Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Oma Säästöpankki Oyj – Johtohenkilöiden liiketoimet

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.9.2019 KLO 09.00


Oma Säästöpankki Oyj: Johdon liiketoimet (Rissanen)

Ilmoitusvelvollinen:

Nimi: Rissanen Ville
Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Oma Säästöpankki Oyj
LEI: 743700LE1ECAPXC5UT18
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700LE1ECAPXC5UT18_20190919134837_3
Liiketoimen päivämäärä: 18.9.2019
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306733

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1) Volyymi: 151 Yksikköhinta: 7,18 EUR
(2) Volyymi: 10 Yksikköhinta: 7,20 EUR
(3) Volyymi 108 Yksikköhinta: 7,24 EUR
(4) Volyymi: 637 Yksikköhinta: 7,18 EUR
(5) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7,20 EUR
(6) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7,22 EUR
(7) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7,16 EUR
(8) Volyymi: 374 Yksikköhinta: 7,20 EUR
(9) Volyymi: 118 Yksikköhinta: 7,20 EUR
(10) Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7,26 EUR
(11) Volyymi: 163 Yksikköhinta: 7,28 EUR
(12) Volyymi: 140 Yksikköhinta: 7,30 EUR
(13) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7,24 EUR
(14) Volyymi: 7 Yksikköhinta: 7,26 EUR
(15) Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7,28 EUR
(16) Volyymi: 588 Yksikköhinta: 7,30 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(16) Volyymi: 2 500 Keskihinta: 7,23237 EUR


Oma Säästöpankki Oyj


Lisätiedot:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 38 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tar-joaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppa-neidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digi-taalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakasläh-töisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

OmaSp on vakavarainen kotimainen vähittäispankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti. Olemme kasvattaneet kokonaistuottojamme ja tasettamme voimakkaasti: vuosina 2017–2019 OmaSp:n taseen loppusumma kasvoi vuosittain keskimäärin 17 %. Uusasiakashankinnan ja konttoriverkoston optimoinnin myötä OmaSp:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista. OmaSp:n johdolla on myös vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja integraatioista. Onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vaikuttaneet kasvuun positiivisesti. Tavoitteemme on kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa.