Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
15.1.2021 klo 14.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankin vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärää lasketaan yhdeksästä kahdeksaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Arja Talma ja Lasse Svens suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Timo Vättö valitaan suostumuksensa mukaisesti uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Valittavaksi ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Ainoastaan Timo Vättö ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän on Aktia Pankin suurimman omistajan RG Partners Oy:n (10,17 %) suurimman omistajan Rettig Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi ja Timo Vätön varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet Christina Dahlblom ja Kari A.J. Järvinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle vahvistetaan seuraavasti:

  • puheenjohtaja, 64 300 euroa (2020: 64 300 euroa)
  • varapuheenjohtaja, 43 000 euroa (2020: 36 400 euroa)
  • jäsen, 35 000 euroa (2020: 28 500 euroa)

Tämän lisäksi ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Aktia Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Matts Rosenberg (RG Partners Oy:n nimeämänä) ja jäseninä toimivat Carl Pettersson (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä), Stefan Björkman (Hammarén & Co Oy Ab:n nimeämänä), Gisela Knuts (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja Marcus Rantala (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä) sekä asiantuntijana toimii Aktia Pankin hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.

Lisätietoja:
Matts Rosenberg, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 453 1949

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 750 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2019 olivat 9,9 miljardia euroa ja taseen arvo 9,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

 

Liite


Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.