Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Optomed Oyj          Pörssitiedote           6.5.2021, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-maaliskuu 2021

Tammi - maaliskuu 2021
 • Liikevaihto nousi 30,0 prosenttia 3 944 (3 034) tuhanteen euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 30,4 prosenttia
 • Laitteet segmentin liikevaihto kasvoi 48,6 prosenttia, 1 447 (974) tuhanteen euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna segmentin liikevaihto kasvoi 49,9 prosenttia
 • Ohjelmistot segmentin liikevaihto kasvoi 21,2 prosenttia, 2 497 (2 060) tuhanteen euroon
 • Käyttökate oli -315 (-575) tuhatta ollen -8,0 (-19,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevaihdon kasvu johtui kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden lisääntyneestä kysynnästä, etenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoilla

Avainluvut

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 3 944 3 034 30,0 % 13 011
Bruttotulos * 2 577 1 977 30,3 % 8 955
Bruttokateprosentti *, % 65,3 % 65,2 % 68,8 %
Käyttökate -315 -575 45,3 % -733
Käyttökateprosentti *, % -8,0 % -19,0 % -5,6 %
Oikaistu käyttökate * -315 -575 45,3 % -733
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -8,0 % -19,0 % -5,6 %
Liiketulos -851 -1 061 19,8 % -2 906
Liiketulosprosentti *, % -21,6 % -35,0 % -22,3 %
Oikaistu liiketulos * -851 -1 061 19,8 % -2 906
Oikaistu Liikevoittomarginaali *, % -21,6 % -35,0 % -22,3 %
Nettotulos -616 -1 250 50,7 % -3 177
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,05 -0,12 62,2 % -0,24
Liiketoiminnan Nettorahavirta -257 -2 920 91,2 % -2 801
Nettovelka -3 416 -5 566 -38,6 % -4 090
Nettovelka / oikaistu 7,2 6,4 5,6
käyttökate (viimeiset 12 kk) *
Omavaraisuusaste * 64,2 % 66,0 % 64,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 479 431 11,1 % 1 406
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 149 84 78,5 % 253
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 628 515 22,1 % 1 659

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Toimitusjohtajan katsaus

Optomedin liikevaihto kääntyi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana erittäin vahvaan kasvuun. Laitteet-liiketoimintayksikön myynti kasvoi ennätykselliset 49 %, erityisesti Kiinan markkinan vahvan kysynnän johdosta. Tämän lisäksi kasvua vauhditti Yhdysvalloissa hyvin käynnistynyt laitemyynti. Ohjelmistot-segmentti kasvoi vuosineljänneksen aikana erittäin vahvasti 21 %, johtuen uusista merkittävistä järjestelmätoimituksista, sekä kasvaneesta myynnistä olemassa olevalle asiakaskunnalle. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 30 % verrattuna edellisvuoteen. Vahvasti kasvaneen kysynnän taustalla on pääosin Covid-19 pandemian kiihdyttämä murros, joka on nopeuttanut etälääketieteen palveluiden yleistymistä ja silmäseulontojen toteuttamista myös perusterveydenhuollon yksiköissä. Tämä on puolestaan lisännyt kysyntää liikuteltaville kameroille. Erityisesti meille keskeisillä markkinoilla kuten Kiinassa ja Yhdysvalloissa, kädessä pidettävien laitteiden kysyntä on ollut erityisen vahvassa kasvussa. Optomedin kädessä pidettävät kamerat ovat edelleen kasvattaneet tunnettuuttaan, mikä on vahvistanut markkina-asemaamme globaalisti.

Liikevaihto kasvoi lähes kaikissa myyntikanavissamme, vaikka Covid-19 pandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti perinteisiin jakelukanaviimme useissa maissa. Myynti laitevalmistaja-asiakkaillemme (OEM) on ollut hiljaisempaa kuin viime vuonna, mutta odotamme heidän aktivoivan tilauksensa uudelleen tämän vuoden aikana. Silmäalan messut ja muut tapahtumat ovat edelleen peruttuja, matkustaminen ja fyysiset asiakastapaamiset eivät juurikaan ole mahdollisia, ja klinikat eivät edelleenkään ota useissa maissa vastaan vierailijoita. Tämän johdosta perinteinen jakelukanavamyynti ja ratkaisutoimitukset eivät vielä ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Kun tilanne asteittain muokkautuu uuteen normaaliin ja henkilökohtainen myyntityö on taas mahdollista, uskomme että silmäseulontaratkaisujen kysyntä tulee kasvamaan entisestään. 

Tuotteidemme kysyntä on tällä hetkellä vahvaa keskeisillä markkinoillamme Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Kiinassa olemme käynnistäneet merkittävän jakelukanavauudistuksen laajentaaksemme myyntiverkostoamme kattamaan sekä suurempaa maantieteellistä aluetta, että useampia asiakassegmenttejä. Tämän johdosta olemme aloittaneet yhteistyön erittäin tunnetun lääkkeisiin, lääkintälaitteisiin ja muihin terveysalan tuotteisiin keskittyvän kiinalaisen yrityksen kanssa. Ensimmäiset laitetoimitukset tälle uudelle jälleenmyyntikumppanille tehtiin kuluneen vuosineljänneksen aikana. Tämä Kiinan markkinan myyntikanavauudistus aiheuttaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kohtuullisia kertaluonteisia lisäkustannuksia, mutta uskomme tämän uuden laajentuneen myyntikentän mahdollistavan laitemyyntimme merkittävän kasvattamisen Kiinassa edelleen sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä.

Yhdysvaltojen liiketoiminta on käynnistynyt odotusten mukaisesti. Solmimme uusia jakelusopimuksia ja strategiset yhteistyöhankkeemme sairaaloiden, tekoälyratkaisuja kehittävien yhtiöiden, sekä etälääketieteen palveluita tarjoavien kumppaneidemme kanssa etenivät suunnitellusti. Näiden toimenpiteiden ja kysynnän kasvun yhteisvaikutuksesta, liikevaihtomme Yhdysvaltain markkinoilla kasvoi hyvin verrattuna aikaisempaan vuosineljännekseen.

Uskomme, että koronaviruspandemian kiihdyttämä silmäseulontamarkkinan murros kohti etädiagnosointia lisää edelleen kädessä pidettävien kameroiden kysyntää. Tämä uusi markkinatilanne on nopeuttanut tekoälypalveluiden käyttöönottoa ja silmäseulontojen siirtymistä perusterveydenhuoltoon. Nyt markkinan avautuessa kameroillemme, tekoälypalveluillemme ja seulontaratkaisuillemme, panostamme vahvasti tuotteidemme ja ratkaisujemme kliiniseen tutkimukseen, uusien tuotteiden kehittämiseen ja myyntikanaviemme laajennukseen. Nämä investoinnit näkyvät tänä vuonna aiempaa korkeampina kuluina. Hyvä taloudellinen tilanteemme mahdollistaa nämä kasvuinvestoinnit, ja uskomme olevamme erittäin vahvassa asemassa uuden markkinatilanteen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Pitkäjänteinen pioneerityömme kädessä pidettävien kameroitten ja tekoälypalveluiden kaupallistamisessa alkaa hiljalleentuottamaan tulosta, vaikka olemme edelleen matkamme alkuvaiheessa.

Toimitusjohtaja, Seppo Kopsala

Vuoden 2021 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 6.5.2021 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse [email protected].

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 346 457 303#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Tammi - maaliskuu 2021

Tammi-maaliskuussa 2021 konsernin liikevaihto nousi 30,0 prosenttia ollen 3 944 (3 044) tuhatta euroa. Pääsyy liikevaihdon kasvuun oli kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden lisääntynyt kysyntäKiinassa. Kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa myös Yhdysvaltain markkinoilla johtuen pandemian kiihdyttämästä silmäseulontojen murroksesta. Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 48,6 prosenttia. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana ja sen liikevaihto kasvoi merkittävästi 21,2 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtuu vakiintuneesta toistuvasta liiketoiminnasta nykyisiltä asiakkailta, sekä uusista kansainvälisistä toimitusprojekteista. Bruttokateprosentti pysyi suuniilleen samana verrattuna vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen ollen 65,3 prosenttia (65,2 prosenttia). Yhtiön muut liiketoiminnan tuotot olivat 82 tuhatta (1) tammi-maaliskuussa. Tammi-maaliskuussa 2021 bruttokateprosentti olisi ollut 63,3 (65,1) ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

,

Tammi-maaliskuun 2021 käyttökate oli -315 (-575) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -315 (-575) tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen paranemiseen vuoteen 2020 verrattuna oli korkeampi liikevaihto, sekä korkeampi bruttokate johtuen Optomedin omien tuotteiden kasvaneesta myynnistä.

Tammi-maaliskuun 2021 nettorahoituskulut olivat 216 (209) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin sekä Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisistä kurssieroista.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Tammi - maaliskuu 2021

Tammi-maaliskuun 2021 liiketoiminnan nettorahavirta oli -257 (-2 920) tuhatta euroa. Vuoden 2020 ensimmäinen vuosineljännes piti sisällään vuoden 2019 listautumisannin maksuja. Investointien nettorahavirta oli -557 (-354) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -71 (-3 452) tuhatta euroa. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen rahoituksen rahavirta sisälsi 3,2 miljoonan euron lainan takaisinmaksun.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 9 767 (12 145) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -3 416 (-5 566) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 3 689 (3 529) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 1 447  974 48,6 % 5 097
Bruttotulos * 842  396 112,7 % 2 862
Bruttokateprosentti, % * 58,2 % 40,7 % 56,1 %
Käyttökate -231 - 421 45,2 % - 251
Käyttökateprosentti, % * -15,9 % -43,2 % -4,9 %
Liiketulos -615 - 758 19,0 % -1 820
Liiketulosprosentti, % * -42,5 % -77,9 % -35,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Tammi - maaliskuu 2021

Tammi-maaliskuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti 48,6 prosenttia ollen 1 447 (974) tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvu johtui ennen kaikkea kasvaneesta kädessä pidettävien kameroiden kysynnästä Kiinassa. Myös Yhdysvalloissa kädessä pidettävien kameroiden kysyntä on ollut kasvussa johtuen koronaviruspandemian kiihdyttämästä markkinamurroksesta kohti perusterveydenhuoltoa.

Tammi-maaliskuussa 2021 bruttokateprosentti nousi 58,2 prosenttiin edellisen vuoden 40,7 prosentista. Optomedin omien tuotteiden kasvanut myynti vaikutti käyttökatteeseen positiivisesti, johtuen omien tuotteiden korkeammasta bruttokatteesta verrattuna OEM-tuotteisiin. Parantuneeseen käyttökatteeseen vaikutti myös edellisvuoden vastaavan kauden koronavirusepidemiasta johtuneet ennakoidut hankintajärjestelyt, mitkä lisäsivät myynnin kuluja vertailukauden aikana.

Tammi-maaliskuussa 2021 käyttökate oli -231 (-421) tuhatta euroa eli -15,9 (-43,2) prosenttia liikevaihdosta. Korkeampi käyttökate johtui pääosin korkeammasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 2 497 2 060 21,2 % 7 913
Bruttotulos * 1 734 1 581 9,7 % 6 093
Bruttokateprosentti, % * 69,5 % 76,7 % 77,0 %
Käyttökate 540 481 12,4 % 1 926
Käyttökateprosentti, % * 21,6 % 23,3 % 24,3 %
Liiketulos 388 333 16,5 % 1 323
Liiketulosprosentti, % * 15,5 % 16,2 % 16,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Tammi - maaliskuu 2021

Tammi - maaliskuu 2021 oli Ohjelmistot-segmentille jälleen onnistunut vuosineljännes. Liikevaihto nousi merkittävästi 21,2 prosenttia ja oli 2 497 (2 060) tuhatta euroa. Liikevaihto säilyi hyvällä tasolla nykyisten asiakkaiden jatkuvan palveluliikevaihdon ansiosta sekä kansainvälisten toimitusprojektien ansiosta.

Tammi-maaliskuun 2021 bruttokateprosentti oli 69,5 (76,7). Bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 77,0 katsauskaudella, ja vuoden 2020 vastaavalla kaudella 74,9. Muutos johtui tuote- ja palveluvalikoiman muutoksista verrattuna edelliseen vuoteen.

Käyttökate oli 540 (481) tuhatta euroa ja vastaavasti 21,6 (23,3) prosenttia liikevaihdosta. Pandemiasta johtuvat matkustusrajoitukset ovat hidastaneet myös vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana seulontojen kansainvälistä ratkaisumyyntiä.

Orgaaninen kasvu 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sekä konsernin että segmenttien orgaaninen kasvu. Lukuja on oikaistu Kiinan renminbin, Yhdysvaltojen dollarin ja euron välisien kurssierojen osalta.

Orgaaninen kasvu prosenttia 1-3/2021 2020
Laitteet-segmentti* 49,9 % -29,5 %
Ohjelmistot-segmentti* 21,2 % 3,2 %
Konserni* 30,4 % -12,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

Tammi - maaliskuu 2021

Tammi-maaliskuussa 2021 konsernitason operatiiviset kulut olivat 624 (635) tuhatta euroa.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa.

31.3.2021 31.3.2020
Laitteet 57 55
Ohjelmistot 40 37
Konserni 18 18
Yhteensä 114 110

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

Yhtiökokous

31.3.2021 Optomed julkaisi kutsun yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokous pidettiin katsauskauden jälkeen keskiviikkona 28.4.2021 Espoossa.

30.3.2021 Optomedin nimitystoimikunnan ehdotus julkaistiin. Nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle, että:
Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valitaan uutena jäsenenä hallitukseen

Lisäksi nimitystoimikunnan ehdotus sisälsi ehdotuksen hallituspalkkioista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 645 378 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 4,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 12.3.2021 julkaistussa vuoden 2020 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen. .

Liputusilmoitukset

17.2.2021 Optomedin hallussaan olevien omien osakkeiden määrä laski 4,61 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

8.4.2021 Optomed nosti näkymiään vuodelle 2021 parantuneen markkinatilanteen ja erittäin vahvan vuoden alun johdosta.

9.4.2021 Optomed vastaanotti suurimmat osakkeenomistajat -ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan, OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus osakkeista ja äänistä nousi 5,46 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista 8.4.2021.

28.4.2021 pidettiin Optomedin varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:
Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam
Palkitsemisvaliokunta
Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

29.4.2021 Optomed vastaanotti suurimmat osakkeenomistajat -ilmoituksen BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:lta ("BIAM"). Ilmoituksen mukaan, BIAM:in osuus osakkeista ja äänistä nousi 5,69 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista 28.4.2021.

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2021 taloudellinen raportointi

5.8.                         Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

4.11.                       Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: [email protected]

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  [email protected]

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 56 kansainvälisestä teknologiapatentista.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
BruttotulosBruttokate, % Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot -
Materiaalit ja palvelutBruttotulos /
Liikevaihto
KäyttökateKäyttökateprosentti, Liiketulos ennen arvonalentumisia ja
% poistojaKäyttökate / Liikevaihto
LiiketulosLiikevoittoprosentti, Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen
% jälkeenLiiketulos / Liikevaihto
Oikaistu liiketulosOikaistu Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen
liikevoittoprosentti, %Oikaistu vaikuttavia eriäOikaistu liiketulos /
käyttökateOikaistu LiikevaihtoKäyttökate ilman
käyttökateprosentti, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
%Vertailukelpoisuuteen eriäOikaistu käyttökate /
vaikuttavat erät LiikevaihtoNormaalin liiketoiminnan
ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat
esimerkiksi restrukturointikustannukset,
liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten
varojen myynnin nettotulos tai -tappio,
strategiset kehitysprojektit, pääoman
uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten
neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten
varojen restrukturointiin liittyvät poistot,
vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät
transaktiokustannukset.
Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta,
julkiselta vallalta saadut lainat ja
pääomalainat) - rahavarat (pois lukien IFRS
16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)
Nettovelka / Oikaistu Nettovelka = Korolliset velat (lainat
käyttökate (viimeiset 12 kk), rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta
kertaa saadut lainat ja pääomalainat) - rahavarat
(pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset
vuokrasopimusvelat)Nettovelka / Oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk)
Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä (otettu huomioon osakkeiden määrien
muutokset johtuen Ylimääräisen Yhtiökokouksen
päätöksestä jakaa yhtiön osakkeet suhteessa
1:20)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä
Tutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja
kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja
kehittämistyöhön liittyvät muut
liiketoiminnan kulut.
Orgaaninen kasvu, % Orgaaninen kasvu viittaa liikevaihdon kasvuun
pois lukien (i) yritysostoista ja -
myynneistä johtuva kasvu; ja (ii)
valuuttakurssien vaihteluista johtuva kasvu.
Orgaanisen kasvun eri osatekijät lasketaan
seuraavasti:Yritysostot ja -myynnit: Näyttää,
kuinka kunkin kauden aikana toteutetut
yritysostot ja -myynnit ovat vaikuttaneet
raportoituihin liikevaihtoihin. Yritysostojen
vaikutusten arvioimiseksi raportoituun
liikevaihtoon nähden, liikevaihto hankittujen
yksikköjen osuuksista tarkasteltavana
olevalla kaudella vähennetään
kokonaisliikevaihdosta samalta kaudelta.
Yritysmyyntien vaikutusten arvioimiseksi
raportoituun liikevaihtoon nähden,
liikevaihto myytyjen yksikköjen osuuksista
tarkasteltavana olevalla kaudella vähennetään
kokonaisliikevaihdosta edelliseltä
vastaavalta vertailukaudelta.
Valuuttakurssien vaihtelut: Näyttää, kuinka
muissa valuutoissa kuin eurossa (Konsernin
raportointivaluutta) kertyneen liikevaihdon
muuntaminen on vaikuttanut raportoituun
liikevaihtoon silloin, kun valuuttakursseissa
on eroja tarkasteltavana olevan kauden ja
vastaavan vertailukauden välillä.
Vertailukauden tulot muissa valuutoissa kuin
euroissa lasketaan uudelleen käyttäen
tarkasteltavana olevan kauden soveltuvaa
valuuttakurssia valuuttakurssien vaihtelujen
vaikutusten poistamiseksi kyseiseltä
kaudelta.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 2020
Liikevaihto 3 944 3 034 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 82 1 157
Materiaalit ja palvelut -1 449 -1 059 -4 213
Bruttotulos 2 577 1 977 8 955
Liiketulos -851 -1 061 -2 906

Oikaistu liiketulos -851 -1 061 -2 906
Poistot ja arvonalentumiset 536 485 2 173
Oikaistu käyttökate -315 -575 -733

Konsernin orgaaninen kasvu  1-3/2021 1-3/2020 2020 2019
Liikevaihto  3 944 3 034 13 010 14 977
Yrityshankinnat (liikevaihdon 0 0 0 0
eliminointi vertailukelpoisuuden
parantamiseksi) 
Liikevaihto ilman yrityshankintoja  3 944 3 034 13 010 14 977
Valuuttakurssien vaikutus  0 -9 0 -82
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja 3 944 3 025 13 010 14 895
valuuttakurssien vaikutusta 
Orgaaninen kasvu %  30,4 % -12,7 %

Laitteet-segmentin orgaaninen kasvu  1-3/2021 1-3/2020 2020 2019
  
Liikevaihto  1 447 974 5 097 7 309
Yrityshankinnat (liikevaihdon 0 0 0 0
eliminointi vertailukelpoisuuden
parantamiseksi) 
Liikevaihto ilman yrityshankintoja  1 447 974 5 097 7 309
Valuuttakurssien vaikutus  0 -9 0 -82
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja 1 447 965 5 097 7 227
valuuttakurssien vaikutusta 
Orgaaninen kasvu %  49,9 % -29,5 %

Ohjelmistot-segmentin orgaaninen kasvu  1-3/2021 1-3/2020 2020 2019
  
Liikevaihto  2 497 2 060 7 913 7 668
Yrityshankinnat (liikevaihdon 0 0 0 0
eliminointi vertailukelpoisuuden
parantamiseksi) 
Liikevaihto ilman yrityshankintoja  2 497 2 060 7 913 7 668
Valuuttakurssien vaikutus  0 0 0 0
Liikevaihto ilman yrityshankintoja ja 2 497 2 060 7 913 7 668
valuuttakurssien vaikutusta 
Orgaaninen kasvu %  21,2 % 3,2 %

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 2020
Liikevaihto 3 944 3 034 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 82 1 157
Materiaalit ja palvelut -1 449 -1 059 -4 213
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -2 148 -1 916 -7 319
Poistot ja arvonalentumiset -536 -485 -2 173
Liiketoiminnan muut kulut -744 -636 -2 369
Liiketulos -851 -1 061 -2 906

Rahoitustuotot 239 75 452
Rahoituskulut -23 -284 -794
Nettorahoituskulut 216 -209 -341

Voitto/tappio ennen veroja -635 -1 270 -3 247

Tuloverokulu 19 20 70

Kauden voitto/tappio -616 -1 250 -3 177
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -616 -1 250 -3 177
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen
tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 326 099 10 212 475 13 262 766
Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa -0,05 -0,12 -0,24

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 2020
Kauden voitto/tappio -616 -1 250 -3 177
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -78 9 77
Kauden muut laajan tuloksen -78 9 77
erät verojen jälkeen
Kauden laaja tulos yhteensä -694 -1 241 -3 100
Kauden laajan tuloksen -694 -1 241 -3 100
jakautuminen Emoyrityksen
omistajille

Konsernitase

Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
VARAT .
Pitkäaikaiset varat .
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  5 842  5 311  5 667
Asiakassuhteet  1 552  1 774  1 608
Teknologia-omaisuuserä  712  814  738
Muut aineettomat hyödykkeet  454  502  485
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 816  12 657  12 753
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  399  386  359
Käyttöoikeusomaisuuserät  1 091  974  1 165
Laskennalliset verosaamiset  11  9  11
Pitkäaikaiset varat yhteensä  14 317  14 026  14 289
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 353  2 773  2 539
Myyntisaamiset ja muut saamiset  4 410  3 659  3 637
Rahavarat  9 767  12 145  10 608
Lyhytaikaiset varat yhteensä  16 530  18 577  16 784

Varat yhteensä  30 847  32 603  31 073

Tuhatta euroa 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  37 708  37 341  37 470
Muuntoero  88  97  166
Kertyneet voittovarat -17 950 -15 264 -14 970
Tilikauden tappio -616 -1 250 -3 177
Oma pääoma yhteensä  19 813  21 509  20 073
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  3 299  3 293  3 520
Julkiselta vallalta saadut lainat  2 336  3 057  2 670
Vuokrasopimusvelat  699  623  782
Laskennalliset verovelat  521  597  540
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 855  7 571  7 512

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  220  2  0
Julkiselta vallalta saadut lainat  495  226  328
Vuokrasopimusvelat  389  391  425
Ostovelat ja muut velat  3 075  2 904  2 736
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 180  3 523  3 489

Velat yhteensä  11 034  11 094  11 001

Oma pääoma ja velat yhteensä  30 847  32 603  31 073

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä
-pääoma -rahasto vapaan voittovarat
oman
pääoman
rahasto

Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden -616 -616
voitto/tappio
Muut laajan
tuloksen erät
muuntoerot -78 -78
Kauden laaja tulos -78 -616 -694
yhteensä

Osake optiot  237 111 348
Liiketoimet 237 111 348
omistajien kanssa
yhteensä
 Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 80 504 37 708 88 -18 566  19 813
31.3.2021

Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä
-pääoma -rahasto vapaan voittovarat
oman
pääoman
rahasto

Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos
Kauden -1 250 -1 250
voitto/tappio
Muut laajan 9 9
tuloksen erät
muuntoerot 9 -1 250 -1 241
Kauden laaja tulos
yhteensä

Osake optiot 112  112
Liiketoimet 112 112
omistajien kanssa
yhteensä
 Muut muutokset
Oma pääoma 80 504 37 341 97 -16 513  21 509
31.3.2020

Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma
pääoma
Tuhatta Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä
euroa -pääoma -rahasto vapaan voittovarat
oman
pääoman
rahasto

Oma pääoma 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
1.1.2020
Laaja tulos
Kauden -3 177  -3 177
voitto/tappio

Muut laajan
tuloksen
erät 
muuntoerot 77 77
Kauden laaja 77 -3 177 -3 100
tulos
yhteensä

Osake optiot  129 406 535
Liiketoimet  129 406 535
omistajien
kanssa
yhteensä
 Muut
muutokset
Oma pääoma 80 504 37 470 166 -18 147  20 073
31.12.2020

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 1-3/2021 1-3/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -616 -1 250 -3 177
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 536 485 2 173
Rahoitustuotot ja -kulut -7 209 343
Muut oikaisut 89 47 284
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 2 -509 -377
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -600 535 496
           (lisäys (-) / vähennys (+))
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / 209 -303 -83
           vähennys (+))
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 169 -2 444 -2 402
          (lisäys (+) / vähennys (-))
Rahavirta ennen rahoituseriä -221 -2 721 -2 367
Maksetut korot -18 -27 -75
Maksetut muut rahoituskulut -18 -259 -725
Saadut korot 0 87 366
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -257 -2 920 -2 801
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -436 -307 -1 553
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -121 -47 -268
Investointien nettorahavirta (B) -557 -354 -1 820
Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut 237 0 92
Lainojen nostot 0 -180 -167
Lainojen lyhennykset -189 -3 173 -3 233
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -119 -98 -390
Rahoituksen nettorahavirta (C) -71 -3 452 -3 698
Rahavarojen muutos (A+B+C) -884 -6 727 -8 319

Rahavarojen muutos -884 -6 727 -8 319
Rahavarat kauden alussa 10 608 18 866 18 866
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 43 5 61
Rahavarat kauden lopussa 9 767 12 145 10 608

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä "Optomed" tai "Konserni"), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä "Yhtiö") on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Tilinpäätöksen laatimisperusta                                                                    

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2020 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2020 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IAS 34 -standardissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.  

Raportoitavat segmentit

1-3/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 447  2 494 0  3 944
Operatiiviset -605 -762 0 -1 367
kulut netto
Kate 846 1 731 0   2 577
Poistot -384 -152 0 -536
Muut kulut -1 073 -1 194 -624 -2 891
Liiketulos -611 385 -624 -851
Rahoituserät 0 0 216 216
Voitto/Tappio -611 385 -409 -635
ennen
verokuluja

1-3/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot 974 2 060 0  3 034
Operatiiviset -578 -479 0 -1 057
kulut netto
Kate 396 1 581 0  1 977
Poistot -338 -148 0 -485
Muut kulut -817 -1 100 -635 -2 552
Liiketulos -758 333 -635 -1 061
Rahoituserät 0 0 -209 -209
Voitto/Tappio -758 333 -844 -1 270
ennen
verokuluja

2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 097  7 913 0  13 011
Operatiiviset -2 235 -1 820 0 -4 055
kulut netto
Kate 2 862 6 093 0  8 955
Poistot -1 569 -603 0 -2 173
Muut kulut -3 113 -4 167 -2 408 -9 687
Liiketulos -1 820 1 323 -2 408 -2 904
Rahoituserät 0 0 -341 -341
Voitto/Tappio -1 820 1 323 -2 749 -3 247
ennen
verokuluja

Rahoitusvelat  

Tuhatta euroa   31.3.2021   31.3.2020   31.12.2020 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta  3 299  3 293 3 192
Julkiselta vallalta saadut lainat  2 336  2 831 2 998
Vuokrasopimusvelat  699 623 782
Yhteensä  6 334 6 748 6 972
Lyhytaikaiset rahoitusvelat  
Lainat rahoituslaitoksilta  220  2 0
Julkiselta vallalta saadut lainat  495  226 328
Vuokrasopimusvelat  389  391 425
Ostovelat  686  765 595
Yhteensä  1 791  1 385 1 348

Rahoitusvelat yhteensä   8 125  8 132 8 320

Käyvät arvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat 

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.