Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

Pörssitiedote 5.1.2022 klo 8.30

Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan


Ovaro on saanut päätökseen omien osakkeidensa hankinnan, joka alkoi 19.11.2021 ja päättyi 29.12.2021. Tänä aikana Ovaro hankki 140.000 omaa osaketta, joiden keskihinta oli 3,165 euroa. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 14.4.2021 hallituksen päättämään enintään 900.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hankinnan jälkeen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:llä on yhteensä 612 415 omaa osaketta, jotka vastaavat n. 6,38 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista (9.598.910).

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050-329 2563.

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b 00280, Helsinki Finland

www: https://ovaro.fi/fi/


Ovaro on vuonna 2010 perustettu Suomessa toimiva vuokra-asuntoihin ja toimitiloihin sijoittava kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiön on syventänyt rooliaan kiinteistöliiketoiminnassa ottamalla itselleen kiinteistöjen vuokrauksen ja ylläpidon ohjauksen, kiinteistöjen kehityksen sekä hankekehityksen ja rakennuttamisen. Ovaron tavoitteena on tarjota Suomessa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja.