Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Optomed Oyj        Pörssitiedote         26.5.2021, klo 13.30, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Robert Bosch Venture Capital GmbH:lta ("RBVC"). Ilmoituksen mukaan RBVC:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 25.5.2021.

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

RBVC:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja Yhteenlaskettu
ja äänistä %-osuus (A+B)
äänistä (A:n rahoitusvälineiden
yhteismäärä) kautta (B:n
yhteismäärä)
Osuus liputusrajan 3,45 % - 3,45 %
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 7,90 % - 7,90 %
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelajiISIN
-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI4000410881 482 473 - 3,45 % -
A YHTEENSÄ 482 473 3,45 %

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus osakkeista Osakkeet, äänet
osakkeista ja ja
ja äänistä äänistä rahoitusvälineet
rahoitusvälineiden yhteensä
kautta
Robert Bosch 100 % - 100 % Robert
Sechste Bosch Venture
Vermögensverwal Capital
-tungsgesellschaft GmbH:sta
mbH
Robert Bosch GmbH 100 % - 100% Robert Bosch
Sechste
Vermögens
-verwaltungs
-gesell
-schaft mbH:sta
Robert Bosch 93,99 % - 93,99 % Robert
Stiftung osakkeista, Bosch GmbH:n
GmbH(charitable) ei äänioikeuksia osakkeista
Robert Bosch Indus 93,17 % 93,17 %
-trietreuhand KG äänioikeuksista, äänioikeuksista
(hoitaa 0,01% osakkeista ja 0,01%
yrittäjätyyppisiä osakkeista Robert
omistusfunktioita Bosch GmbH:ssa

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, [email protected],+358(0)50 562 4077.

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.