, vaikka edellisen vuoden volyymit olivat historiallisen suuret lämpimän alkukesän johdosta. Toisella kvartaalilla päästiin ennätyslukemiin niin myyntivolyymissa, liikevaihdossa kuin liikevoitossakin mitattuna. Kokonaisuudessaan alkuvuoden suoriutuminen ja liiketoiminnan kehitys oli hyvä huolimatta Viron veromuutoksista ja edellisvuotta epäsuotuisimmista sesongin sääolosuhteista.

Liikevoitto parani edellisvuoden ennätysluvuista parantuneen myyntivolyymin, tehokkaamman tuotannollisen toiminnan ja kannattavamman tuotevalikoiman ansiosta. Samanaikaisesti on lisätty markkinointipanostuksia uuden liiketoiminnan kasvattamiseksi. Konserniyhtiöiden hyvän tuloskehityksen ansiosta tytäryhtiöistä kotiutettavien osinkojen määrää on nostettu ja kasvaneet verot näkyvät tilikauden tuloksessa. Olvin toimintaympäristöä haastavat kuitenkin jatkuvat alkoholilainsäädännön ja verotuksen muutokset.               

Suomessa liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti kaikilla mittareilla mitattuna alkuvuonna. Ainoastaan toisen kvartaalin volyymeissa ei ihan päästy vertailukauden tasolle edellisen vuoden toukokuun ennätyshelteiden kasvattamaan kokonaismyyntiin verrattuna. Olvin toisella kvartaalilla syntyi tilapäinen toimitushaaste, joka

aiheutui 2018 ennätyskuivan satokauden aiheuttaman ohramaltaan käymisaikojen pidentymisestä. Suomen toisen kvartaalin vertailuluvuissa ei ole vielä mukana Helsinki Distilling Companyn liiketoiminta.

Viron osalta alkuvuoden vertailtavuutta edellisvuoteen heikentää valmisteverojen korotuksista johtuneet ennakkomyynnit vuonna 2018 ja kysynnän heikentyminen erityisesti Suomen ja Viron välisessä satama- ja laivakaupassa sekä Viron kotimarkkinassa. Heinäkuun alussa toteutetulla veron alennuksella uskotaan kuitenkin olevan positiivinen vaikutus myyntiin niin paikallisesti kuin Tallinnan satamakaupassa sekä laivamyynnissä. Loppuvuodesta odotetaankin tuloksellisesti edellisvuotta parempaa.

Latviassa liiketoiminta on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä on heikentänyt kotimaan kysyntää ja näkyy volyymien hienoisena laskuna. Kannattavuustaso on kuitenkin saatu pidettyä edellisen vuoden tasolla. Viron valmisteverojen laskuun vastatakseen Latvia laskee väkevien alkoholijuomien valmisteveroa elokuusta lähtien. Tämän toivotaan estävän merkittävin myynnin siirtymä Viron ja Latvian välisestä rajakaupasta Viron puolelle. 

Liettua on jatkanut erinomaista kehitystä myynnin osalta. Kasvun mahdollisti viennin hyvä kehitys. Volfas Engelman -brändillä on erityisesti kysyntää Venäjällä. Liikevoittoa kuitenkin rasittaa uuden vesiliiketoiminnan aloitukseen liittyvät kustannukset. Uusi luonnon mineraalivesitehdas onkin aloittanut toiminnan kevään aikana ensisijaisena kohteena kotimarkkina. Volfas Engelman toimii veden myynti- ja markkinointiyhtiönä ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Lamate tuotantoyhtiönä.

Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi ennätyslukemiin sekä kotimaassa että Venäjän viennissä muun muassa hyvän alkukesän sään siivittämänä. Toisella kvartaalilla tulos on kehittynyt volyymin kasvaessa. Toimintaa on sopeutettu kasvanutta kustannustasoa paremmin vastaavaksi.  

Investoinnit ovat suunnitellusti alkuvuonna hieman edellisvuotta korkeammat. Suomessa lisätään tuotantokapasiteettia loppuvuonna ja Baltiassa parannetaan muun muassa varastoinnin tehokkuutta. Olvi-konsernin ensimmäinen oma mineraalivesitehdas Liettuassa on saatu tuotantokäyttöön kevään aikana.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 
 
Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 4,1 prosenttia ja oli 365,0 (350,7) miljoonaa litraa. Huhti-kesäkuussa myyntivolyymi kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 227,6 (217,0) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa. Latvian myynnin muutokseen vaikuttaa alkuvuoden veronkorotukset. Virossa myyntivolyymia on laskenut edellisenä vuonna tehty mietojen alkoholijuomien valmisteverojen kaksinkertaistuminen sekä heinäkuussa toteutetun alkoholiveron laskun aiheuttama myynnin siirtymä kesäkuulta tuleville kuukausille.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa4-6/ 20194-6/ 2018Muutos %1-6/ 20191-6/ 2018Muutos %
Suomi62,162,7-0,9106,6105,11,4
Viro32,733,2-1,554,455,8-2,5
Latvia23,123,8-2,736,738,2-3,8
Liettua32,327,318,352,546,313,5
Valko-Venäjä83,976,110,3125,5115,88,4
Eliminoinnit-6,5-6,0 -10,6-10,4 
Yhteensä227,6217,04,9365,0350,74,1


Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 7,5 prosenttia ja oli 201,5 (187,4) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 124,5 (116,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Valko-Venäjällä ja Liettuassa heijastaen myyntivolyymin kehitystä. Myös Latvian myynnin arvo kasvoi volyymin laskusta huolimatta.

Liikevaihto, miljoonaa euroa4-6/ 20194-6/ 2018Muutos %1-6/ 20191-6/ 2018Muutos %
Suomi48,046,92,281,875,38,7
Viro21,121,1-0,434,835,4-1,7
Latvia12,512,40,319,919,80,3
Liettua14,812,517,923,920,615,7
Valko-Venäjä31,326,518,446,440,913,4
Eliminoinnit-3,0-2,6 -5,2-4,7 
Yhteensä124,5116,86,6201,5187,47,5

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 25,8 (25,6) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (13,6) prosenttia liikevaihdosta. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 19,8 (19,2) miljoonaa euroa ja 15,9 (16,4) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto parani tammi-kesäkuussa erityisesti Valko-Venäjän hyvän tuloksen myötä. Myös Suomi pystyi parantamaan tulostaan. Viron toisen kvartaalin lasku johtuu pääosin veron alennuksen aiheuttamasta myynnin siirtymästä.

Liikevoitto, miljoonaa euroa4-6/ 20194-6/ 2018Muutos %1-6/ 20191-6/ 2018Muutos %
Suomi6,36,20,98,98,011,0
Viro4,14,8-14,46,37,2-12,4
Latvia1,61,6-0,72,22,2-0,3
Liettua1,21,5-21,51,51,9-20,4
Valko-Venäjä6,84,939,27,56,221,5
Eliminoinnit-0,20,1 -0,50,1 
Yhteensä19,819,23,325,825,61,1


Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 18,3 (20,1) miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuussa tulos oli
13,2 (14,4) miljoonaa euroa. Tulos verojen jälkeen on hieman edellisvuotta pienempi. Tämä johtuu verojen kasvusta, koska tytäryhtiöistä kotiutettiin osinkoja merkittävästi aiempaa enemmän.  

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa 0,87 (0,96) euroa ja huhti-kesäkuussa 0,62 (0,68) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2019 lopussa oli 410,5 (388,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli kesäkuun 2019 lopussa 11,49 (10,50) euroa. Omavaraisuusaste oli 58,8 (56,8) prosenttia ja velkaantumisaste -9,5 (-2,9) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,1 (1,0).

Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 3,1 (19,4) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 0,9 (18,1) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 34,8 (35,7) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 18,1 (16,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,6 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 8,8 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 2,7 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin. Vuositason investointien odotetaan jäävän hiukan edellisvuoden tasosta.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Konsernin uutuustuotteet on esitelty markkinakohtaisesti kunkin yhtiön verkkosivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi tammi-kesäkuussa 21 henkilöä ja oli 1 791 (1 770) henkilöä. Keskimääräinen henkilöstömäärä huhti-kesäkuussa oli 1 841 (1 839).

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

 4-6/ 20194-6/ 2018Muutos %1-6/ 20191-6/ 2018Muutos %
Suomi4153916,13863549,0
Viro3183063,93063002,0
Latvia2082032,51971970,0
Liettua2212152,82222124,7
Valko-Venäjä679724-6,2680707-3,8
Yhteensä1 8411 8390,11 7911 7701,2


HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-kesäkuun 2019 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan. Edellä kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 1
      
TULOSLASKELMA     
1 000 EUR     
 4-6/
2019
4-6/
2018
1-6/
2019
1-6/
2018
1-12/
2018
      
Liikevaihto124 516116 848201 540187 424384 302
Liiketoiminnan muut tuotot4404139276792 144
Liiketoiminnan kulut-99 298-93 154-165 071-152 767-315 694
Poistot ja arvonalentumiset-5 863-4 949-11 576-9 786-20 602
Liikevoitto19 79519 15825 82025 55050 150
      
Rahoitustuotot282198602281432
Rahoituskulut-13767-267-313-1 429
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta000023
      
Tulos ennen veroja19 94019 42326 15525 51849 176
Verot *)-6 750-4 993-7 891-5 446-8 039
TILIKAUDEN VOITTO13 19014 43018 26420 07241 137
      
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
    
    
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot1 6242 0314 2051 025-2 713
Eriin liittyvät tuloverot-770-17200
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ14 73716 46122 29721 09738 424
      
Tilikauden voiton jakautuminen:    
- emoyhtiön omistajille12 91514 18517 99119 81140 809
- määräysvallattomille omistajille275245273261328
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
 - emoyhtiön omistajille14 41716 16321 92720 80838 169
 - määräysvallattomille omistajille320298370289255
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta   
laskettu tulos/osake, EUR     
-  laimentamaton0,620,680,870,961,97
-  laimennettu0,620,680,870,961,97
      

*) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 2 
     
TASE    
1 000 EUR30.6.201930.6.201831.12.2018 
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet205 102192 789195 599 
Liikearvo26 41425 23326 134 
Muut aineettomat hyödykkeet11 0039 55311 481 
Osuudet osakkuusyrityksissä1 0161 1131 016 
Sijoitukset542543543 
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset235267235 
Laskennalliset verosaamiset364846558 
Pitkäaikaiset varat yhteensä244 676230 344235 566 
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus46 84842 17239 882 
Myyntisaamiset ja muut saamiset93 31190 50371 038 
Tuloverosaaminen10993440 
Rahavarat25 56025 26118 520 
Lyhytaikaiset varat yhteensä165 828158 029129 880 
VARAT YHTEENSÄ410 504388 373365 446 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma20 75920 75920 759 
Muut rahastot1 0921 0921 092 
Omat osakkeet-503-1 332-956 
Muuntoerot-42 810-43 109-46 746 
Kertyneet voittovarat259 460239 716259 864 
 237 998217 126234 013 
Määräysvallattomien omistajien osuus3 5063 3753 165 
Oma pääoma yhteensä241 504220 501237 178 
     
Pitkäaikaiset velat    
Rahoitusvelat2 1941 2541 167 
Muut velat4 7633 7074 765 
Laskennalliset verovelat7 4197 3548 085 
     
Lyhytaikaiset velat    
Rahoitusvelat90418 0993 554 
Ostovelat ja muut velat147 770134 761110 222 
Tuloverovelka5 9502 697475 
Velat yhteensä169 000167 872128 268 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ410 504388 373365 446 
OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 3
        
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    
        
 Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Muunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
1 000 EUR
        
Oma pääoma 1.1.201820 7591 092-228-44 106238 2421 228216 987
Laaja tulos:       
  Tilikauden tulos   19 81126120 072
  Muut laajan tuloksen erät:      
  Muuntoerot   997 281 025
Tilikauden laaja tulos yhteensä  99719 81128921 097
Liiketoimet omistajien kanssa:      
  Osingonmaksu    -16 574-22-16 596
  Omien osakkeiden hankinta -1 104   -1 104
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo  236 236
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä-1 104 -16 338-22-17 464
Tytäryhtiöomistuksien muutokset:     
  Määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusvelvoite -1 999 -1 999
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos 01 8801 880
Tytäryhtiöomistuksien muutokset yhteensä  -1 9991 880-119
Oma pääoma 30.6.201820 7591 092-1 332-43 109239 7163 375220 501
        
  
 Osake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Muunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
1 000 EUR
        
Oma pääoma 1.1.201920 7591 092-956-46 746259 8643 165237 178
Laaja tulos:       
  Tilikauden tulos   17 99127318 264
  Muut laajan tuloksen erät:      
  Muuntoerot   3 936 974 033
Tilikauden laaja tulos yhteensä  3 93617 99137022 297
Liiketoimet omistajien kanssa:      
  Osingonmaksu    -18 640-29-18 669
  Omien osakkeiden hankinta -726   -726
  Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179   1 179
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo  245 245
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä453 -18 395-29-17 971
Oma pääoma 30.6.201920 7591 092-503-42 810259 4603 506241 504
        

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4
 
RAHAVIRTALASKELMA   
1 000 EUR   
 1-6/20191-6/20181-12/2018
    
Tilikauden voitto18 26420 07241 137
Oikaisut tilikauden tulokseen19 32216 07331 061
Käyttöpääoman muutos-3042 0341 409
Maksetut korot-138-244-603
Saadut korot16174440
Saadut osingot22123
Maksetut verot-2 381-2 453-10 525
Liiketoiminnan rahavirta (A)34 78135 65863 042
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin-16 888-15 680-32 315
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot8308741 796
Ostetut tytäryhtiöosakkeet0-13 806-16 059
Investointien rahavirta (B)-16 058-28 612-46 578
    
Lainojen nostot2 86513 57413 543
Lainojen takaisinmaksut-5 894-6 176-21 641
Omien osakkeiden hankinta-726-1 104-1 770
Omien osakkeiden myynti henkilöstölle1 17900
Maksetut osingot-9 360-16 587-16 587
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten 
lisäys (-)/vähennys (+)0119316
Rahoituksen rahavirta (C)-11 936-10 174-26 139
    
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C)6 787-3 128-9 675
    
Rahavarat 1.1.18 52028 62528 625
Valuuttakurssimuutosten vaikutus253-236-430
Rahavarat 30.6./31.12.25 56025 26118 520

OLVI-KONSERNI                                                                                                          TAULUKKO 5

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2018 laaditussa tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönottoa.

Puolivuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Puolivuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

1.  SEGMENTTI-INFORMAATIO   
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-6/2019   
1 000 EUR 

Suomi
 

Viro
 

Latvia
 

Liettua
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
 

Konserni
        
TUOTOT       
Ulkoinen myynti80 98632 78319 05622 49846 2170201 540
  Juomamyynti80 21232 78319 05622 49846 2170200 766
  Laitepalvelut77400000774
Sisäinen myynti8592 0378291 374141-5 2400
Liikevaihto yhteensä 

81 845
 

34 820
19 88523 87246 358-5 240201 540
 
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-6/2018
   
1 000 EUR 

Suomi
 

Viro
 

Latvia
 

Liettua
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
 

Konserni
        
TUOTOT       
Ulkoinen myynti74 99932 90518 85719 77540 8880187 424
  Juomamyynti74 14832 90518 85719 77540 8880186 573
  Laitepalvelut85100000851
Sisäinen myynti3072 5349598580-4 6580
Liikevaihto yhteensä 

75 306
 

35 439
19 81620 63340 888-4 658187 424


2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    
      
Johdon työsuhde-etuudet
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1 000 EUR    
  1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 
     
Toimitusjohtaja589367823 
Hallituksen puheenjohtaja363471 
Muut hallituksen jäsenet8675164 
Yhteensä7114761 058 


3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  
 30.6.2019  %
   
A-osakkeita, kpl16 989 97682,0
K-osakkeita, kpl3 732 25618,0
Yhteensä20 722 232100,0
   
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä16 989 97618,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä74 645 12081,5
Äänimäärä yhteensä, kpl91 635 096100,0
   
Ääniä / A-sarjan osake1 
Ääniä / K-sarjan osake20 

Rekisteröity osakepääoma 30.6.2019 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 0,90 euroa/osake vuodelta 2018 (0,80 euroa/osake vuodelta 2017), yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.5.2019. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.       

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                                                             

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Tammi-kesäkuussa 2019 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 486,1 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OMAT OSAKKEET          

Olvi Oyj:llä on hallussa yhteensä 11 549 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 502 956,28 euroa. Olvi Oyj:n omien osakkeiden osto-ohjelma päättyi 21.1.2019. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,07 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2019, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.                                

6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
    
  - keskimäärin20 705 68320 707 66620 711 397
  - jakson lopussa20 710 68320 681 40320 696 504
 

*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.
 
 
7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ   
    
  1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
    
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl733 070807 5921 741 051
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR24 07523 84752 140
Vaihdon osuus A-osakkeiden   
kokonaismäärästä, %4,34,810,2
    
Osakkeiden keskikurssi, EUR32,8429,5529,95
Päätöspäivän kurssi, EUR34,2031,7031,50
Korkein noteeraus, EUR36,0034,0034,00
Alhaisin noteeraus, EUR31,2027,0027,00

                                                                                                                                                       

8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.6.2019
 
 Arvo-osuusmääräÄänimääräOmistajia
 kpl%kpl%kpl%
Suomalaiset yhteensä15 419 02874,4186 331 89294,2111 93399,55
Ulkomaiset yhteensä300 2351,45300 2350,33440,37
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä129 3210,62129 3210,1440,03
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä4 873 64823,524 873 6485,3260,05
Yhteensä20 722 232100,0091 635 096100,0011 987100,00


9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2019    
       
 K-sarjaA-sarjaYhteensä%Äänimäärä%
1. Olvi-säätiö 2 363 904890 6133 254 51715,7148 168 69352,57
2. Hortling Heikki kuolinpesä *) 903 488103 2801 006 7684,8618 173 04019,83
3. Hortling Timo Einari212 60049 257261 8571,264 301 2574,69
4. Hortling-Rinne Marit 149 06414 699163 7630,792 995 9793,27
5. OP Yrityspankki Oyj, hall.rek.2 318 7772 318 77711,192 318 7772,53
6. Nordea Bank Abp, hall.rek. 2 008 3292 008 3299,692 008 3292,19
7. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen851 401851 4014,11851 4010,93
8. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma828 075828 0754,00828 0750,90
9. Hortling Pia Johanna23 38823 56646 9540,23491 3260,54
10. Hortling Jens Einari23 38816 21639 6040,19483 9760,53
Muut56 4249 885 7639 942 18747,9711 014 24312,02
Yhteensä3 732 25616 989 97620 722 232100,0091 635 096100,00
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2019 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 
1 000 EUR   
  1-6/2019 1-6/2018  1-12/2018
    
Alkusaldo195 599188 155188 155
IFRS 16 -vaikutus94100
Lisäykset17 55215 81032 833
Vähennykset ja siirrot-1 195-2 760-4 395
Poistot-10 510-9 177-18 922
Kurssierot2 715761-2 072
Yhteensä205 102192 789195 599


11. VASTUUSITOUMUKSET   
1000 EUR   
 30.6.201930.6.201831.12.2018
    
Annetut pantit ja vastuusitoumukset  
  Omasta puolesta2 1141 9162 114
    
Leasing- ja vuokravastuut:  
  Alle vuoden sisällä erääntyvät8481 1641 129
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät453737805
  yli 5 vuoden päästä erääntyvät122
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä1 3021 9031 936
    
Muut vastuut602 00057

12. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 *(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).              

Liite

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.