Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Optomed Oyj        Pörssitiedote         30.4.2021, klo 9.30, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:ltä ("BIAM"). Ilmoituksen mukaan BIAM:in osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on noussut 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 28.4.2021.

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

BIAM:in osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja Yhteenlaskettu
ja äänistä %-osuus (A+B)
äänistä (A:n rahoitusvälineiden
yhteismäärä) kautta (B:n
yhteismäärä)
Osuus liputusrajan 5,69 % - 5,69 %
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä - - -
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelajiISIN
-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000410881 796.773 - 5,69 % -
A YHTEENSÄ 796.773 5,69 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus osakkeista Osakkeet, äänet ja
osakkeista ja rahoitusvälineet
ja äänistä yhteensä
äänistä rahoitusvälineiden
kautta
BI Asset Management - - -
Fondsmægler-selskab
A/S
Kapitalforeningen 2,51 % - 2,51 %
Unite II,
Europæiske Small Cap
Aktier KL
Investeringsforeningen 3,18 % - 3,18 %
BankInvest, Europa
Small Cap
Aktier KL

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, [email protected],+358(0)50 562 4077.

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.