Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

OP Yrityspankki Oyj                               
OP Osuuskunta
Pörssitiedote 14.1.2019 klo 13.30

OP Ryhmän tulosnäkymät ennallaan, mutta OP Yrityspankki -konsernin tulos jää ennakoitua heikommaksi

OP Ryhmä säilyttää aiemman tulosnäkymänsä ja arvioi koko ryhmän vuoden 2018 tuloksen ennen veroja muodostuvan samantasoiseksi kuin vuoden 2017 tulos. OP Ryhmän toisena joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana toimiva OP Yrityspankki Oyj tarkentaa tulosnäkymiään arvioiden vuoden 2018 konsernin tuloksen jäävän ennakoitua selvästi pienemmäksi erityisesti sen tytäryhtiö OP Vakuutus Oy:n sijoitustoiminnan tuottojen arvioitua selvästi heikomman kehityksen vuoksi.

OP Yrityspankki Oyj arvioi 31.10.2018 julkaistussa osavuosikatsauksessaan konsernin vuoden 2018 tuloksen ennen veroja muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2017. Tämänhetkisen arvion mukaan OP Yrityspankki -konsernin vuoden 2018 tuloksen odotetaan jäävän selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2017.

OP Ryhmä ja OP Yrityspankki julkaisevat vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteensa tiistaina 5.2.2019 klo 9.00.

OP Yrityspankki Oyj
OP Osuuskunta
Tuuli Kousa
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
OP:n viestintä, puh. 050 523 9904, [email protected]

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy                                                                                   
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange                                                              
SIX Swiss Exchange                                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                                  
op.fi

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on vahvan vakavaraisuuden ja tehokkuuden avulla luoda kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta omistaja-asiakkaille ja toimintaympäristölle. OP Ryhmän muodostavat 156 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on 1,9 miljoonaa omistaja-asiakasta.
www.op.fi

OP Yrityspankki Oyj on osa OP Ryhmää. OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.


--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: OP Yrityspankki Oyj via Globenewswire