Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Optomed OyjPörssitiedote 28.1.2022, klo 9:30, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:lta ("BIAM"). Ilmoituksen mukaan BIAM:in osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on laskenut 4,31 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 26.1.2022.

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 14 003 144 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

BIAM:in osuus ilmoituksen mukaan:

+--------------------+------------+------------------+--------------+
| |% osakkeista|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu|
| |ja |äänistä |%-osuus (A+B) |
| |äänistä (A:n|rahoitusvälineiden| |
| |yhteismäärä)|kautta (B:n | |
| | |yhteismäärä) | |
+--------------------+------------+------------------+--------------+
|Osuus liputusrajan |4,31 % |- |4,31 % |
|saavuttamisen | | | |
|tai rikkoutumisen | | | |
|jälkeen | | | |
+--------------------+------------+------------------+--------------+
|Edellisessä |5,69 % |- |5,69 % |
|liputusilmoituksessa| | | |
|ilmoitettu osuus | | | |
|(jos liputettu) | | | |
+--------------------+------------+------------------+--------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Osakesarja /|Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
|osakelaji | | |
| | | |
|ISIN-koodi | | |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|FI4000410881|603,249 |- |4,31 % |- |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|A YHTEENSÄ |603,249 |4,31 % |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+----------------------+----------+------------------+------------------+
|Nimi |%-osuus |%-osuus osakkeista|Osakkeet, äänet ja|
| |osakkeista|ja |rahoitusvälineet |
| |ja |äänistä |yhteensä |
| |äänistä |rahoitusvälineiden| |
| | |kautta | |
+----------------------+----------+------------------+------------------+
|BI Asset Management |- |- |- |
|Fondsmægler-selskab | | | |
|A/S | | | |
+----------------------+----------+------------------+------------------+
|Kapitalforeningen |1,48 % |- |1,48 % |
|Unite II, | | | |
|Europæiske Small Cap | | | |
|Aktier KL | | | |
+----------------------+----------+------------------+------------------+
|Investeringsforeningen|2,83 % |- |2,83 % |
|BankInvest, Europa | | | |
|Small Cap | | | |
|Aktier KL | | | |
+----------------------+----------+------------------+------------------+

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, [email protected],+358(0)50562 4077.

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.