Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Optomed Oyj        Pörssitiedote         5.8.2021, klo 9:30, Helsinki

Optomed Oyj:n puolivuosikatsaus,
tammi-kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuu 2021
 • Liikevaihto nousi 54,5 prosenttia 4 012 (2 597) tuhanteen euroon.
 • Laitteet-segmentti kasvoi 123,5 prosenttia ollen 1 896 (848) tuhatta euroa.
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia ollen 2 116 (1 749) tuhatta euroa
 • Oikaistu käyttökate oli 177 (-325) tuhatta ollen 4,4 (-12,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevaihdon erittäin vahva kasvu verrattuna heikkoon korona-pandemian vaikuttamaan vertailukauteen johtui vahvasta neljänneksestä Kiinan markkinoilla sekä kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen kysynnän lisääntymisestä myös muilla avainmarkkinoilla
Tammi-kesäkuu 2021
 • Liikevaihto nousi 41,3 prosenttia 7 956 (5 631) tuhanteen euroon.
 • Oikaistu käyttökate oli -138 (-900) tuhatta vastaten -1,7 (-16,0) prosenttia liikevaihdosta
 • Yhteistyö uuden strategisen jakelukumppanin, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd:n (Sinopharm), kanssa alkoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana

Avainluvut

.

Tuhatta euroa 4-6/2 4-6/20 Muutos,  1-6/2 1-6/2020 Muutos, % 2020
%
021 20 021
Liikevaihto 4 012 2,597 54,5 % 7 956 5,631 41,3 % 13 011

Bruttotulos * 3 324 1,907 74,3 % 5 901 3,884 51,9 % 8 955

Bruttokateprosentti 82,9 73,4 74,2 69,0% 68,8 %
*, % % % %
Käyttökate 177 -325 154,5 % -138 -900 84,7 % -733
Käyttökateprosentti 4,4 -12,5 -1,7 -16,0% -5,6 %
*, % % % %
Oikaistu käyttökate 177 -325 154,5 % -138 -900 84,7 % -733
*
Oikaistu 4,4 -12,5 -1,7 -16,0% -5,6 %
käyttökateprosentti % % %
*, %
Liiketulos -859 -973 11,7 % -1 -2,034 15,9 % -2 906
710
Liiketulosprosentti -21,4 -37,5 -21,5 -36,1% -22,3 %
*, % %
% %
Oikaistu liiketulos -859 -973 11,7 % -1 -2,034 15,9 % -2 906
* 710
Oikaistu -21,4 -37,5 -21,5 -36,1% -22,3 %
Liikevoitto %
-marginaali *,  % % %
Nettotulos -864 -976 11,5 % -1 -2,226 33,5 % -3 177
480
Osakekohtainen -0,06 -0,08 22,5 % -0,11 -0,19 41,7 % -0,24
tulos (tappio)

Liiketoiminnan -1 107 -1408,0 -1 -2,814 41,0 % -2 801
Nettorahavirta 403 % 659
Nettovelka -2 -5,165 -60,5 % -2 -5,165 -60,5 % -4 090
042 042

Nettovelka / -68,7 4,1 -68,7 4,1 5,6
oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
Omavaraisuusaste  * 64,5 66,0 64,5 66,0 % 64,6 %
% % %
Tutkimus- ja 490 338 44,9 % 968 763 27,0 % 1 406
kehityskulut,
henkilöstö
Tutkimus- ja 161 31 422,1 % 310 121 157,0 % 253
kehityskulut, muut
kulut
Tutkimus- ja 651 369 76,4 % 1 279 884 44,7 % 1 659
kehityskulut
yhteensä

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Erittäin vahva kasvu jatkui

Optomedin liikevaihto jatkoi erittäin vahvaa kasvuaan myös toisen vuosineljänneksen aikana. Laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 124 %, erityisesti Kiinan liiketoimintojen suotuisan kehityksen johdosta. Tämän lisäksi yksikön liikevaihto kasvoi myös muilla keskeisillä markkina-alueilla. Vertailukausi oli heikko koronapandemiasta johtuen. Myös Ohjelmistot-liiketoimintayksikkö kasvoi vuosineljänneksen aikana erittäin vahvasti 21 %. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 55 % verrattuna edellisvuoteen. Yhtiölle erityisen suosiolliset megatrendit, kuten silmäseulontojen kokonaismäärän kasvu ja niiden yleistyminen myös perusterveydenhuollossa sekä etälääketieteen palveluiden lisääntyminen, ovat säilyneet muuttumattomina.

Liikevaihto kasvoi katsauskauden aikana lähes kaikissa myyntikanavissamme, vaikka Covid-19 pandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti perinteisiin jakelukanaviimme useissa maissa. Vuosineljänneksen aikana näimme merkittävää kasvua sekä Optomedin omalla brändillä myytävien tuotteiden, että laitevalmistaja-asiakasmyyntimme (OEM) tilausmäärissä. Myös kansainväliset silmäseulontojen kokonaisratkaisuprojektimme etenivät suotuisasti sekä Aasiassa että Lähi-Idässä.

Aloitimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteistyön uuden strategisen jakelukumppanimme kanssa Kiinassa. Tämä uusi yhteistyökumppanimme, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd. (Sinopharm), on yksi maailman merkittävimmistä terveydenhoitoalan yrityksistä. Optomedin laitteiden lisäksi Sinopharm toimii jälleenmyyjänä myös Optomedin pitkäaikaisen strategisen asiakkaan, Phoebus Medical Technology Co., Ltd. (Phoebus) etälääketieteen palveluille Kiinassa. Liiketoimintamalli on järjestetty siten, että Optomed myy laitteet Phoebukselle osaksi kokonaisratkaisua, johon kuuluu Optomedin kameroita sekä Phoebuksen etälääketieteen ohjelmistoja ja palveluita. Sinopharm toimii tämän kokonaisratkaisun jakelukanavana Kiinassa. Sopimus on luonteeltaan yksinoikeudellinen, koko Kiinan kattava jakelusopimus. Tavoitteemme on tämän yhteistyön kautta kasvattaa merkittävästi jakelukanavamme kattavuutta Kiinassa ja sitä kautta kasvattaa liiketoimintaamme. Toimitimme vuosineljänneksen aikana näille yhteistyökumppaneillemme merkittävän määrän uusia laitteita ja keskitymme tällä hetkellä heidän myynti- ja markkinointihenkilöstönsä koulutukseen. Tällaisen yhteistyön käynnistäminen suurien terveydenhuoltoalan yritysten kanssa on usein aikaa vievää, ja odotamme myös tämän toiminnan käynnistämisvaiheen kestävän noin 12-18 kuukautta ja aiheuttavan Optomedille kohtuullisia kertaluonteisia kustannuksia koko tämän ajan. Pitkän aikavälin kokonaispotentiaalia ja liiketoiminnan kasvuvauhtia pystytään paremmin arvioimaan vasta käynnistysvaiheen lopulla. Samasta syystä meidän on vaikeaa vielä arvioida, miltä vuoden 2021 jälkimmäinen puolisko tulee näyttämään.
 

Yhdysvalloissa olemme jatkaneet tuotteidemme myyntiä oman suoramyyntiorganisaatiomme kautta ja rakentaneet jakeluverkostoa suunnitelmien mukaisesti. Tuotteiden kysyntä ja liikevaihdon kehitys jatkui odotusten mukaisesti kasvusuunnassa.

Uusina tuotteina toimme vuosineljänneksen aikana markkinoille kertakäyttöisen silmäsuojan kädessä pidettäville kameroillemme, sekä kaksi perinteistä pöytämallista silmänpohjakameraa täydentämään tarjoamiamme kokonaisratkaisuja. Näiden tuotteiden odotetaan lisäävän Optomedin pitkän aikavälin kasvua ja parantavan kannattavuutta, mutta niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta vielä vuonna 2021.

Jatkamme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloittamiamme merkittäviä panostuksia myyntikanaviemme laajentamiseen, kliiniseen tutkimukseen, sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja niiden markkinoille tuomiseen. Nämä investoinnit näkyvät kuluneena ja tulevina vuosineljänneksinä aiempaa korkeampina kuluina. Merkittävimmät strategiset kehittämishankkeemme ovat meneillään olevat kliiniset tutkimukset FDA-hyväksynnän saamiseksi diabeettisen retinopatian seulontaan tarkoitetuille tekoälyratkaisuille Yhdysvaltain markkinoilla, muiden uusien tekoälyalgoritmien validaatio ja kaupallistaminen Euroopassa ja muilla keskeisillä markkina-alueilla, sekä uusien silmädiagnostiikkalaitteiden kehitys ja markkinoille tuominen tulevina vuosina.

Olemme tyytyväisiä toteutuneeseen toiseen vuosineljännekseen.

Seppo Kopsala,

toimitusjohtaja

Vuoden 2021 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 5.8.2021 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.

 

Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse [email protected].

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 703 421 921#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Huhti-kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuussa liikevaihto kasvoi 54,5 prosenttia ollen 4 012 (2 597) tuhatta euroa. Liikevaihdon vahva kasvu verrattuna heikkoon korona-pandemian vaikuttamaan vertailukauteen johtui vahvasta neljänneksestä Kiinan markkinoilla sekä kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen kysynnän lisääntymisestä muilla avainmarkkinoilla. Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 123,5 prosenttia. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana ja sen liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia. Liikevaihdon kasvu johtuu pääasiallisesti myynnin kasvusta nykyisille asiakkaille. Kansainväliset toimitusprojektit jatkuivat sekä Aasiassa että Lähi-Idässä. Aurora AEYE:n diabeettisen retinopatian diagnosoivaa tekoälyä sisältävän kädessä pidettävän kameran, FDA-hyväksyntään tähtäävät kliiniset tutkimukset etenevät suunnitellusti. Lanseerasimme kvartaalin aikana myös kaksi kolmannen osapuolen valmistamaa pöytämallista silmänpohjakameraa osaksi kokonaisratkaisujamme. Usein asiakkaat hankkivat sekä näitä ns. perinteisiä pöytäkameroita että kädessä pidettäviä kameroita. Koska Optomedilla ei ole valikoimissa omia pöytäkameroita, yhtiö on täydentänyt tuoteportfoliotaan hankkimalla pöytäkameroita private label sopimuksella. Kamerat ovat laadukkaita  ja kilpailukykyisiä, ja ne integroituvat Optomedin ohjelmisto- ja tekoälyratkaisuihin. Näiden täydentävien tuotteiden tarjoamisen odotetaan vaikuttavan positiivisesti Optomedin kokonaisratkaisujen kysyntään ja käyttäjämääriin, mutta niillä ei odoteta olevan merkittävää liikevaihto- tai tulosvaikutusta lyhyellä aikavälillä.

Bruttokateprosentti nousi 82,9 prosenttiin vertailukauden 73,4 prosentista. Bruttotulosta tuki Business Finlandin tekemä päätös yhtiön 538 tuhannen euron lainan perimättä jättämisestä. Laina koski Laitteet-segmentin lopetettua tuotekehitysprojektia, ja sen perimättä jättäminen kirjattiin avustuksena. Yhtiö sai avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja 624 (87) tuhatta euroa, mikä kasvatti molempien ajanjaksojen bruttotulosta. Avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu vuoden 2021 toisen neljänneksen bruttokateprosentti olisi ollut 67,3 prosenttia verrattuna 70,0 prosenttiin vuonna 2020.

Käyttökate oli 177 (-325) tuhatta euroa. Suurin syy oikaistun käyttökatteen eroon vuoteen 2020 verrattuna oli Business Finlandin lainan perimättä jättäminen. Toisen vuosineljänneksen 2021 korkeampaa bruttotulosta vuoteen 2020 verrattuna kompensoivat myös korkeammat liiketoiminnan muut kulut, sillä vuoden 2020 korona-pandemia ja siihen liittyvät kustannussäästötoimet vaikuttivat tuolloin voimakkaasti yhtiön toimintaan. Liiketulos oli -859 (-973) tuhatta euroa. Liiketulokseen vaikutti päätettyjen tuotekehityshankkeiden 482 tuhannen euron alaskirjaus.

Nettorahoituskulut olivat -25 (-22) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuussa liikevaihto nousi 41,3 prosenttia ollen 7 956 (5 631) tuhatta euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen pääasiassa samoista syistä kuin toisen neljänneksen kasvu. Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 83,4 prosenttia ja Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 21,1 prosenttia.

Bruttokateprosentti nousi 74,2 prosenttiin vertailukauden 69,0 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 704 (71) tuhannen euron avustuksen, joka kasvatti kausien bruttotulosta. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttotulos olisi ollut 65,3 (67,4) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -138 (-900) tuhatta euroaja liiketulos oli -1 710 (-2 034) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat 191 (-231) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista. Positiivinen muutos vuoteen 2020 verrattuna johtuu kurssivoitoista pääosin ensimmäisen neljänneksen aikana.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Huhti-kesäkuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -1 403 (107) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -489 (-411) tuhatta euroa ja se koostui enimmiltä osin tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella -6 (-92).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 818 (11 742) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat -2 042 (-5 165) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 804 (3 218) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Käyttöpääoman kasvu johtuu tuotteiden kasvaneista toimitusmääristä ja myyntisaatavien kasvusta, erityisesti Kiinassa.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 4-6/2 4-6/2 Muutos,  1-6/2 1-6/2 Muutos,  % 2020
% 020
021 020 021
Liikevaihto 1 896 848 123,5 % 3 343 1 822 83,4 % 5 097

Bruttotulos * 1 811 543 233,2 % 2 653 940 182,4 % 2 862

Bruttotulosprosentti,  95,5 64,1 79,4 51,6 56,1 %
% * % % % %
Käyttökate 593 -121 591,1 % 362 -542 166,9 % - 251
Käyttökateprosentti 31,3 -14,2 10,8 -29,7 -4,9 %
*,% % % %
%
Liiketulos -292 -617 52,6 % -907 -1 34,0 % -1 820
375
Liiketulosprosentti*, -15,4 -72,7 -27,1 -75,4 -35,7 %
% %
% % %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Huhti-kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuussa Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 123,5 prosenttia ollen 1 896 (848) tuhatta euroa. Muutokseen vaikutti korona-pandemian aiheuttama heikko toinen vuosineljännes edellisenä vuonna. Kasvu johtui pääasiassa vahvasta neljänneksestä Kiinan markkinoilla, mutta myös muut markkinat ja myyntikanavat suoriutuivat hyvin.

Bruttokateprosentti nousi 95,5 prosenttiin edellisen vuoden 64,1 prosentista. Muutokseen vaikutti aiemmin mainittu perimättä jätetty laina. Laitteet-segmentin liiketoiminnan muut tuotot olivat 624 (87) tuhatta euroa toisella vuosineljänneksellä, mikä kasvatti bruttotulosta molemmilla kausilla. Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä saaduilla avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu bruttotulos olisi ollut 62,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden 55,7 prosenttiin.

Käyttökate oli 593 (-121) tuhatta euroa eli 31,3 (-14,2) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen kasvuun oli liikevaihdon ja bruttokateprosentin nousu. Käyttökatteeseen vaikutti myös korkeammat liiketoiminnan muut kulut, sillä vertailukaudella käyttökatteeseen vaikuttivat korona-pandemiaan liittyvät kustannusssäästöt.

Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 83,4 prosenttia ollen 3 343 (1 822) tuhatta euroa. Kasvuun vaikuttivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä.

Bruttokateprosentti nousi 79,4 prosenttiin edellisen vuoden 51,6 prosentista. Yhtiö sai 704 (71) tuhatta euroa julkisia avustuksia. Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 58,3 prosenttia verrattuna 47,6 prosenttiin 2020. Yhtiö teki vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennakoivia hankintajärjestelyitä ja osti lisää tärkeimpiä komponentteja tuotannon kapasiteetin varmistamiseksi koronaviruspandemian aikana.

Käyttökate oli 362 (-542 ) tuhatta euroa eli 10,8 (-29,7) prosenttia liikevaihdosta. Syyt käyttökatteen paranemiseen olivat samat syyt kuin toisella vuosineljänneksellä.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 4-6/2 4-6/20 Muutos, 1-6/2 1-6/20 Muutos,  % 2020
% 20
021 20 021
Liikevaihto 2 116 1,749 21,0 % 4 613 3,809 21,1 % 7 913

Bruttotulos * 1 513 1,363 11,0 % 3 248 2,944 10,3 % 6 093

Bruttotulosprosentti,  71,5 78,0 70,4 77,3 77,0 %
% * % % % %
Käyttökate 248 366 -32,3 % 788 847 -6,9 % 1 926
Käyttökateprosentti 11,7 20,9 17,1 22,2 24,3 %
*,% % % % %
Liiketulos 97 213 -54,4 % 486 546 -11,2 % 1 323
Liiketulosprosentti*, 4,6 12,2 10,5 14,3 16,7 %
% % % % %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Huhti-kesäkuu 2021

Huhti-kesäkuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin vahva kehitys jatkui, ja liikevaihto kasvoi 21,0 prosenttia lähinnä nykyisten asiakkaiden vakaan toistuvan liiketoiminnan ansiosta. Kansainväliset seulontaratkaisuprojektit jatkuivat hyvin Aasiassa ja Lähi-idässä. Bruttokateprosentti sisälsi liiketoiminnan muita tuottoja 16 tuhatta euroa vuonna 2020. Käyttökate oli 248 (366) tuhatta euroa ja 11,7 (20,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuteen vaikuttivat pitkän aikavälin kasvua tukevat uudet rekrytoinnit sekä kehityskulut.

Tammi-kesäkuu 2021

Tammi-kesäkuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 21,1 prosenttia 4 613 (3 809) tuhanteen euroon pääasiassa samoista syistä kuin toisella vuosineljänneksellä. Bruttokate sisälsi liiketoimnnan muita tuottoja 16 tuhatta euroa vuonna 2020. Käyttökate oli 788 (847) tuhatta euroa eli 17,1 (22,2) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

Huhti-kesäkuu 2021

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 664(570) tuhatta euroa. Kulujen kasvu johtui lähinnä edellisen vuoden säästöistä johtuen korona-pandemiasta.

Tammi-kesäkuu 2021

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 288 (1 205) tuhatta euroa. Kulujen kasvu liittyy samoihin syihin kuin toisella vuosineljänneksellä, eli edellisen kauden korona-pandemiaan liittyviin säästöihin.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

 
6/2021 6/2020
Laitteet 55 47
Ohjelmistot 41 41
Konsernihallinto 19 15
Yhteensä 115 103

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

Yhtiökokous

28.4.2021 pidettiin Optomedin varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:
Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam
Palkitsemisvaliokunta
Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 609 678 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 4,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 12.3.2021 julkaistussa vuoden 2020 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät eivät ole muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen.

Liputusilmoitukset

17.2.2021 Optomedin hallussaan olevien omien osakkeiden määrä laski 4,61 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista.

8.4.2021 OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

 

28.4.2021 BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

25.5.2021 Robert Bosch Venture Capital GmbH:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä  laski alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Muut tapahtumat

7.5.2021
Optomed ilmoitti saaneensa lääkintälaiteluvan Aurora kameralleen Brasiliaan.

14.5.2021
Optomed ilmoitti, että se on valittu yhteistyökumppaniksi kehittämään Pihlajalinnan kuvantamistutkimusten arkistointia ja jakelua.

4.6.2021
Optomed ilmoitti lanseeraavansa kertakäyttöisen silmäsuojan kädessä pidettäville kameroilleen.

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Vuoden 2021 tulosjulkistukset

4.11.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: [email protected]

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  [email protected]

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
BruttotulosBruttokate,  % Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot -
Materiaalit ja palvelutBruttotulos /
Liikevaihto
KäyttökateKäyttökateprosentti, Liiketulos ennen arvonalentumisia ja
 % poistojaKäyttökate / Liikevaihto
LiiketulosLiikevoittoprosentti, Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen
 % jälkeenLiiketulos / Liikevaihto
Oikaistu liiketulosOikaistu Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen
liikevoittoprosentti, vaikuttavia eriäOikaistu liiketulos /
 %Oikaistu käyttökateOikaistu LiikevaihtoKäyttökate ilman
käyttökateprosentti, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
 %Vertailukelpoisuuteen eriäOikaistu käyttökate /
vaikuttavat erät LiikevaihtoNormaalin liiketoiminnan
ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat
esimerkiksi restrukturointikustannukset,
liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten
varojen myynnin nettotulos tai -tappio,
strategiset kehitysprojektit, pääoman
uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten
neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten
varojen restrukturointiin liittyvät poistot,
vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät
transaktiokustannukset.
Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta,
julkiselta vallalta saadut lainat ja
pääomalainat) - rahavarat (pois lukien IFRS
16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)
Nettovelka / Oikaistu Nettovelka = Korolliset velat (lainat
käyttökate (viimeiset 12 kk), rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta
kertaa saadut lainat ja pääomalainat) - rahavarat
(pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset
vuokrasopimusvelat)Nettovelka / Oikaistu
käyttökate (viimeiset 12 kk)
Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä
Omavaraisuusaste,  % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä
Tutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja
kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja
kehittämistyöhön liittyvät muut
liiketoiminnan kulut.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Liikevaihto 4 012 2 597 7 956 5 631 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 624 87 705 89 157
Materiaalit ja palvelut -1 311 -777 -2 761 -1 836 -4 213
Bruttotulos 3 324 1 907 5 901 3 884 8 955
Liiketulos -859 -973 -1 710 -2 034 -2 906

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liiketulos -859 -973 -1 710 -2 034 -2 906
Poistot ja arvonalentumiset 1 036 648 1 572 1 134 2 173
Oikaistu käyttökate 177 -325 -138 -900 -733

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/20 4-6/20 1-6/20 1-6/20 2020
21 20 21 20
Liikevaihto 4 012 2 597 7 956 5 631 13
011
Liiketoiminnan muut 624 87 705 89 157
tuotot
Materiaalit ja -1 -777 -2 -1 -4
palvelut 311 761 836 213
Työsuhde-etuuksista -2 -1 -4 -3 -7
aiheutuvat kulut 257 758 405 674 319
Poistot ja -1 -648 -1 -1 -2
arvonalentumiset 036 572 134 173
Liiketoiminnan muut -890 -474 -1 -1 -2
kulut 634 110 369
Liiketulos -859 -973 -1 -2 -2
710 034 906

Rahoitustuotot 103 79 342 154 452
Rahoituskulut -128 -102 -151 -386 -794
Nettorahoituskulut -25 -22 191 -231 -341

Voitto/tappio ennen -884 -996 -1 -2 -3
veroja 519 265 247

Tuloverokulu 20 20 39 39 70

Kauden voitto/tappio -864 -976 -1 -2 -3
480 226 177
Kauden voiton/tappion
jakautuminen
Emoyrityksen -864 -976 -1 -2 -3
omistajille 480 226 177
Emoyrityksen
omistajille
kuuluvasta
voitosta/tappiosta
laskettu
osakekohtainen
tulos
Osakkeiden lukumäärän 13 11 13 11 13
painotettu keskiarvo 353 696 353 696 262
833 476 833 476 766
Laimentamaton -0,06 -0,08 -0,11 -0,19 -0,24
osakekohtainen
tappio  euroa

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020
Kauden voitto/tappio -864 -976 -1 480 -2 226 -3 177
Muut laajan tuloksen erät
Kurssierot -56 31 -134 40 77
Kauden muut laajan tuloksen -56 31 -134 40 77
erät verojen jälkeen
Kauden laaja tulos yhteensä -920 -945 -1 614 -2 186 -3 100
Kauden laajan tuloksen -920 -945 -1 614 -2 186 -3 100
jakautuminen Emoyrityksen
omistajille

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256 4 256  4 256
Kehittämismenot  5 531 5 273  5 667
Asiakassuhteet  1 497 1 719  1 608
Teknologia-omaisuuserä  687 789  738
Muut aineettomat hyödykkeet  451 491  485
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 422 12 528  12 743
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  352  377  359
Käyttöoikeusomaisuuserät  989  873  1 165
Laskennalliset verosaamiset  11  9  11
Pitkäaikaiset varat yhteensä  13 774  13 787  14 289
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2 552 2 850  2 539
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 501 2 970  3 637
Rahavarat  7 818 11 742  10 608
Lyhytaikaiset varat yhteensä  15 871 17 562  16 784

Varat yhteensä 29 646 31 349 31 073

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma  80 80  80
Ylikurssirahasto  504 504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  37 832 37 341  37 470
Muuntoero  32 128  166
Kertyneet voittovarat -17 839 -15 151 -14 970
Tilikauden tappio -1 480 -2 226 -3 177
Oma pääoma yhteensä  19 129 20 676 20 073
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  3 079 3 293  3 520
Julkiselta vallalta saadut lainat  1 896 3 057  2 670
Vuokrasopimusvelat  605 547  782
Laskennalliset verovelat  501 578  540
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 081 7 476  7 512

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  441 0  0
Julkiselta vallalta saadut lainat  361 226  328
Vuokrasopimusvelat  386 369  425
Ostovelat ja muut velat  3 249  2 602  2 736
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 436 2 156  3 489

Velat yhteensä  10 517 10 673  11 001

Oma pääoma ja velat yhteensä 29 646 31 349  31 073

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma
pääoma
Tuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä
-pääoma -rahasto vapaan voittovarat
oman
pääoman
rahasto

Oma pääoma 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
1.1.2021
Laaja tulos
Kauden -1 480 -1 480
voitto/tappio
Muut laajan
tuloksen
erät 
muuntoerot -134 -134
Kauden laaja -134 -1 480 -1 614
tulos
yhteensä

Liiketoimet
omistajien
kanssa
Osakeanti
Osake optiot  362 222 584
Liiketoimet 362 222 584
omistajien
kanssa
yhteensä
Muut 86 86
muutokset
Oma pääoma 80 504 37 832 32 -19 319  19 129
30.6.2021

Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma
pääoma
Tuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä
-pääoma -rahasto vapaan voittovarat
oman
pääoman
rahasto

Oma pääoma 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
1.1.2020
Laaja tulos
Kauden -2 226 -2 226
voitto/tappio
Muut laajan
tuloksen
erät 
muuntoerot 40 40
Kauden laaja 40 -2 226 -2 186
tulos
yhteensä

Liiketoimet
omistajien
kanssa
Osakeanti
Osake optiot 225  225
Liiketoimet 225  225
omistajien
kanssa
yhteensä

Oma pääoma 80 504 37 470 128 -17 377  20 676
30.6.2020

Emoyrityksen
omistajille
kuuluva oma
pääoma
Tuhatta euroa Osake Ylikurssi Sijoitetun Muuntoerot Kertyneet Yhteensä
-pääoma -rahasto vapaan voittovarat
oman
pääoman
rahasto

Oma pääoma 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
1.1.2020
Laaja tulos
Kauden -3 177  -3 177
voitto/tappio
Muut laajan
tuloksen
erät 
muuntoerot 77 77
Kauden laaja 77 -3 177 -3 100
tulos
yhteensä

Liiketoimet
omistajien
kanssa
Osakeanti
Osake optiot  129 406 535
Liiketoimet  129 406 535
omistajien
kanssa
yhteensä

Oma pääoma 80 504 37 470 166 -18 147  20 073
31.12.2020

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 4-6/20 4-6/2 1-6/2021 1-6/2020 2020
21 020

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -864 -976 -1 480 -2 226 -3 177
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 1 036 648 1 572 1 134 2 173
Rahoitustuotot ja -kulut 20 22 -201 231 343
Muut oikaisut -445 51 -356 98 284
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman -253 -254 -465 -763 -377
muutosta
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten -1 704 -1 702 1 237 496
muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 104
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys ( -200 -86 10 -389 -83
-) / vähennys (+))
Ostovelkojen ja muiden velkojen 192 -226 536 -2 668 -2 402
muutos (lisäys (+) / vähennys (-))
Rahavirta ennen rahoituseriä -1 139 -1 622 -2 582 -2 367
365
Maksetut korot -11 -11 -30 -39 -75
Maksetut muut rahoituskulut -27 -88 -8 -347 -725
Saadut korot 0 67 1 154 366
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -1 107 -1 659 -2 814 -2 801
403
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -445 -346 -881 -654 -1 553
Aineellisten -43 -65 -164 -112 -268
käyttöomaisuushyödykkeiden
hankinnat
Investointien nettorahavirta (B) -489 -411 -1 046 -766 -1 820

Rahoituksen rahavirta
Osakeamerkinnöistä saadut maksut 125 0 362 0 92
Lainojen nostot 0 6 0 -174 -167
Lainojen lyhennykset -33 0 -225 -3 173 -3 233
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -97 -98 -216 -197 -390
Rahoituksen nettorahavirta (C) -6 -92 -79 -3 544 -3 698
Rahavarojen muutos -1 897 -397 -2 784 -7 124 -8 319

Rahavarat kauden alussa 9 767 12 10 608 18 866 18 866
145
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -51 -6 -6 -0 61
Rahavarat kauden lopussa 7 818 11 7 818 11 742 10 608
742

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä "Optomed" tai "Konserni"),  joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä "Yhtiö") on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö,  jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Tilinpäätöksen laatimisperusta                                                                    

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2020 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 30.6.2021 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty  joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän 31.12.2020 päättyneen vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia,  jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät                                                                                                                           

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin,  ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.                                                                                                                              

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista  että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan  mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.                                                                                                                               

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö                                                                                                                  

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt puolivuotiskatsauksen laatimisperiaatteita soveltaessaan  ja joilla on eniten vaikutusta puolivuotiskatsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

- kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

- kehittämismenojen arvonalentumistestaus

                                                                                                               

                                                               

                                                                                               

Raportoitavat segmentit

4-6/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 896  2 116 0  4 012
Operatiiviset -85 -603 0 -688
kulut netto
Kate 1 811 1 513 0  3 324
Poistot -885 -151 0 -1 036
Muut kulut -1 218 -1 265 -664 -3 147
Liiketulos -292 97 -664 -859
Rahoituserät 0 0 -25 -25
Voitto/Tappio -292 97 -689 -884
ennen
verokuluja

4-6/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  848  1 749 0   2 597
Operatiiviset -305 -385 0 -690
kulut netto
Kate 543 1 363 0   1 907
Poistot -496 -153 0 -648
Muut kulut -664 -997 -570 -2 232
Liiketulos -617 213 -570 -973
Rahoituserät 0 0 -22 -22
Voitto/Tappio -617 213 -593 -996
ennen
verokuluja

1-6/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  3 343  4 613 0  7 956
Operatiiviset -690 -1 365  0 -2 055
kulut netto
Kate 2 653 3 248  0   5 901
Poistot -1 269 -303 0 -1 572
Muut kulut -2 291 -2 460 -1 288 -6 038
Liiketulos -907 486 -1 288 -1 710
Rahoituserät 0 0 191 191
Voitto/Tappio -907 486 -1 098 -1 519
ennen
verokuluja

1-6/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot 1822 3 809 0 5 631
Operatiiviset -883 -864 0 -1 747
kulut netto
Kate 940 2 944 0  1 907
Poistot -833 -300 0 -1 134
Muut kulut -1 481 -2 097 -1 205 -4 784
Liiketulos -1 375 546 -1 205 -2 034
Rahoituserät 0 0 -231 -231
Voitto/Tappio -1 375  546 -1 437 -2 265
ennen
verokuluja

2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 097  7 913 0  13 011
Operatiiviset -2 235 -1 820  0 -4 055
kulut netto
Kate 2 862 6 093  0   8 955
Poistot -1 569 -603 0 -2 173
Muut kulut -3 113 -4 166 -2 408 -9 687
Liiketulos -1 820 1 324 -2 408 -2 904
Rahoituserät 0 0 -341 -341
Voitto/Tappio -1 820 1 324 -2 749 -3 247
ennen
verokuluja

Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020  2020
Suomi  2 047  1 727  4 505  3 743  7 777
Kiina  876  355  1 651  440  2 443
Muut  1 089  515  1 800  1 448  2 791
Yhteensä  4 012 2 597  7 956 5 631  13 011

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa 4-6/2021 4-6/2020 1-6/2021 1-6/2020 2020

Liiketoiminnan muut tuotot 624 87 705 89 157
Yhteensä 624 87 705 89 157

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista, käyttöomaisuuden myyntituotoista ja Business Finlandin lainanmuutoksesta avustukseksi. Tilikausilla 2020-2021 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto
Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020

Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  2 257 1 992 1 992
Lisäykset  165 111 265
Loppusaldo 31.12.  2 422 2 103 2 257

Kertyneet poistot
ja
arvonalentumiset

Alkusaldo 1.1. -1 898 -1 585 -1 585
Kauden poistot -173 -141 -313
Loppusaldo -2 070 -1 726 -1 898
30.6./31.12.

Kirjanpitoarvo  359 406 406
1.1.
Kirjanpitoarvo  352 377 359
30.6./31.12.

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut
käyttöoikeusomaisuuserät
 Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset  27 0  484
Käyttöoikeusomaisuuserien poistot -203 -203 -394
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 989 873  1 165
Vuokrasopimuksilla hankitut
käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja ja
ne on esitetty omalla rivillään
käyttöoikeusomaisuuserissä

Vuokrasopimusvelat

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Lyhytaikainen  386 547 425
Pitkäaikainen  605 369 782
Yhteensä  991 916 1 207

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

30.06.2021
Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis Asiakas Teknologia Muut Yhteensä
-menot -suhteet -omaisuuserä aineettomat
hyödykkeet

Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
Lisäykset  -   831  -   -   34  865
Loppusaldo 30.6  4 256  10 541  2 222  1 023  979  19 021
Kertyneet   
poistot
ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  -  -4 043 -614 -286 -461 -5 403
Kauden poistot  -  -486 -111 -51 -67 -715
Kauden  -  -482  -   -   -  -482
arvonalentumiset
Loppusaldo 30.6.  -  -5 010 -725 -337 -527 -6 599

Kirjanpitoarvo  4 256  5 667  1 608  738  485  12 753
1.1.
Kirjanpitoarvo  4 256  5 531  1 497  687  451  12 422
30.6.

30.06.2020
Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis Asiakas Teknologia Muut Yhteensä
-menot -suhteet -omaisuuserä aineettomat
hyödykkeet

Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Lisäykset  -   617  -   -   32  650
Loppusaldo 30.6  4 256  8 864  2 222  1 023  891  17 256
Kertyneet   
poistot
ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  -  -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot  -  -411 -111 -51 -61 -634
Kauden  -  -150 - - - -150
arvonalentumiset
Loppusaldo 30.6  -  -3 590 -503 -235 -401 -4 729

Kirjanpitoarvo  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
1.1.
Kirjanpitoarvo  4 256 5 273 1 719 789 491 12 528
30.6

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

Aineettomien
hyödykkeiden
kirjanpitoarvot

31.12.2020
Tuhatta euroa Liikearvo Kehittämis Asiakas Teknologia Muut Yhteensä
-menot -suhteet -omaisuuserä aineettomat
hyödykkeet

Hankintameno
Alkusaldo 1.1.  4 256  8 246  2 222  1 023  859  16 606
Lisäykset  -   1 463  -   -   86  1 549
Loppusaldo  4 256  9 709  2 222  1 023  945  18 156
31.12.
Kertyneet   
poistot
ja
arvonalentumiset
Alkusaldo 1.1.  -  -3 029 -392 -184 -340 -3 945
Kauden poistot  -  -854 -222 -102 -121 -1 298
Kauden  -  -160 - - - -160
arvonalentumiset
Loppusaldo  -   - 4 043 -614 -286 -461 -5 403
31.12.

Kirjanpitoarvo  4 256 5 218 1 829 840 519 12 662
1.1.
Kirjanpitoarvo  4 256 5 667 1 608 738 485 12 753
31.12.

Rahoitusvarat

Tasearvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 2020
Myyntisaamiset
Saatavarahoitus  351  461  131
Muut myyntisaamiset 3 787 1 255 2 508
Myyntisaamiset yhteensä  4 138  1 715  2 639
Rahavarat  7 818  11 742  10 608
Yhteensä  11 957  13 457  13 247

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.6.2021  30.6.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 079 3 293 3 192
Julkiselta vallalta saadut lainat 1 896 2 831 2 998
Vuokrasopimusvelat 605 547 782
Yhteensä 5 580 6 672 6 972
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 441 0 0
Julkiselta vallalta saadut lainat 361 226 328
Vuokrasopimusvelat 386 369 425
Ostovelat 913 446 595
Yhteensä 2 100 1 040 1 348
Rahoitusvelat yhteensä 7 680 7 712 8 320

Business Finlandin 538 tuhannen laina konvertoitui avustukseksi Q2 2021 aikana.

Käyvät arvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat      

               

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen.

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella. Toteumat on laskettu FAS standardien mukaisesti.

Omavaraisuusaste
Kovenanttiehto Toteuma Tarkasteltava taso
30.6.2021 35 % 68,87 % Optomed-konserni
30.6.2020 25 % 70,18 % Optomed-konserni
31.12.2020 25 % 69,03 % Optomed-konserni

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa Myynnit Myyntisaamiset Muut kulut
Tammi-kesäkuu 2021 1,734 2,477 -48
Tammi-kesäkuu 2020 773 467 -30
2020 2 685 1 389 -103

Myynnit ja myyntisaamiset  ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin.

Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista ja matkakulujen korvauksista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.