Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.


Julkaisupäivä: 2.12.2019
luokka: Suurimmat osakkeenomistajat, liputusilmoitus
Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj
Pörssitiedote, 2.12.2019 klo 16.30


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj on vastaanottanut tänään 2.12.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Jorma J. Nieminen ja hänen yhdessä aviopuolisonsa kanssa hallinnoima Osuusasunnot Oy ovat 29.11.2019 mennessä hankkineet yhteensä 534 000 osaketta niin, että ne ovat 5,56 % Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n osakkeista.
Ilmoituksen mukaan Jorma J. Nieminen ja Osuusasunnot Oy:n yhteenlaskettu osuus ylitti 29.11.2019 viiden (5) prosentin rajan osakkeista.


Ovaro Kiinteistösijoitus Oy:n osakekanta koostuu yhteensä 9.598.910 osakkeesta ja äänestä.


Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen, p. 040 761669
Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet


Ovaro on suomalaisiin asunto-osakkeisiin sijoittava yhtiö, jonka tarkoitus on tuottaa omistaja-arvoa osakkaille.