Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.11.2019 KLO 8.30, OSAVUOSIKATSAUS Q3


Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019: Liiketoimintavolyymien vahva kasvu jatkui – ennätyksellinen tulos

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi


Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi:

Liiketoimintamme päätulonlähteiden, korkokatteen ja palkkiotuottojen, kasvu on jatkunut edelleen vahvana. Kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde parani erinomaiselle 47,7 % tasolle. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 33 % päätyen 9,1 milj. euroon ja tulos ennen veroja kasvoi 13 % päätyen 8,3 milj. euroon. Asuntoluotto-, yritysluotto- ja talletuskantojen kasvu jatkui vauhdikkaana ja keskimääräinen lainamarginaali pysyi lähes ennallaan.

Tammi-syyskuun tuloksemme ennen veroja oli 27,0 (20,5) milj. euroa. Vertailukelpoinen tuloksemme kasvoi 13,2 % ja oli 22,2 (19,6) milj. euroa. Taseemme nousi ennätykselliselle tasolle ja oli lähes 3,4 mrd. euroa.

Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten tehdyt investoinnit asiakaskokemukseen ja digitaalisiin palveluihin näkyvät kasvavina asiakasvirtoina ja perusliiketoiminnan tuloksen vauhdikkaana kasvuna. Hyvänä esimerkkinä on Jyväskylä, jossa aloitimme uutena pankkitoimijana kaksi vuotta sitten. Toiminta saatiin kannattavaksi jo ensimmäisen vuoden aikana ja nyt oli sopiva hetki kasvattaa henkilöstön määrää ja samalla investoida isompaan ja entistä näkyvämpään katutason toimitilaan. Lisäksi lanseerasimme asiakkaiden käyttöön OmaBotti-robottivastaajan, joka palvelee asiakkaitamme pankkimme verkkosivuilla kellon ympäri. Toimme myös nykyaikaisen mobiilimaksamisen tavan, Google Payn, asiakkaiden käyttöön.

Kehitämme ja tehostamme jatkuvasti toimintaamme. Hyvinä aikoina on tehtävä rohkeita päätöksiä, joilla varmistamme tulevan menestyksemme. Luotan siihen, että liiketoimintakonseptimme toimii myös muuttuvassa toimintaympäristössä ja panostuksemme laadukkaaseen henkilökohtaiseen palveluun sekä digitaalisiin palveluihin vahvistavat edelleen markkinaosuuttamme. Kasvumme jatkuu vauhdikkaana yhdessä asiakkaidemme sekä osaavan ja yrittäjähenkisen henkilöstömme kanssa myös tulevaisuudessa.

Tammi-syyskuu 2019

  • Korkokate kasvoi heinä-syyskuussa 16,0 % ja tammi-syyskuussa 18,3 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
  • Asuntoluottokanta kasvoi vahvasti: heinä-syyskuun aikana 4,6 % ja tammi-syyskuussa 15,2 %. Samaan aikaan yritysluottokanta kasvoi 3,5 % ja 14,3 %. 
  • Talletuskanta kasvoi vauhdikkaasti, 6,8 % kolmannen kvartaalin aikana. Koko vuoden kasvu oli 13,2 %.
  • Palkkiotuottojen ja -kulujen netto -erä kasvoi heinä-syyskuussa 2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajan­kohtaan verrattuna, mutta pieneni tammi-syyskuussa 1,5 %. Vertailtavuuteen vaikuttaa palkkiotuottojen jaksotuskäytäntöjen tarkennus vuoden 2019 aikana, jonka vaikutus palkkiotuottoihin oli -1,3 milj. euroa. Tämä huomioiden palkkiotuottojen ja –kulujen netto -erä on vahvassa kasvussa.  
  • Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat heinä-syyskuussa 2,4 (1,7) milj. euroa. Vastaava erä tammi-syyskuussa oli 5,9 (3,5) milj. euroa.
  • Kolmannen kvartaalin tulos ennen veroja kasvoi 12,9 % vertailukauteen nähden ja oli 8,3 (7,4) milj. euroa. Tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 27,0 (20,5) milj. euroa.
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja heinä-syyskuulta kasvoi 33,2 % vertailukauteen nähden ja oli 9,1 (6,9) milj. euroa. Koko vuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi 13,2 % 22,2 (19,6) milj. euroon.
Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa)1-9/20191-9/2018Δ %2019 Q32018 Q3Δ %
Korkokate42 50335 92518 %14 86812 82016 %
Liiketoiminnan tuotot yhteensä69 63657 80620 %21 18119 8067 %
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto-5 923-3 54967 %-2 371-1 73736 %
Tulos ennen veroja27 03820 46032 %8 3427 39113 %
Kulu-tuottosuhde, %52,7 %58,5 %-10 %49,4 %53,9 %-8 %
Taseen loppusumma3 370 4592 841 94519 %3 370 4592 841 94519 %
Oma pääoma318 145254 63325 %318 145254 63325 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA %1,0 %0,8 %22 %0,8 %0,8 %-5 %
Oman pääoman tuotto, ROE %10,0 %8,9 %13 %8,5 %9,5 %-10 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa0,780,6618 %0,230,24-4 %
Ydinpääomasuhde (CET1), %17,4 %16,6 %5 %17,4 %16,6 %5 %
       
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja22 20919 62713 %9 1236 85033 %
Vertailukelpoinen kulu/tuotto-suhde, %56,6 %59,3 %-5 %47,7 %55,4 %-14 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE %7,8 %8,6 %-9 %9,3 %8,8 %6 %

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet sekä vaihtoehtoiset tunnusluvut on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä K15.
Tunnuslukujen vertailukelpoisuuteen liittyvät erät esitellään tuloslaskelman yhteydessä.                                                              

Näkymät tilikaudelle 2019 (ennallaan):
Yhtiön liiketoimintavolyymit ovat kasvaneet vahvasti kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana ja niiden ennakoi­daan jatkavan vahvaa kasvua myös viimeisellä kvartaalilla. Yhtiön kannattavaa kasvua vauhdittaa viime vuosien panostukset asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun saavutettavuuteen uusien digitaalisten palvelukanavien ja uusien yksiköiden avaamisen myötä.

Kannattavan kasvun jatkuessa yhtiö arvioi, että konsernin vuoden 2019 vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvaa edelliseen tilikauteen verrattuna. Samalla vuoden 2019 tuloksen ennen veroja arvioidaan kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.


Oma Säästöpankki Oyj


Lisätietoja:
Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, [email protected]
Sarianna Liiri, talous- ja hallintojohtaja, puh. +358 40 835 6712, [email protected]

Median lisätieto- ja haastattelupyynnöt:
Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, [email protected]

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.omasp.fi

OmaSp on kasvava suomalainen pankki ja taseen loppusummalla mitattuna Suomen suurin säästöpankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 38 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 136 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 300 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liite

OmaSp on vakavarainen kotimainen vähittäispankki, joka on osoittanut kykynsä kasvaa ja toimia tehokkaasti. Olemme kasvattaneet kokonaistuottojamme ja tasettamme voimakkaasti: vuosina 2017–2019 OmaSp:n taseen loppusumma kasvoi vuosittain keskimäärin 17 %. Uusasiakashankinnan ja konttoriverkoston optimoinnin myötä OmaSp:n kasvu on ollut pääsääntöisesti orgaanista. OmaSp:n johdolla on myös vahva kokemus yritysjärjestelyistä ja integraatioista. Onnistuneet yritysjärjestelyt ovat vaikuttaneet kasvuun positiivisesti. Tavoitteemme on kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa.