Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OLVI OYJ                TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.2.2020 klo 9.00

OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2019

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2019 aikana. Konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto paranivat neljättä vuotta peräkkäin. Vakavaraisuus ja kokonaismarkkina-asema vahvistuivat edelleen. Hallitus ehdottaa osingoksi 1,00 (0,90) euroa/osake.

Lähiajan näkymät

Olvin tilikauden 2020 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

 10-12/ 201910-12/ 2018Muutos % /
%-yks.
1-12/ 20191-12/ 2018Muutos % / %-yks.
Myyntivolyymi, Mltr159,3150,36,0718,3701,32,4
Liikevaihto, MEUR93,686,28,5408,7384,36,4
Käyttökate, MEUR14,311,227,776,770,88,4
% liikevaihdosta15,212,9 18,818,4 
Liikevoitto, MEUR7,65,732,952,550,14,7
% liikevaihdosta8,16,6 12,813,0 
Tilikauden tulos, MEUR6,95,135,342,241,12,7
% liikevaihdosta7,45,9 10,310,7 
Tulos/osake, EUR0,330,2532,02,021,972,5
Investoinnit, MEUR6,910,0-31,431,034,2-9,5
Oma pääoma/osake, EUR   12,5811,3111,2
Omavaraisuusaste, %   66,464,91,5
Velkaantumisaste, %   -11,6-6,05,6

LIIKETOIMINNAN KEHITYS
TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi-konsernin koko vuoden liiketoiminnan kehittyminen jatkui hyvänä. Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia ja liikevoitto nousi 52,5 miljoonaan euroon kasvaen 4,7 prosenttia. Hyvän kehityksen taustalla ovat toimintamaiden vahvat markkinaosuudet, innovatiivinen tuotekehitys ja sitä kautta onnistuneet tuotelanseeraukset sekä operatiivisen tehokkuuden jatkuva kehittyminen. Ydinliiketoiminnan osalta kasvu ja liiketoiminnan kehitys onnistuivat hyvin. Lisäksi keskityimme tulevaisuuden kasvuun investoimalla vesiliiketoimintaan, kapasiteetin lisäämiseen ja hankittujen uusien liiketoimintojen kehittämiseen Suomessa.

Neljännen kvartaalin suoriutuminen parani selvästi edelliseen vuoteen. Liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa ja oli 8,5 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Tuotteiden kysyntä jatkui vahvana, ja sitä vahvisti syksyn uutuuksien lanseeraukset. Konsernin liikevoitto oli 32,9 prosenttia edellisvuotta parempi. Olvi-konserni on pystynyt parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta myös sesongin ulkopuolisina kuukausina.

Suomessa liiketoiminta kehittyi suotuisasti koko vuoden ajan. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti mietojen alkoholijuomien kysyntä pysyi vahvana, jonka seurauksena markkina-asema vahvistui entisestään. Neljännen kvartaalin myyntivolyymi ja liikevaihto kehittyivät suotuisasti. Liikevoitto jäi edellisestä vuodesta, koska vertailukauden liikevoittoon sisältyi kertaluonteinen 0,8 miljoonan euron vakuutuskorvaus. Tämän lisäksi juomatoimialan yhteisestä kierrätysjärjestelmästä jäi vuonna 2019 palautumatta kierrätysmaksujen palautuksia, jotka olivat
vertailukaudella 0,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiö jatkoi investointeja kapasiteetin ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä päätti uusista investoinneista vuodelle 2020 sisältäen uuden täyttölinjan.  

Virossa koko vuoden liiketoiminnan kehitykseen vaikutti suotuisasti heinäkuun alussa tehty mietojen alkoholijuomien veronalennus. Veromuutos elvytti kotimaista kysyntää, kun Latvian rajakauppaa siirtyi takaisin Viron puolelle. Suomen ja Viron välinen rajakauppa piristyi myös. Liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia toisella vuosipuoliskolla, kun taas ensimmäisellä vuosipuoliskolla lasku oli ollut 12,4 prosenttia. Liikevoitto parani toisella vuosipuoliskolla 17,5 prosenttia. Sen myötä vuoden 2019 tuloskin kääntyi 2,2 prosenttia edellistä vuotta paremmaksi. A. Le Coq -brändi jatkoi vahvaa kehitystä ja yhtiö on markkinajohtaja useimmissa tuotekategorioissa. A. Le Coq on selvästi Viron eniten juomia myyvä yhtiö. Vuoden lopussa yhtiö sai myös ensimmäistä kertaa tunnustuksen ”Most valuable company in Estonia” muiden palkintojen rinnalle. 

Latviassa liiketoimintaan vaikutti merkittävästi erilaiset alkoholiverojen muutokset niin kotimaassa kuin naapurimaassa Virossa. Kotimainen alkoholiverotus muuttui väkeviä juomia suosivammaksi mikä laski koko olutmarkkinaa 13 prosenttia vuositasolla. Viron verojen alennuksen seurauksena Latvian rajakauppa puolittui. Nämä muutokset aiheuttivat Cēsu Aluksen myyntivolyymin lievän pienentymisen. Toisaalta kotimarkkinoilla onnistuttiin kasvattamaan myynnin arvoa premium-tuoteportfoliolla, joten liikevaihto väheni vain 2,4 prosenttia kokonaisuutena. Yhtiö onkin myynnin arvoltaan Latvian suurin juoma-alan yritys. Tuloksellisesti haastetta aiheutti lisäksi vuonna 2020 voimaan tulevat veromuutokset sekä kiristynyt kilpailu vahvojen juomasekoitusten osalta. Hyvänä saavutuksena voidaan tässä tilanteessa pitää, että liikevoitto säilyi lähes samalla tasolla euromääräisesti ja parani suhteellisesti liikevaihtoon verrattuna.

Liettuassa vuonna 2019 onnistuttiin saamaan markkinoilta hyvä asema ja vahvistamaan markkinaosuuksia kaikissa tuotekategorioissa. Volfas Engelman on kasvanut Liettuan toiseksi suurimmaksi juoma-alan toimijaksi edustamissaan juomakategorioissa. Myös vienti kehittyi hyvin kasvaen 30 prosenttia. Päävientimarkkinat ovat Venäjä ja Etelä-Korea. Tuoteportfoliota pystyttiin kehittämään premium-tuotteisiin erityisesti erikoisoluiden osalta. Kokonaisuutena myyntivolyymi kasvoi lähes 13 prosenttia ja liikevaihto 14,5 prosenttia. Liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla huolimatta uuden vesiliiketoiminnan lanseerauksesta. Vesituotannon käyntiin saattaminen ja uuden brändin lanseeraus vaikuttivat kannattavuuteen noin puoli miljoonaa euroa. Tämä on tärkeä investointi alkoholittomien juomien osuuden kasvattamiseen tuoteportfoliossa sekä oman vesiliiketoiminnan aloittamiseen.

Valko-Venäjällä vuosi oli liiketoiminnallisesti hyvä. Volyymi kasvoi 2,2 prosenttia. Hyvän myynnin johtamisen ja tuoteportfoliokehityksen ansiosta liikevaihto kasvoi yli 10 prosenttia ja liikevoitto 23,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös suhteellinen tulos nousi 12,6 prosentista 14,1 prosenttiin. Tulosparannusta tapahtui niin kotimaan myynnissä kuin viennissäkin. Tuotantokustannusten kehitys on saatu pidettyä maltillisena tuotannon tehokkuuden kehittyessä. Valuuttakurssi on pysynyt vuoden aikana suhteellisen tasaisena, mikä edesauttoi tuloskehitystä myös euromääräisesti mitattuna.

Olvi-konserni jatkoi voimakasta investointia tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseen. Investoinnit olivat vuositasolla yhteensä 31 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet kapasiteetin lisäykset Suomessa oluenvalmistukseen ja Virossa mehujen tuotantoon sekä Liettuassa oman luonnonmineraalivesitehtaan käynnistäminen. 

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 
 
Vuonna 2019 Olvi-konsernin myyntivolyymi oli kaikkien aikojen paras 718,3 (701,3) miljoonalla litralla. Kasvua edellisvuoteen kertyi 17,0 miljoonaa litraa eli 2,4 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi Valko-Venäjällä ja Suomessa, mutta suurin muutos oli Liettuassa kotimaan markkinaosuuksien kasvaessa ja viennin kehittyessä voimakkaasti.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 6,0 prosenttia parantaessa koko vuoden trendin mukaisesti.  

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa10-12/ 201910-12/ 2018Muutos %1-12/ 20191-12/ 2018Muutos %
Suomi53,351,43,8219,3213,22,8
Viro23,323,4-0,4109,5110,7-1,1
Latvia14,915,2-2,070,975,6-6,2
Liettua25,320,424,2107,695,412,8
Valko-Venäjä47,043,97,2233,1228,22,2
Eliminoinnit-4,6-3,9 -22,0-21,8 
Yhteensä159,3150,36,0718,3701,32,4

Konsernin liikevaihto kasvoi koko vuonna 6,4 prosenttia ja oli 408,7 (384,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvua syntyi lähes kaikista maantieteellisistä segmenteistä Latviaa lukuun ottamatta.

Konsernin liikevaihdon kasvu vahvistui neljännellä kvartaalilla erityisesti Liettuan ja Valko-Venäjän liiketoiminnan hyvän kehityksen jatkuessa. Positiivista kuitenkin on huomata, että kaikki toimintamaat pystyivät parantamaan liikevaihtoaan.

Liikevaihto, miljoonaa euroa10-12/ 201910-12/ 2018Muutos %1-12/ 20191-12/ 2018Muutos %
Suomi41,239,54,3169,1159,36,2
Viro15,214,72,871,370,41,3
Latvia8,28,11,238,939,8-2,4
Liettua11,69,424,249,343,114,5
Valko-Venäjä19,717,215,090,882,110,6
Eliminoinnit-2,3-2,7 -10,6-10,3 
Yhteensä93,686,28,5408,7384,36,4

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 4,7 prosenttia ja oli 52,5 (50,1) miljoonaa euroa, mikä on 12,8 (13,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parani Latviaa lukuun ottamatta kaikissa maissa.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 7,6 (5,7) miljoonaa euroa. Kaikki toimintamaat paransivat tulostaan reilusti lukuun ottamatta Suomea, jonka vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen erä vakuutuskorvauksesta johtuen.

Liikevoitto, miljoonaa euroa10-12/ 201910-12/ 2018Muutos %1-12/ 20191-12/ 2018Muutos %
Suomi2,53,2-23,618,718,50,8
Viro2,51,836,214,314,02,2
Latvia0,50,2133,54,34,3-1,6
Liettua0,60,2182,13,73,70,9
Valko-Venäjä1,90,7166,812,810,323,8
Eliminoinnit-0,4-0,5 -1,2-0,7 
Yhteensä7,65,732,952,550,14,7

Konsernin vuoden 2019 tulos kasvoi 2,7 prosenttia ja oli 42,2 (41,1) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos oli
neljännellä kvartaalilla 6,9 (5,1) miljoonaa euroa. Nettotulosta edelliseen vuoteen heikentää noin 1,6 miljoonaa euroa lisääntyneestä sisäisestä osingon jaosta kasvaneet verot.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi tammi-joulukuussa ja oli 2,02 (1,97) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,33 (0,25) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2019 lopussa oli 397,4 (365,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2019 lopussa 12,58 (11,31) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,4 (64,9) prosenttia ja velkaantumisaste -11,6 (-6,0) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,3 (1,1). Vakavaraisuus on edelleen vahvistunut.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 67,3 (63,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta vahvistui ja investoinnit olivat yrityshankintojen verran edellisvuotta pienemmät.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit vuonna 2019 olivat 31,0 (34,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 14,2 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 12,9 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 3,9 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut
tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin.

IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET

Olvi on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 oikaisematta vertailukausia. Käyttöönoton seurauksena taseelle aktivoitiin 1.1.2019 vuokrattuja käyttöomaisuushyödykkeitä yhteensä 941 tuhatta euroa ja vastaava määrä vuokrasopimusvelkojen kasvua. Vuonna 2019 liiketoiminnan muut kulut olivat standardin käyttöönotosta johtuen 741 tuhatta euroa pienemmät ja poistot 700 tuhatta euroa suuremmat. Muutoksella on positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan, sillä osa vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista esitetään nyt rahoituksen rahavirrassa vuokrasopimusvelkojen poismaksuna.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1 837 (1 797) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 2,2 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

 10-12/ 201910-12/ 2018Muutos %1-12/ 20191-12/ 2018Muutos %
Suomi365367-0,53863714,0
Viro3052914,83113013,3
Latvia183184-0,51951940,5
Liettua2262202,72302157,0
Valko-Venäjä7197071,7715716-0,1
Yhteensä1 7981 7691,61 8371 7972,2

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2019 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,90 (0,80) euroa tilivuodelta 2018. Osinko maksettiin kahdessa erässä 9.5.2019 ja 9.9.2019.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2019 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2019 aikana.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat:

 31.12.201931.2. 2018Muutos
AS A. Le Coq, Viro100,00100,00-
A/S Cēsu Alus, Latvia99,8899,88-
AB Volfas Engelman, Liettua99,6699,580,08
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä96,3695,870,49
Servaali Oy, Suomi80,0080,00-
The Helsinki Distilling Company, Suomi67,0067,00-

Olvi Oyj omistaa 50 prosenttia Arctic Silence Oy:stä. Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi Olvi Oyj:n tytäryrityksillä on yhtiöomistuksia. A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa. AB Volfas Engelmanilla on 100 prosentin omistusosuus UAB Lamatesta. OAO Lidskoe Pivo omistaa 100-prosenttisesti Trade House Lidskoe Pivon.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden muutokset voivat aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toiminnassa. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/Hallinto/Hallinnointiperiaatteet/Sisäinen valvonta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä raportoitavia muutoksia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvin tilikauden 2020 liikevoiton odotetaan pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 89,4 (70,3) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 37,7 (35,2) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 1,00 (0,90) euroa vuodelta 2019 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 20,7 (18,6) miljoonaa euroa. Osinko on 49,6 (45,7) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 14.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.9.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 1.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 68,7 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2020

Olvi-konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 12. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2019. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä Palkat ja palkkiot -raportti tilivuodelta 2019.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 8.4.2020 Iisalmessa, julkaistaan viikolla 12. Tilinpäätös, toimintakertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internet-sivuilta samana päivänä.

Vuoden 2020 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 30.4.2020,
osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 18.8.2020 ja
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 29.10.2020.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 1
     
LAAJA TULOSLASKELMA    
1 000 EUR    
 10-12/
2019
10-12/
2018
1-12/
2019
1-12/
2018
     
Liikevaihto93 57986 217408 706384 302
Liiketoiminnan muut tuotot1669631 4172 144
Liiketoiminnan kulut-79 490-76 021-333 423-315 694
Poistot ja arvonalentumiset-6 677-5 456-24 186-20 602
Liikevoitto7 5785 70352 51450 150
     
Rahoitustuotot3771011488432
Rahoituskulut-126-184-492-1 429
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta13231323
     
Tulos ennen veroja7 8425 64353 52349 176
Tuloverot *)-960-557-11 293-8 039
TILIKAUDEN VOITTO6 8825 08642 23041 137
     
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
   
   
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot-2 774-4762 887-2 844
Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset36903690
Eriin liittyvät verot6723-130131
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ4 5444 63345 35638 424
     
Tilikauden voiton jakautuminen:   
- emoyhtiön omistajille6 8165 13241 76040 809
- määräysvallattomille omistajille66-46470328
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:  
 - emoyhtiön omistajille4 5524 69144 81438 169
 - määräysvallattomille omistajille-8-58542255
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta   
laskettu tulos/osake, EUR    
-  laimentamaton0,330,252,021,97
-  laimennettu0,330,252,021,97
     

*) Tuloverot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 2
    
TASE   
1 000 EUR 31.12.201931.12.2018
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset hyödykkeet 208 701195 599
Liikearvo 26 36026 134
Muut aineettomat hyödykkeet 10 59811 481
Osuudet osakkuusyrityksissä 1 0161 016
Muut sijoitukset 836543
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 967235
Laskennalliset verosaamiset 475558
Pitkäaikaiset varat yhteensä 248 953235 566
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 43 05639 882
Myyntisaamiset ja muut saamiset 70 68571 038
Tuloverosaaminen 871440
Rahavarat 33 83218 520
Lyhytaikaiset varat yhteensä 148 444129 880
VARAT YHTEENSÄ 397 397365 446
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma 20 75920 759
Muut rahastot 1 3871 092
Omat osakkeet -503-956
Muuntoerot -43 987-46 746
Kertyneet voittovarat 282 895259 864
  260 551234 013
Määräysvallattomien omistajien osuus 3 3183 165
Oma pääoma yhteensä 263 869237 178
    
Pitkäaikaiset velat   
Rahoitusvelat 2 3371 167
Muut velat 4 7774 765
Laskennalliset verovelat 7 8598 085
    
Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat 1 3253 554
Ostovelat ja muut velat 117 100110 222
Tuloverovelka 130475
Velat yhteensä 133 528128 268
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 397 397365 446


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA     
1 000 EUROsake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Käyvän arvon rahastoMuunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.201820 7591 092-228 

0
-44 106238 2421 228216 987
Laaja tulos:        
  Tilikauden tulos    40 80932841 137
  Muut laajan tuloksen erät:       
  Muuntoerot    -2 640 -73-2 713
Tilikauden laaja tulos yhteensä   -2 64040 80925538 424
Liiketoimet omistajien kanssa:       
  Osingonmaksu     -16 574-200-16 774
  Omien osakkeiden hankinta -1 770    -1 770
  Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle 1 042  -1 042 0
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo   391 391
  Aikaisempia kausia koskeva oikaisu   37239
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä-728  -17 188-198-18 114
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:     
  Määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusvelvoite  -1 999 -1 999
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos    1 8801 880
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä   -1 9991 880-119
Oma pääoma 31.12.201820 7591 092-956 

0
-46 746259 8643 165237 178
1 000 EUROsake-
pääoma
Muut
rahastot
Omien
osakkeiden
rahasto
Käyvän arvon rahastoMuunto-
erot
Voitto-
varat
Määräys-vallattomien
omistajien osuus
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.201920 7591 092-956 

0
-46 746259 8643 165237 178
Laaja tulos:        
  Tilikauden tulos    41 76047042 230
  Muut laajan tuloksen erät:       
  Muuntoerot    2 759 722 831
  Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset 295   295
Tilikauden laaja tulos yhteensä  2952 75941 76054245 356
Liiketoimet omistajien kanssa:       
  Osingonmaksu     -18 640-137-18 777
  Omien osakkeiden hankinta -726    -726
  Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179    1 179
  Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo   539 539
  Aikaisempia kausia koskeva oikaisu   -667 -667
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä453  -18 768-137-18 452
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:       
  Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta  -213 -213
  Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos   252-2520
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä   39-252-213
Oma pääoma 31.12.201920 7591 092-503 

295
-43 987282 8953 318263 869


Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.


  TAULUKKO 4
 
RAHAVIRTALASKELMA  
1 000 EUR  
 1-12/20191-12/2018
   
Tilikauden voitto42 23041 137
Oikaisut tilikauden tulokseen34 85931 061
Käyttöpääoman muutos1 5481 409
Maksetut korot-288-603
Saadut korot258440
Saadut osingot3123
Maksetut verot-11 298-10 525
Liiketoiminnan rahavirta (A)67 31263 042
   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-31 347-32 315
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot1 8151 796
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta-2130
Ostetut tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet-50-16 059
Saadut osingot630
Investointien rahavirta (B)-29 732-46 578
   
Lainojen nostot2 44513 543
Lainojen takaisinmaksut-6 522-21 641
Omien osakkeiden hankinta-726-1 770
Omien osakkeiden myynti henkilöstölle1 1790
Maksetut osingot-18 787-16 587
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten 
lisäys (-)/vähennys (+)-1316
Rahoituksen rahavirta (C)-22 412-26 139
   
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C)15 168-9 675
   
Rahavarat 1.1.18 52028 625
Valuuttakurssimuutosten vaikutus144-430
Rahavarat 31.12.33 83218 520


OLVI-KONSERNI                                                                                                          TAULUKKO 5

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös ajalta 1.1.—31.12.2019 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, mukaan lukien IFRS 16 Vuokrasopimukset, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2019 voimassa olevia IAS- ja IFRS- standardeja sekä niistä annettuja virallisia SIC- ja IFRS-tulkintoja.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat siten poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Yhtiö on noudattanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2018 lukuun ottamatta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on sovellettu 1.1.2019 alkaen oikaisematta vertailukausia. Laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2018, joka julkaistiin 22.3.2019.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Tilinpäätöstiedotteessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

 
1.  SEGMENTTI-INFORMAATIO
   
 


SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-12/2019
   
1 000 EUR 

Suomi
 

Viro
 

Latvia
 

Liettua
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
 

Konserni
        
TUOTOT       
Ulkoinen myynti167 57967 29737 01446 26690 5500408 706
  Juomamyynti165 96567 29737 01446 26690 5500407 092
  Laitepalvelut1 614000001 614
Sisäinen myynti1 5233 9901 8673 014222-10 6160
Liikevaihto yhteensä 

169 102
 

71 287
38 88149 28090 772-10 616408 706
 

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-12/2018
   
1 000 EUR 

Suomi
 

Viro
 

Latvia
 

Liettua
Valko-
Venäjä
Elimi-
noinnit
 

Konserni
        
TUOTOT       
Ulkoinen myynti158 39765 62637 63040 86281 7870384 302
  Juomamyynti156 73365 62637 63040 86281 7870382 638
  Laitepalvelut1 664000001 664
Sisäinen myynti8994 7512 2012 189306-10 3460
Liikevaihto yhteensä 

159 296
 

70 377
39 83143 05182 093-10 346384 302


2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    
      
Johdon työsuhde-etuudet
 
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1 000 EUR   
  1-12/2019 1-12/2018 
    
Toimitusjohtaja766823 
Hallituksen puheenjohtaja7171 
Muut hallituksen jäsenet171164 
Yhteensä1 0081 058 

  Olvi-konsernilla ei ole muita olennaisia lähipiiritapahtumia.

 3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  
 31.12.2019  %
   
A-osakkeita, kpl16 989 97682,0
K-osakkeita, kpl3 732 25618,0
Yhteensä20 722 232100,0
   
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä16 989 97618,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä74 645 12081,5
Äänimäärä yhteensä, kpl91 635 096100,0
   
Ääniä / A-sarjan osake1 
Ääniä / K-sarjan osake20 

Rekisteröity osakepääoma 31.12.2019 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 0,90 euroa/osake vuodelta 2018 (0,80 euroa/osake vuodelta 2017), yhteensä 18,6 (16,6) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.5.2019. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksettiin 9.9.2019. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.       

4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                                                                             

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Vuonna 2019 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 1 210,0 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OMAT OSAKKEET          

Olvi Oyj:llä oli tammikuun 2019 alussa hallussa 25 728 kappaletta omia osakkeita. Tammi-joulukuun 2019 aikana omissa osakkeissa on tapahtunut alla kuvatut muutokset.

Olvin Oyj:n hallitus päätti käynnistää joulukuun 2018 alussa omien osakkeiden osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2018 antaman valtuutuksen perusteella, ja hankkia enintään 43 000 osaketta. Hankitut osakkeet käytetään mahdollisten yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Osakkeiden hankinta alkoi 11.12.2018 ja päättyi 21.1.2019. Osto-ohjelman alkaessa Olvi Oyj:n hallussa oli omia A-osakkeita 4 999 kappaletta. Osto-ohjelman päättymisen jälkeen Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä oli 47 999. Omien osakkeiden hankintahinta tammikuun 2019 aikana oli yhteensä
725 826,47 euroa.

Olvi Oyj aloitti uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. 31.12.2019 Olvi Oy:n hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on 11 549 ja hankintahinta vuoden loppuun mennessä on yhteensä 502 956,28 euroa.                   

 6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-12/2019 1-12/2018
   
  - keskimäärin20 708 20420 711 397
  - jakson lopussa20 710 68320 696 504
 

*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.
 
7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ  
  1-12/2019 1-12/2018
 

Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl
1 575 8761 741 051
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR56 68052 140
Vaihdon osuus A-osakkeiden  
kokonaismäärästä, %9,310,2
   
Osakkeiden keskikurssi, EUR36,0129,95
Päätöspäivän kurssi, EUR41,2031,50
Korkein noteeraus, EUR42,6034,00
Alhaisin noteeraus, EUR31,2027,00

                                                                                                                                                       

8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.12.2019
 
 Arvo-osuusmääräÄänimääräOmistajia
 kpl%kpl%kpl%
Suomalaiset yhteensä15 450 55074,5686 363 41494,2512 17899,55
Ulkomaiset yhteensä652 5703,15652 5700,71450,37
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä141 6220,68141 6220,1540,03
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä4 477 49021,614 477 4904,8960,05
Yhteensä20 722 232100,0091 635 096100,0012 233100,00


 

9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2019    
       
 K-sarjaA-sarjaYhteensä%Äänimäärä%
1. Olvi-säätiö 2 363 904890 6133 254 51715,7148 168 69352,57
2. Hortling Heikki kuolinpesä *) 903 488103 2801 006 7684,8618 173 04019,83
3. Hortling Timo Einari212 60049 257261 8571,264 301 2574,69
4. Hortling-Rinne Marit 149 06414 699163 7630,792 995 9793,27
5. OP Säilytys Oy, hall.rek. 2 318 8252 318 82511,192 318 8252,53
6. Nordea Bank Abp, hall.rek. 1 672 4581 672 4588,071 672 4581,83
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma828 075828 0754,00828 0750,90
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen750 000750 0003,62750 0000,82
9. Odin Norden 524 870524 8702,53524 8700,57
10. Hortling Pia Johanna23 38823 56646 9540,23491 3260,54
Muut79 8129 814 3339 894 14547,7411 410 57312,45
Yhteensä3 732 25616 989 97620 722 232100,0091 635 096100,00
 
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

Olvi Oyj on saanut vuoden 2019 aikana yhden arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen liputusilmoituksen FMR LLC:ltä 13.12.2019.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1 000 EUR  
  1-12/2019  1-12/2018
   
Alkusaldo195 599188 155
IFRS 16 –vaikutus9410
Lisäykset34 19732 833
Vähennykset ja siirrot-2 286-4 395
Poistot-21 978-18 922
Kurssierot2 228-2 072
Yhteensä208 701195 599
11. VASTUUSITOUMUKSET
   
1000 EUR   
 31.12.201931.12.2018 
Annetut pantit ja vastuusitoumukset  
  Omasta puolesta1 9382 114 
    
Leasing- ja vuokravastuut:  
  Alle vuoden sisällä erääntyvät8041 129 
  1-5 vuoden sisällä erääntyvät306805 
  yli 5 vuoden päästä erääntyvät02 
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä1 1101 936 
    
Muut vastuut6057 

12. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).              

Liite

Olvi on vuonna 1878 perustettu panimo, joka valmistaa oluita, siidereitä, lonkeroita, kivennäisvesiä, virvoitus-, energia- sekä urheilujuomia. Tuotemerkkejä yhtiöllä Suomessa ovat mm. Olvi, Sandels, A. Le Coq ja FIZZ. Suomessa Olvin panimo sijaitsee Iisalmessa ja sillä on tytäryhtiöt ja tuotantolaitokset Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Yhtiön osake on noteerattu Helsingin pörsissä.